Hexiamonds


正三角形 6個で構成される Hexiamond を組む。各駒の名前は次のとおり。

A6/5 B6/8 C6/10 D6/12 E6/4 F6/11 G6/9 H6/7 I6/1 J6/3 K6/6 L6/2
f6/11 g6/9x h6/7 i6/1x j6/2x k6/6x l6/2x


1010 全252,866解。F G H I J K L の裏返しの駒 f g h i j k l と合わせて 19駒を裏返しせずに組む。1/1,000のみ。
 1.    Hjj
    fHHHHjjJJ
  ffffCCBHjjJJggg
  fCCCCBBBBJJEEgg
  IIIIIIGBGGEEEgh
  iiiiiiGGGkEkhhh
  DDDAAAAKKkkkkhh
  DDDFAAKKKlLLLLL
    FFFFKlllL
     Fll   
 2.    CCH
    CCCCAHHHH
  GGhhhhAAAHjjjjj
  GGGGhhAKAJJJJJj
  IIIIIIKKKJllggg
  iiiiiiKKlllEEgg
  DDDLLLLLBlEEEgf
  DDDkLkBBBBEffff
    kkkkBFFFf
     FFF   
 3.    kkk
    AAkkkHHHH
  FFAAAAEEHHjjjjj
  FFBBBEEELLLLLCj
  FFBBBEGGGLgggCC
  iiiiiiGGlllggCC
  DDDhhIIGJllgKCK
  DDDhhhIIJJlKKKK
    hfffIIJJJ
     fff   
 4.    JJl
    EEJJlllll
  FFEEEJJGGGGkkkk
  FFEIIIIIIGGKkKk
  FFjjjjjBBBKKKKh
  iiiiiijBBBAAhhh
  DDDffLLLHAAAAhh
  DDDffLLgHHHCCCC
    ffLggHHCC
     ggg   
 5.    kkk
    GGkkkIICC
  FFHGGGGggIICCCC
  FFHHHggggEIIBBB
  FFHHJJJjjEEEBBB
  iiiiiiJJjjEElll
  DDDhhLLJjjKKKll
  DDDhhhLLLAAKKKl
    hfffLAAAA
     fff   
 6.    kkk
    CCkkkIILL
  CCCCAAKKKIILLLj
  BBBAAAAKKKIILjj
  BBBlllllGGGjjjE
  iiiiiilHGGJJEEE
  DDDhhHHHHGJJEEf
  DDDhhhggHJJffff
    hggggFFFf
     FFF   
 7.    GGG
    kkGGBGJJJ
  lIIkkkBBBBLJJff
  llIIkgggBLLLJff
  lllIIgEgghhLLff
  iiiiiiEEEhhhhHH
  DDDAAAAEEKKHHHH
  DDDFAAjjKKKCCCC
    FFFFjjKCC
     Fjj   
 8.    JJJ
    EEEEEJJCC
  lIIggEghhJGCCCC
  llIIggghhhGGBBB
  lllIIjjhHGGGBBB
  iiiiiijjHHHHkkk
  DDDLLLjjKHKkkkf
  DDDLLAAKKKKffff
    LAAAAFFFf
     FFF   
 9.    HHF
    hHHHHFFFF
  lhhhIIIIIIGFGGC
  llhhkkkjjjGGGCC
  lllkkkjjEEJJJCC
  iiiiiijEEEggJJC
  DDDLLLBEggggKJK
  DDDLLBBBBAAKKKK
    LfffBAAAA
     fff   
 10.    CCB
    CCCCBBBBk
  KKKKHHfffBkkkJJ
  KlKHHHEEfffkkJJ
  lllllHEEELLLJJh
  iiiiiiIIELLhhhh
  DDDAAAAIILGgghg
  DDDFAAjjIIGGggg
    FFFFjjGGG
     Fjj   
 11.    CCB
    CCCCBBBBl
  EEEEEGGGGBlllll
  hhEAAAAGGIIIIII
  hhhhAAgggkkkkff
  iiiiiigLggkJkff
  DDDKKKLLLjjJJff
  DDDFKKKHLLjjJJJ
    FFFFHHHjj
     FHH   
 12.    FFF
    EFFFJJJJJ
  HEEEEEBJIIIIIIh
  HHHAABBBBjjjhhh
  HHAAAAGBjjkkkhh
  iiiiiiGGjkkklll
  DDDffGGGLCCCCll
  DDDffLLLLLggCCl
    ffKKKgggg
     KKK   
 13.    BCC
    LBBBBCCCC
  LLLLLBIIIIIIjjj
  iiiiiillllljjHH
  JJJJJkkkklFjHHH
  JEEEEEkfkhFFFFH
  DDDEffffhhhhKFK
  DDDGfGGghAAKKKK
    GGGggAAAA
     ggg   
 14.    llH
    LlllgHHHF
  LLLLLlggHHBFFFF
  iiiiiigggBBBBAF
  GGJJJjjkkkkBAAA
  GGGGJJjjkIkKAKA
  DDDhhJjjIIKKKKf
  DDDhhhhIIEEffff
    CCCCIEEEf
     CCE   
 15.    FFF
    LFFFAAAAh
  LLLLLlllAAhhhhC
  iiiiiillffhEECC
  ggggBIIlffEEECC
  ggBBBBIIffEHjjC
  DDDBJJKIIHHHHjj
  DDDJJKKKGGGGHjj
    JJKKkkkGG
     kkk   
 16.    GGG
    HHGGAGAhh
  jHHHHEEAAAhhhgg
  jjjjjEEEABhggggFiiiiiiEBBBBLff
  FFFFkkkkJJBLLff
  DDDFKkKkJJLLLff
  DDDKKKKJJIIIIII
    lllllCCCC
     lCC   
 17.    GGG
    LjjGGAAAA
  LLLLLjjGJAAkkkI
  ffBBBjjHJJkkkII
  ffBBBHHHHJJJIIC
  ffiiiiiiHKKKICC
  DDDhhlllllKKKCC
  DDDhhhgglEEEEEC
    hggggFFFE
     FFF   
 18.    HHF
    hHHHHFFFF
  hhhhKKKAAAAFEJJ
  ffhGGKKKAAEEEJJ
  ffjGGGGBBBEEJJL
  ffjjjjjBBBkkkLL
  DDDiiiiiikkkLLL
  DDDggggllIIIIII
    gglllCCCC
     lCC   
 19.    ggg
    CCCCggGGG
  FFCCBIIgGGhGjjj
  FFBBBBIIhhhjjHH
  FFEBKKKIIhhjHHH
  EEEEEKKKlllllkH
  DDDiiiiiiLLlkkk
  DDDJJJJJAALLLkk
    JfffAAAAL
     fff   
 20.    kjj
    AAkkkjjEE
  GGAAAAkkjjEEEff
  GGGGlllllgggEff
  IIIIIIhlKgKggff
  CCCChhhKKKKJBBB
  DDDCChhJJJJJBBB
  DDDFiiiiiiLLLLL
    FFFFHHHHL
     FHH   
 21.    llA
    flllAAAhh
  ffffklkAjAhhhhC
  fJJBkkkkjjjjjCC
  JJBBBBGGEEEEECC
  JJggBgGGGGEKKKC
  DDDgggIIIIIIKKK
  DDDFiiiiiiLLLLL
    FFFFHHHHL
     FHH   
 22.    ggg
    fJJgBggCC
  ffffJJBBBBKCCCC
  fEEJJHIIBKKKlll
  EEEHHHHIIKKAAll
  EhhhhkHkIIAAAAl
  DDDhhkkkkLLGGGG
  DDDjiiiiiiLLLGG
    jjjjjFFFL
     FFF   
 23.    fff
    jjjjjfffE
  CiiiiiijJEEEGGG
  CChhJJJJJEEGGHG
  CChhhhAAAABHHHH
  CIIIIIIAABBBBkH
  DDDKKKgggLLBkkk
  DDDFKKKgglLLLkk
    FFFFglllL
     Fll   
 24.    CCB
    CCCCBBBBA
  jiiiiiihhBAAAff
  jjjjjHHhhhALAff
  ggggHHHhLLLLLff
  ggkkkkHGGGIIlll
  DDDkKkKGGEEIIll
  DDDKKKKJGEEEIIl
    JJJJJFFFE
     FFF   
 25.    fff
    AAAALfffH
  ggggAALLLIIHHHH
  ggiiiiiiLLIIHFF
  GGEEEEEKKhhIIFF
  GGGGEBKKKhhhhFF
  DDDBBBBKllJJJJJ
  DDDkBkllljJCCCC
    kkkkljjCC
     jjj   
 26.    CCh
    CCCChhhhH
  IIIIIILhGGGHHHH
  BBBLLLLLGGffHEE
  BBBiiiiiiGffEEE
  lllllJJJJJffEFF
  DDDlKJkkAAAAjFF
  DDDKKKkkkAAjjFF
    KKggkgjjj
     ggg   
 27.    ggg
    hhhhggfff
  EGGGGhhgKLLfffI
  EEEGGHHKKKLLLII
  FEEHHHHKKjjLIIC
  FFFFiiiiiijjICC
  DDDFJJAAAAjjBCC
  DDDJJkkAAlBBBBC
    JJkkklllB
     kll   
 28.    HLL
    hHHHHLLLl
  hhhhIggHgLlllKK
  ffhIIBgggllkKKK
  ffIIBBBBAAkkkKj
  ffIGGGBAAAAkkjj
  DDDGGiiiiiijjjJ
  DDDFGEEEEEJJJJJ
    FFFFECCCC
     FCC   
 29.    BLL
    fBBBBLLLF
  ffffKBKggLgFFFF
  fEEKKKKJgggHjjF
  EEEJJJJJlHHHHjj
  EIIIIIIlllllHjj
  DDDhhiiiiiiGGGG
  DDDhhhhkkAAAAGG
    CCCCkkkAA
     CCk   
 30.    LII
    LLLLLIICC
  JJJiiiiiiIICCCC
  ffJJBBBjjGGhhhh
  ffHJBBBjjGGGGhh
  ffHHHHAAjjlllll
  DDDHKAAAAEEgglg
  DDDKKKkkkEEEggg
    KKkkkFFFE
     FFF   
 31.    GGG
    AAGGKGKhh
  kkAAAAKKKKhhhff
  kkkBiiiiiihJJff
  FkBBBBggggJJEff
  FFFFBlggCCJJEEE
  DDDFlllIICCCCEE
  DDDllHjjIILLLLL
    HHHHjjIIL
     Hjj   
 32.    FFF
    hFFFEJJCC
  hhhhIEEEJJLCCCC
  ffhIIEEJJLLLlll
  ffIIjiiiiiiLLll
  ffIHjjjjjBkkkkl
  DDDHHHHBBBBkKkK
  DDDGHGGgBAAKKKK
    GGGggAAAA
     ggg   
 33.    hII
    hhhhLIICC
  GGGKKhLLjIICCCC
  GGKKKLLLjjjjjHH
  kGkKEiiiiiiHHHH
  kkkkEEEggggBlll
  DDDffEEggBBBBll
  DDDffJAAAABFFFl
    ffJJAAFFF
     JJJ   
 34.    CCl
    CCCClllll
  IIIIIIAAKKKkkkk
  ffLLLAAAAKKKkHk
  ffLLjjjBBBFHHHH
  ffLjjEEBBBFFFFH
  DDDjEEEiiiiiiFJ
  DDDGEGGghhJJJJJ
    GGGgghhhh
     ggg   
 35.    fff
    jjjIIfffB
  FFjjLhhIIBBBBKK
  FFjLLhhhIIBkKKK
  FFLLLhJJAAkkkKC
  lllllJJAAAAkkCC
  DDDlgJJiiiiiiCC
  DDDggEEEEEHHHHC
    gggGEGGHH
     GGG   
 36.    lII
    jjjllIICC
  FFjjAAlllIICCCC
  FFjAAAAKKKKhhhh
  FFHHgggKkKkLLhh
  HHHHgBggkkkkLLL
  DDDBBBBiiiiiiLf
  DDDGBGGJJEEffff
    GGGJJEEEf
     JJE   
 37.    FFF
    hFFFHHggg
  JhhhGGHHHgIggff
  JJhhGGGGHIIEEff
  jJJJAAAAIIEEEff
  jjjjjAAKIkEklll
  DDDLLLKKKkkkkll
  DDDLLBKKiiiiiil
    LBBBBCCCC
     BCC   
 38.    HHF
    LHHHHFFFF
  LLLLLiiiiiiFIff
  hhlllllAAAAIIff
  hhhhJlGGAAIIBff
  JJJJJEGGGGIBBBB
  DDDEEEkkkjjggBg
  DDDEEkkkKKjjggg
    CCCCKKKjj
     CCK   
 39.    GGG
    KKKGGHHHH
  hhhhKKKGHHjjjjj
  ffhhIIiiiiiiJJj
  ffgggIILLLLLJJC
  ffgEggIILAAJJCC
  DDDEEEkkAAAABCC
  DDDFEEkkklBBBBC
    FFFFklllB
     Fll   
 40.    JJh
    EEJJhhhhH
  jjEEEJJhlHHHHff
  jjEgggglllllHff
  FjjggAAiiiiiiff
  FFFFAAAALLLIBBB
  DDDFKKKKLLIIBBB
  DDDkKkKGLIICCCC
    kkkkGGICC
     GGG   
 41.    fLL
    ffffILLLB
  FFGfGGIIlLBBBBC
  FFGGGIIlllllBCC
  FFHggIgiiiiiiCC
  HHHHgggEEEEEAAC
  DDDHJJkkkEjAAAA
  DDDJJkkkhhjjjjj
    JJKKKhhhh
     KKK   
 42.    CCH
    CCCCBHHHH
  JJJIIBBBBHjjjjj
  ffJJIIBgggkkkkj
  ffAJAIIgEggkKkK
  ffAAAhEEEEEKKKK
  DDDAhhhhliiiiii
  DDDGhGGlllLLLLL
    GGGllFFFL
     FFF   
 43.    ggg
    KKKgJggAA
  ClllKKKJJAAAAff
  CCllEEjjJJJHHff
  CCBlEEEjjHHHHff
  CBBBBkEjjIIIIII
  DDDBkkkhhiiiiii
  DDDGGkkhhhLLLLL
    GGGGhFFFL
     FFF   
 44.    kkk
    HHkkkKKCC
  JHHHHIIKKKBCCCC
  JJGGGGIIKBBBBFF
  jJJJGGlIIggBgFF
  jjjjjlllllgggFF
  DDDffAAAAiiiiii
  DDDffEAAhhLLLLL
    ffEEEhhhL
     EEh   
 45.    fff
    kkkKKfffl
  FFkkkKKKEElllll
  FFAAAAKEEEggBBB
  FFHAALLEggggBBB
  HHHHJJLLLIIIIII
  DDDHJJjLhiiiiii
  DDDJJjjhhhhCCCC
    jjjGhGGCC
     GGG   
 46.    CCl
    CCCClllll
  IIIIIIHiiiiiiff
  LLLGGGHHHHkkkff
  LLGGAGAHhkkkBff
  LJJJAAAhhhhBBBB
  DDDJJAKhKEEggBg
  DDDjJKKKKEEEggg
    jjjjjFFFE
     FFF   
 47.    BCC
    fBBBBCCCC
  ffffLBggggjjjjj
  fLLLLLggiiiiiij
  IIIIIIJJJJJkkkk
  lllllKJKAAAAkHk
  DDDlKKKKhAAHHHH
  DDDGGhhhhEEEEEH
    GGGGhFFFE
     FFF   
 48.    fLL
    ffffHLLLl
  jjAfAHHHHLlllll
  jjAAAkkkHIIIIII
  FjjAkkkEEiiiiii
  FFFFKKKEEEJJBBB
  DDDFgKKKhEJJBBB
  DDDgghhhhJJCCCC
    gggGhGGCC
     GGG   
 49.    hLL
    hhhhkLLLl
  EGGGGhkkkLlllll
  EEEGGHHkkIIIIII
  jEEHHHHAAiiiiii
  jjjjjFAAAAKKBBB
  DDDffFFFFKKKBBB
  DDDffJggFgKCCCC
    ffJJgggCC
     JJJ   
 50.    GGG
    HHCGGLLLl
  jHHHHCCGLLlllll
  jjjjjCCkLIIIIII
  ggggECkkkiiiiii
  ggEEEEEkkJBBBFF
  DDDhhJJJJJBBBFF
  DDDhhhKKKAAAAFF
    hfffKKKAA
     fff   
 51.    ICC
    JJIIKCCCC
  jjJJIIKKKiiiiii
  jjJJIBKKlllllHH
  FjjBBBBAAAAlHHH
  FFFFBkkkAAGGGGH
  DDDFkkkLLLLLGGf
  DDDgggghLEEffff
    gghhhEEEf
     hhE   
 52.    BCC
    fBBBBCCCC
  ffffIBjjjiiiiii
  fJJIIjjhlllllEE
  JJIIAjhhhhGlEEE
  JJIAAAhkkkGGEHH
  DDDAKAkkkGGGHHH
  DDDKKKLLLLLFFFH
    KKggLgFFF
     ggg   
 53.    FFF
    EFFFJJJJJ
  HEEEEEhJAiiiiii
  HHHHhhhAAAIIlll
  GHGGKhhAkAkIIll
  GGGKKKjjkkkkIIl
  DDDKKggjjLLLLLf
  DDDggggjjBLffff
    CCCCBBBBf
     CCB   
 54.    BCC
    LBBBBCCCC
  FFLLLBJJJiiiiii
  FFIILLKKJJlllll
  FFHIIKKKkJkgglg
  HHHHIIKAkkkkggg
  DDDHEEAAAhhGGGG
  DDDEEEAjAhhhhGG
    Efffjjjjj
     fff   
 55.    LCC
    LLLLLCCCC
  GGEEEEEhhiiiiii
  GGGGEjjhhhlllll
  ggggBjjhKKKKAlA
  ggBBBBjjKkKkAAA
  DDDBJJJJJkkkkAf
  DDDFJIIIIIIffff
    FFFFHHHHf
     FHH   
 56.    hJJ
    hhhhJJGGG
  jjjjjhJJEGGHHHH
  ffggjgEEEAGHHll
  ffigggEEAAAlllL
  ffiikkkkAKAKlLL
  DDDiikBkKKKKLLL
  DDDFiBBBBIIIIII
    FFFFBCCCC
     FCC   
 57.    Hjj
    fHHHHjjhh
  ffffkkkHjjhhhhL
  fJJkkkKKlllllLL
  JJiIIKKKGGGlLLL
  JJiiIIKGGAGABBB
  DDDiiIIggAAABBB
  DDDFiggggEACCCC
    FFFFEEECC
     FEE   
 58.    fff
    EEEEEfffH
  jjiLLEAAAAKHHHH
  jjiiLLLAAKKKHll
  FjjiiLIJJKKlllC
  FFFFiIIJJkkklCC
  DDDFIIJJkkkhhCC
  DDDGIGGgBBBhhhC
    GGGggBBBh
     ggg   
 59.    fff
    ggggEfffB
  FFiggEEEEEBBBBj
  FFiiLLLLLGGGBjj
  FFHiiLkkkGGjjjh
  HHHHikkkIIGJhhh
  DDDHAAKKKIIJJhh
  DDDAAAAKKKIIJJJ
    lllllCCCC
     lCC   
 60.    JJJ
    jjjIIJJEE
  FFjjGGGIIJEEEff
  FFjiGGLLIIhhEff
  FFHiiGlLLLhhhff
  HHHHiillLAhABBB
  DDDHKilllAAABBB
  DDDKKKkkkkACCCC
    KKggkgkCC
     ggg   
 61.    jjj
    JJjjggggE
  FFJJkjkggEEEEEh
  FFJJkkkkLLLIhhh
  FFHHilllLLIIBhh
  HHHHiillLIIBBBB
  DDDffiilGIGGKBK
  DDDffAiAGGGKKKK
    ffAAACCCC
     ACC   
 62.    fhh
    ffffhhhhF
  CIIfJJJJJLLFFFF
  CCIIJjjGGGLLLAF
  CCBIIjjGGEELAAA
  CBBBBijjGEEEAkA
  DDDBKiilllHEkkk
  DDDKKKiillHHHkk
    KKggiglHH
     ggg   
 63.    LCC
    HHLLLCCCC
  EHHHHggLLkkkGGG
  EEEggggJkkkGGBG
  jEEJJJJJllIBBBB
  jjjjjilllIIABFF
  DDDhhiilIIAAAFF
  DDDhhhiiIKAKAFF
    hfffiKKKK
     fff   
 64.    CCk
    CCCCkkkhh
  JJJJJLLLkkhhhhj
  JgBBBLLIIIIIIjj
  ggBBBLGGGAAjjjE
  gggFFiGGAAAAEEE
  DDDFFiiGKKKKEEf
  DDDFFHiiKlKffff
    HHHHilllf
     Hll   
 65.    llh
    HlllhhhhB
  EHHHHlkhkBBBBgg
  EEEAHAkkkkBgggg
  FEEAAAGGjjjjjJJ
  FFFFALGGGGKKjJJ
  DDDFLLiIIKKKJJf
  DDDLLLiiIIKffff
    CCCCiiIIf
     CCi   
 66.    JJJ
    kkkAAJJhh
  FFkkkAAAAJhhhKK
  FFBBBEEEEEhHKKK
  FFBBBggEgHHHHKj
  lllllLgggGGGHjj
  DDDlLLiIIGGjjjf
  DDDLLLiiIIGffff
    CCCCiiIIf
     CCi   
 67.    fff
    AAAAjfffE
  ggggAAjjKEEEEEL
  gghhjjjKKKkkkLL
  GGhhhhHKKkkkLLL
  GGGGHHHHIIlllFF
  DDDBBBiHJIIllFF
  DDDBBBiiJJIIlFF
    CCCCiiJJJ
     CCi   
 68.    ACC
    HHAAACCCC
  jHHHHAkAFFEGGGG
  jjjjjkkkFFEEEGG
  ggggllkkFFBEEJJ
  gglllIKKKBBBBJJ
  DDDlIIiKKKhBJJf
  DDDIILiihhhffff
    ILLLiihhf
     LLi   
 69.    FFF
    iFFFHkkkk
  CIIiiHHHHkLkjjj
  CCIIiiJJHLLjjEE
  CCBIIiJJLLLjEEE
  CBBBBJJAAAAGEGG
  DDDBKlllAAhGGGf
  DDDKKKllhhhffff
    KKgglghhf
     ggg   
 70.    FFF
    iFFFgggCC
  GGGiijjgHggCCCC
  GGIIiijjHHHHBBB
  kGkIIijjhHEEBBB
  kkkkIIhhhEEElll
  DDDffLLhhEKKKll
  DDDffJLLLAAKKKl
    ffJJLAAAA
     JJJ   
 71.    fhh  ffffhhhhl
  gggfiLLLLLlllll
  gKggiiLIIIIIIEE
  KKKAAiiBBBjjEEE
  KKAAAAiBBBjjEFF
  DDDHHHHkkkkjjFF
  DDDHHJJJkGkGGFF
    CCCCJJGGG
     CCJ   
 72.    kCC
    AAkkkCCCC
  FFAAAAkkJJJJJKK
  FFBBBiggJgEEKKK
  FFBBBiigggEEEKj
  lllllIiiHHHHEjj
  DDDlIILiHHhjjjf
  DDDIILLGhhhffff
    ILLLGGhhf
     GGG   
 73.    JJJ
    CCCCLJJhh
  kkCCHHLLLJhhhff
  kkkHHHIILLhllff
  GkGGKHiIIlllBff
  GGGKKKiiIIlBBBB
  DDDKKAAiijjggBg
  DDDFAAAAiEjjggg
    FFFFEEEjj
     FEE   
 74.    GGG
    HHiGGLLLl
  CHHHHiiGLLlllll
  CCAAAAiiLIIIIII
  CCBAAhhiKKKkkkk
  CBBBBhhhhKKKkJk
  DDDBggggEJJJJJf
  DDDjggEEEEEffff
    jjjjjFFFf
     FFF   
 75.    HII
    EHHHHIICC
  jEEEEEiHFIICCCC
  jjjjjLiiFFFFBBB
  GGLLLLLiihhFBBB
  GGGGkkkkihhhlll
  DDDffkAkAhgggll
  DDDffJAAAKgKggl
    ffJJAKKKK
     JJJ   
 76.    CCl
    CCCClllll
  kkIIIIIIggggFFF
  kkkAAAAiggFFFHH
  GkGGAAfiijjHHHH
  GGGffffKiijjBBB
  DDDfJJKKKijjBBB
  DDDJJEKKhhLLLLL
    JJEEEhhhL
     EEh   
 77.    CCH
    CCCCAHHHH
  IIIIIIAAAHKkkkk
  LLLlggAgAKKKkBk
  LLlllgggiKKBBBB
  LllhhhhGiijjBFF
  DDDffhhGGiijjFF
  DDDffJGGGEijjFF
    ffJJEEEEE
     JJJ   
 78.    GGG
    hEEGGHHHH
  hhhhEEEGHHKKKKL
  ffhjjjEAggKgKLL
  ffjjJJAAAgggLLL
  ffjJJkAkAilllFF
  DDDJJkkkkiillFF
  DDDIIIIIIBiilFF
    CCCCBBBBi
     CCB   
 79.    jjH
    fEEjjHHHH
  ffffEEEjjHKKKKL
  fJJGGGEAggKgKLL
  JJGGhGAAAgggLLL
  JJhhhkAkAilllFF
  DDDhhkkkkiillFF
  DDDIIIIIIBiilFF
    CCCCBBBBi
     CCB   
 80.    JJH
    CCJJGHHHH
  CCCCBJJGGHjjjjj
  hhBBBBGGGkkkAAj
  hhhBLKKKkkkAAAA
  hLLLLLKKKilllFF
  DDDffEEIIiillFF
  DDDffEEEIIiilFF
    ffggEgIIi
     ggg   
 81.    iLL
    gggiiLLLF
  hhhhggAiiLlFFFF
  ffhhgAAAilllllF
  ffGGGAEAIIIIIIC
  ffGGEEEEEJBBBCC
  DDDGKJJJJJBBBCC
  DDDKKKkkkjHHHHC
    KKkkkjjHH
     jjj   
 82.    iLL
    HIIiiLLLF
  CHHHHIIiiLBFFFF
  CCggHgIIiBBBBkF
  CClgggjjjjjBkkk
  ClllllGGGGjAAkk
  DDDhhKKKGGAAAAJ
  DDDhhhKKKEJJJJJ
    hfffEEEEE
     fff   
 83.    iLL
    KKKiiLLLk
  ggggKKKiiLkkkff
  ggAAlllJiGGkkff
  jAAAAllJJGGGGff
  jjjjjElhJJJIBBB
  DDDEEEhhhhIIBBB
  DDDEEHhFFIICCCC
    HHHHFFICC
     HFF   
 84.    iLL
    gggiiLLLl
  FFAgAggiiLlllll
  FFAAAjjjikkhhhh
  FFHAjjGGGkkkBhh
  HHHHjIGGCCkBBBB
  DDDHIIKGKCCCCBJ
  DDDIIKKKKEJJJJJ
    IfffEEEEE
     fff   
 85.    GGG
    AAGGiGJJJ
  kkAAAAHiijjJJff
  kkklHHHHiijjJff
  FklllllHEijjBff
  FFFFhhEEEEEBBBB
  DDDFhhhhKKKggBg
  DDDIIIIIIKKKggg
    CCCCLLLLL
     CCL   
 86.    llH
    fllliHHHH
  ffffklkiiHJJJJJ
  fKIIkkkkiiJhhhh
  KKKIIAAAAiGGGhh
  KKLLIIAAggGGBBB
  DDDLLLggggjGBBB
  DDDFLEEEEEjjjjj
    FFFFECCCC
     FCC   
 87.    jjj
    HHjjJJfff
  CHHHHjJJiIIfffh
  CCAAAAJJiiIIhhh
  CCLAAkkkkiiIIhh
  CLLLggkgkKiKlll
  DDDLLgggKKKKBll
  DDDGGEEEEEBBBBl
    GGGGEFFFB
     FFF   
 88.    GGG
    JJGGLGggg
  jjJJLLLLLgEggff
  jjJJkkkHHiEEEff
  FjjkkkHHHiiEEff
  FFFFlllAHAiiBBB
  DDDFKllAAAIiBBB
  DDDKKKlhAIICCCC
    KKhhhIICC
     hhI   
 89.    kkk
    llkkkGGGG
  ClllKKKKAAGGjjj
  CClLKBKAAAAjjEE
  CCLLBBBBHHijEEE
  CLLLIIBHHHiiEFF
  DDDhhIIggHgiiFF
  DDDhhhIIgggJiFF
    hfffJJJJJ
     fff   
 90.    jji
    HHljjiiCC
  EHHHHlljjiiCCCC
  EEEkklllggiKKKK
  FEEkkkggggJKAKA
  FFFFkIJJJJJBAAA
  DDDFIIGGGBBBBAf
  DDDIILGGhhBffff
    ILLLGhhhf
     LLh   
 91.    EEi
    HHEEEiiCC
  jHHHHElIIiiCCCC
  jjjjjlllIIiKKKK
  ggggllJJJIIKAKA
  ggLLGGGGJJhhAAA
  DDDLLLGGBJhhhAf
  DDDkLkBBBBhffff
    kkkkBFFFf
     FFF   
 92.    ggg
    hjjgHggLL
  hhhhIjjHHHiLLLC
  ffhIIjjHHJiiLCC
  ffIIKJJJJJAiiCC
  ffIKKKlllAAAikC
  DDDKKEEllABAkkk
  DDDGGEEElBBBBkk
    GGGGEFFFB
     FFF   
 93.    ggg
    fEEgHggLL
  ffffEEEHHHiLLLC
  fhGGGGEHHIiiLCC
  hhhhGGllIIAiiCC
  hJJJlllIIAAAikC
  DDDJJlKIKABAkkk
  DDDjJKKKKBBBBkk
    jjjjjFFFB
     FFF   
 94.    HII
    lHHHHIILL
  kklllllHEIILLLC
  kkkgggEEEEEiLCC
  GkGGggKAAAAiiCC
  GGGJgKKKAAhhiiC
  DDDJJKKBBBhhhif
  DDDjJJJBBBhffff
    jjjjjFFFf
     FFF   
 95.    ggg
    hBBBggkCC
  hhhhBBBgkkkCCCC
  ffhIIIIIIkkLlll
  ffKKKKAAAALLill
  ffKGKGGAALLLiil
  DDDGGGHHJJJJJii
  DDDjHHHHJEEEEEi
    jjjjjFFFE
     FFF   
 96.    lLL
    GGGllLLLH
  kkGGBGlllLgHHHC
  kkkBBBBEEggHHCC
  FkJJJBEEEgggiCC
  FFFFJJEAjjIIiiC
  DDDFKJAAAjjIIii
  DDDKKKAhAjjfIIi
    KKhhhffff
     hhf   
 97.    kkk
    CCkkkBBBF
  CCCCggggBBBFFFF
  LLLlggAAKKKJJJF
  LLlllAAAAKKKiJJ
  LllhhhhGGGIIiiJ
  DDDffhhGGEEIIii
  DDDffjjHGEEEIIi
    ffjjHHHHE
     jjH   
 98.    HII
    fHHHHIILL
  ffffBjjHFIILLLC
  fKBBBBjjFFFFLCC
  KKKBlljjJJAFiCC
  KKlllEEJJAAAiiC
  DDDlEEEJJAkAkii
  DDDGEGGghhkkkki
    GGGgghhhh
     ggg   
 99.    EII
    fEEEjIILL
  ffffEEjjFIILLLC
  fGGGjjjBFFFFLCC
  GGHGkkBBBBKFiCC
  HHHHkkklBKKKiiC
  DDDHgklllKKAAii
  DDDggllJJhAAAAi
    gggJJhhhh
     JJh   
 100.    Ajj
    HHAAAjjhh
  GGHHHALAjjhhhhC
  GGGGHLLLlllllCC
  ggggfffLLIIliCC
  ggkkkkfffBIIiiC
  DDDkKkKBBBBIIii
  DDDKKKKJBEEEEEi
    JJJJJFFFE
     FFF   
 101.    llL
    .BlllLLGGG
  .CBBBBlLLLGGJJff
  .CCBiiIkkkkGJJff
  .CCiiIIAkAkJJEff
  .CiiIIKAAAgggEEE
  .DDDIKKKAHHgghEE
   DDDjKKHHHHghhhh
    .jjjjjFFFh
     .FFF   
 102.    hLL
    .BhhhGLLLk
  .CBBBBhhGGLkkkff
  .CCBiiIGGGllkkff
  .CCiiIIKllljJJff
  .CiiIIKKKljjJJHH
  .DDDIgKKjjjJJHHH
   DDDggAAAAEEEEEH
    .gggAAFFFE
     .FFF   
 103.    CCk
    .CCCCkkkEE
  .IIIIIIAAkkEEEff
  .LLLiiAAAAgggEff
  .LLiijjGGGgBggff
  .LiiJjjGGBBBBlll
  .DDDJJjjGKBKhhll
   DDDFJJJKKKKhhhl
    .FFFFHHHHh
     .FHH   
 104.    CCl
    .CCCClllll
  .IIIIIIJJJJJGGGG
  .LLLiihJAAAAkkGG
  .LLiihhhhAABkkkj
  .LiiHhgggBBBBkjj
  .DDDHHHggKBKjjjf
   DDDHHEgKKKKffff
    .EEEEEFFFf
     .FFF   
 105.    fff
    .EEEEEfffh
  .JJJJJEkkhhhhGGG
  .JggggBkkkKhGGHG
  .FggBBBBkKKKHHHH
  .FFFFBiilKKAAjjH
  .DDDFiilllAAAAjj
   DDDiillIIIIIIjj
    .CCCCLLLLL
     .CCL   
 106.    Ehh
    .fEEEhhhhI
  .ffffEEKKKKIIGGG
  .fJJgggKCKIIGGHG
  .JJAgAggCCIBHHHH
  .JJAAAiiCCBBBBkH
  .DDDAiijClLLBkkk
   DDDiijjlllLLLkk
    .jjjllFFFL
     .FFF   
 107.    HHE
    .fHHHHEEEF
  .ffffBAAAAEEFFFF
  .fKBBBBAAggkkkkF
  .KKKBllgggghkIkL
  .KKllliihhhhIILL
  .DDDliiGGGhIILLL
   DDDiiGGJGjICCCC
    .JJJJJjjCC
     .jjj   
 108.    fff
    .CCJJKfffE
  .CCCCJJKKKEEEEEL
  .AAAAJJKKlllllLL
  .FAAkkkkHHHHlLLL
  .FFFFkIkHHGGGBBB
  .DDDFIIiiGGjGBBB
   DDDIIiighhjjjjj
    .Iiigghhhh
     .ggg   
 109.    fff
    .EEEEEfffF
  .jjjjjEKKKLLFFFF
  .BBBGjGGKKKLLLAF
  .BBBGGGJJJJJLAAA
  .lllllIJhhhhkAkA
  .DDDlIIiiHhhkkkk
   DDDIIiigHHHCCCC
    .IiiggHHCC
     .ggg   
 110.    GGG
    .CCjGGBBBF
  .CCCCjjlGBBBFFFF
  .hhjjjlllllkkkkF
  .hhhggHHHHIIkAkA
  .hggggHHKKKIIAAA
  .DDDLLLiiKKKIIAf
   DDDLLiiJJEEffff
    .LiiJJEEEf
     .JJE   
 111.    FFF
    .hFFFjjjAA
  .hhhhiijjHAAAAKK
  .ffhiikjkHHHHKKK
  .ffiiBkkkkHgggKC
  .ffBBBBLLLLLggCC
  .DDDBJJGLGGIglCC
   DDDJJEGGGIIlllC
    .JJEEEIIll
     .EEI   
 112.    kkk
    .llkkkKKjj
  .CllliiAKKKIjjff
  .CCliiAAAKIIjjff
  .CCiihALAIIGGGff
  .ChhhhLLLIGGEGHH
  .DDDhJJBLLEEEHHH
   DDDJJBBBBEEFFFH
    .JJggBgFFF
     .ggg   
 113.    GGG
    .CCGGgGHHF
  .CCCCiiggHHHFFFF
  .LLLiiBgggEHKKKF
  .LLiiBBBBIEEEKKK
  .LjjjjjBIIAEElll
  .DDDffjIIAAAhhll
   DDDffJIkAkAhhhl
    .ffJJkkkkh
     .JJJ   
 114.    FFF
    .fFFFHAAAA
  .ffffIHHHHAAkkkj
  .fJJIIiiKHKkkkjj
  .JJIIiiKKKKEjjjC
  .JJIiillBEEEEECC
  .DDDlllBBBBLhhCC
   DDDGlGGgBLLhhhC
    .GGGggLLLh
     .ggg   
 115.    EJJ
    .gEEEJJkkk
  .FFggEEJJkkkGGGG
  .FFgggllIIIIIIGG
  .FFHllliijjjKKff
  .HHHHliijjAKKKff
  .DDDHiiLjAAAKhff
   DDDLLLLLABAhhhh
    .CCCCBBBBh
     .CCB   
 116.    BCC
    .LBBBBCCCC
  .LLLLLBjjkkgggJJ
  .hhGGGGjjkkkggJJ
  .hhhhGGIjjkAgJJE
  .lllllIIiiAAAEEE
  .DDDlIIiiKAKAEEf
   DDDFIiiKKKKffff
    .FFFFHHHHf
     .FHH   
 117.    EII
    .hEEEjIICC
  .hhhhEEjjgIICCCC
  .ffhKjjjggJJJlll
  .ffKKKAAgggHJJll
  .ffKKAAAAHHHHJkl
  .DDDLLLLLiiBHkkk
   DDDGLGGiiBBBBkk
    .GGGiiFFFB
     .FFF   
 118.    GGG
    .gggGGHHHH
  .hhhhggBGHHJJJJJ
  .ffhhgBBBBlJKKKK
  .ffjjjjjBlllKEKL
  .ffAAAAjllIEEELL
  .DDDAAkkkIIEELLL
   DDDFkkkIIiiCCCC
    .FFFFIiiCC
     .Fii   
 119.    fff
    .hhhhEfffB
  .jjGGGhhEEEBBBBL
  .jjGGkkkkEEggBLL
  .FjjGAkAkggggLLL
  .FFFFAAAIIIIIIHH
  .DDDFKAJJJJJHHHH
   DDDKKKJlliiCCCC
    .KKllliiCC
     .lii   
 120.    FFF
    .fFFFhhhhH
  .ffffggggEhhHHHH
  .fJJBggIIEEEGHGG
  .JJBBBBAIIEEGGGL
  .JJjjBAAAIIkkkLL
  .DDDjjAKAKkkkLLL
   DDDjjKKKKiiCCCC
    .llllliiCC
     .lii   
 121.    HHF
    .fHHHHFFFF
  .ffffIIIIIIEFggg
  .fjjjkkkGGGEEEgg
  .jjBkkkGGLGlEEgh
  .jBBBBLLLLLllhhh
  .DDDBJJKKKKlllhh
   DDDJJAKAKiiCCCC
    .JJAAAiiCC
     .Aii   
 122.    fff
    .kkKKKfffB
  .FFJkkkKKKBBBBgg
  .FFJJkhhhhHBgggg
  .FFEJJJjhhHHHGGG
  .EEEEEjjAAHHGGLG
  .DDDjjjAAAALLLLL
   DDDIIIIIIiiCCCC
    .llllliiCC
     .lii   
 123.    fff
    .KKKKFfffH
  .GGGKAKAFFFFHHHC
  .GGIIAAAjjjFHHCC
  .kGkIIAjjEEEEECC
  .kkkkIIjghhEJJJC
  .DDDLLLgghhhhlJJ
   DDDLLBgggiilllJ
    .LBBBBiill
     .Bii   
 124.    ggg
    .lliiggkkk
  .CllliiLgkkkKKff
  .CCliiLLGjjKKKff
  .CCAALLLGGjjKEff
  .CAAAABGGGjjJEEE
  .DDDBBBBJJJJJhEE
   DDDFBIIIIIIhhhh
    .FFFFHHHHh
     .FHH   
 125.    BCC
    .ABBBBCCCC
  .FFAAABiiIIIIIIh
  .FFAjAiiLkkkkhhh
  .FFjjiiLLLkGkHhh
  .jjjKKKKlLLGGHHH
  .DDDKgKlllGGGHHf
   DDDggllJJEEffff
    .gggJJEEEf
     .JJE   
 126.    GGG
    .HHGGEGkkk
  .CHHHHEEEkkkggff
  .CCKKKEEiiggggff
  .CCBKKKiiLAAAAff
  .CBBBBiiLLLAAlll
  .DDDBJJJJJLLhhll
   DDDjJIIIIIIhhhl
    .jjjjjFFFh
     .FFF   
 127.    JJJ
    .hGGGGJJCC
  .hhhhAAGGIJBCCCC
  .ffhAAAAIIBBBBEE
  .ffggggIIiiLBEEE
  .ffggKKIiiLLLEFF
  .DDDKKKiillHLLFF
   DDDkKkllljHHHFF
    .kkkkljjHH
     .jjj   
 128.    llk
    .Klllkkkhh
  .FFKKKlGGkkhhhhJ
  .FFKKLLGGGGJJJJJ
  .FFHjjLLLiiAAggg
  .HHHHjjLiiAAAAgg
  .DDDHjjiiEEEEEgf
   DDDIIIIIIBEffff
    .CCCCBBBBf
     .CCB   
 129.    Ljj
    .LLLLLjjhh
  .GGGAAKKKjjhhhgg
  .GGAAAAKKKBhgggg
  .kGklllCBBBBHHHH
  .kkkkllCCBiiHHFF
  .DDDfflCCiiIJJFF
   DDDffECiiIIJJFF
    .ffEEEIIJJ
     .EEI   
 130.    iih
    .CCiihhhhl
  .CCCCiiBhkklllll
  .ffEEBBBBkkkKKKK
  .ffEEEBjjjkLKAKA
  .ffIIEjjLLLLLAAA
  .DDDIIjJJJJJggAg
   DDDFIIJHGGGGggg
    .FFFFHHHGG
     .FHH   
 131.    iil
    .CCiilllKK
  .CCCCiillEKKKGGG
  .LLLLLhEEEjKGGHG
  .FLhhhhEEjjgHHHH
  .FFFFhIjjjggJJJH
  .DDDFIIkkkgggBJJ
   DDDIIkkkAABBBBJ
    .IfffAAAAB
     .fff   
 132.    iih
    .CCiihhhhF
  .CCCCiiEhKKKFFFF
  .BBBgggEEEKKKAAF
  .BBBgJggEEIIAAAA
  .JJJJJjjjjjIIlll
  .DDDLLLGGGjHIIll
   DDDLLGGkGkHHHHl
    .LfffkkkkH
     .fff   
 133.    iiI
    .CCiiIIAjj
  .CCCCiiIIAAAjjff
  .LLLgggIKAKAjjff
  .LLHHggKKKKJhhff
  .LHHHglJJJJJhhhh
  .DDDHlllkkkBGGGG
   DDDllEkkkBBBBGG
    .EEEEEFFFB
     .FFF   
 134.    iiB
    .CCiiBBBBj
  .CCCCiiGGGBjjLff
  .hhAAAAGGjjjLLff
  .hhhAAIIGkkLLLff
  .hEEEEEIIkkkHHFF
  .DDDEJJlIIkHHHFF
   DDDJJlllllggHFF
    .JJKKKgggg
     .KKK   
 135.    iil
    .CCiilllhh
  .CCCCiillHHhhhhJ
  .LLLLLEHHHHJJJJJ
  .kLkEEEEEgggGGGG
  .kkkkKKBBBggAAGG
  .DDDKKKBBBgAAAAf
   DDDjKIIIIIIffff
    .jjjjjFFFf
     .FFF   
 136.    jjj
    .HHjjiiIEE
  .GGHHHjiiIIEEEff
  .GGGGHiiIIkkkEff
  .ggggFFFIkkkLLff
  .ggFFFAAAAKKKLLL
  .DDDBBBAAllKKKLJ
   DDDBBBlllhJJJJJ
    .CCCClhhhh
     .CCh   
 137.    KKK
    .JJAAKKKjj
  .FFJJAAAAiigjjff
  .FFJJkkkiiggjjff
  .FFHkkkiilgggEff
  .HHHHBBBlllllEEE
  .DDDHBBBGGGGhhEE
   DDDIIIIIIGGhhhh
    .CCCCLLLLL
     .CCL   
 138.    KKK
    .fBBBKKKCC
  .ffffBBBHHHHCCCC
  .fIIIIIIHHiihhhh
  .ggggAAAAiiGGGhh
  .gglllAAiiGGJGFF
  .DDDllLLJJJJJEFF
   DDDklkLLLjEEEFF
    .kkkkLjjEE
     .jjj   
 139.    fff
    .GGGKKfffH
  .JJJGGKKKgggHHHH
  .hhJJGAKAgIggHEE
  .hhhJLAAAIIiiEEE
  .hLLLLLAIIiikEFF
  .DDDBBBjIiikkkFF
   DDDBBBjjjjjkkFF
    .lllllCCCC
     .lCC   
 140.    CCl
    .CCCClllll
  .IIIIIIjjjjjGGGG
  .LLLJJJJJKKjEEGG
  .LLBJgggKKKEEEff
  .LBBBBggAKAEiiff
  .DDDBkgkAAAiihff
   DDDFkkkkAiihhhh
    .FFFFHHHHh
     .FHH   
 141.    ggg
    .hBBBggiil
  .hhhhBBBgiilllll
  .ffhEEGGiiIIIIII
  .ffEEEGGGGLLLLLC
  .ffEJAAAAKKLjjCC
  .DDDJJAAKKKkjjCC
   DDDFJJJHKkkkjjC
    .FFFFHHHkk
     .FHH   
 142.    llI
    .BlllIIiiA
  .CBBBBlIIiiAAAJJ
  .CCBgggIiihALAJJ
  .CCHHgghhhhLLJJE
  .CHHHgKKKhLLLEEE
  .DDDHGGKKKkkkEEf
   DDDjGGGGkkkffff
    .jjjjjFFFf
     .FFF   
 143.    ggg
    .hhhhggiiB
  .JJJJJhhgiiBBBBj
  .JKLLLLLiiFFFBjj
  .KKKLHIIFFFEjjjC
  .KKHHHHIIEEEEECC
  .DDDffHAIIkkklCC
   DDDffAAAkkklllC
    .ffAGAGGll
     .GGG   
 144.    FFF
    .BFFFEEEEE
  .CBBBBkkkkEiijjj
  .CCBGGGkgkiijjHH
  .CCGGLGggiiIjHHH
  .CLLLLLgggIIJJJH
  .DDDhhlllIIKKKJJ
   DDDhhhllIAAKKKJ
    .hffflAAAA
     .fff   
 145.    KKK
    .ggggKKKhh
  .CLLggIIlllhhhJJ
  .CCLLLkIIllhiiJJ
  .CCBLkkkIIliiJJE
  .CBBBBkkAAiijEEE
  .DDDBGGAAAAjjEEf
   DDDFGGGGjjjffff
    .FFFFHHHHf
     .FHH   
 146.    FFF
    .HFFFJJJJJ
  .gggHHHHJkLLLLLI
  .ghggHAAkkkLiiII
  .hhhhAAAAkkiiIIC
  .hjjjjjBBBiiEICC
  .DDDffjBBBEEElCC
   DDDffKKKKEElllC
    .ffKGKGGll
     .GGG   
 147.    hLL
    .hhhhlLLLF
  .ggggEhIllLHFFFF
  .ggEEEIIlllHHHHF
  .GGEEIIjkkkkHiiC
  .GGGGIjjKkKkiiCC
  .DDDjjjKKKKiiBCC
   DDDJJJJJAABBBBC
    .JfffAAAAB
     .fff   
 148.    fff
    .jjjjjfffE
  .kkhhhhAjAEEEiiI
  .kkkBhhAAAEEiiII
  .FkBBBBGAGGiiIIC
  .FFFFBLGGGKKKICC
  .DDDFLLggggKKKCC
   DDDLLLggJJHHHHC
    .lllllJJHH
     .lJJ   
 149.    ggg
    .hBBBggGGG
  .JhhhBBBgGGEGiiL
  .JJhhHHHHEEEiiLL
  .jJJJHHkkEEiiLLL
  .jjjjjCkkkKKKKFF
  .DDDffCCkIKAKAFF
   DDDffCCIIlAAAFF
    .ffCIIlllA
     .Ill   
 150.    CCF
    .CCCCBFFFF
  .JJJJJBBBBKKFiiL
  .JGGGggBgKKKiiLL
  .GGHGEgggAKiiLLL
  .HHHHEEEAAAIIlll
  .DDDHhEEAkAkIIll
   DDDhhhhjkkkkIIl
    .hfffjjjjj
     .fff   
 151.    FFF
    .HFFFAAAAl
  .CHHHHKKKAAlllll
  .CCJJHIKKKhLLLii
  .CCJJIIhhhhLLiij
  .CJJIIEEkhkLiijj
  .DDDIEEEkkkkjjjf
   DDDGEGGgBBBffff
    .GGGggBBBf
     .ggg   
 152.    KKK
    .flllKKKAA
  .ffffLllJJAAAAgg
  .fLLLLLlJJEEgggg
  .DDDBBBJJEEEHHHH
  .DDDBBBhhEkkHHFF
  .IIIIIIhhhkkkjFF
   iiiiiihGGGkjjFF
    .CCCCGGjjj
     .CCG   
 153.    fff
    .EGGGGfffB
  .FEEEEEGGHBBBBgg
  .FFFFhhHHHHBgggg
  .DDDFhhhKKHjjjjj
  .DDDLhJKKKkkkAAj
  .LLLLLJJKkkkAAAA
   iiiiiiJJJIIIIII
    .lllllCCCC
     .lCC   
 154.    jjj
    .HHjjLkkkk
  .GGHHHjLLLkEkggg
  .GGGGHKKKLLEEEgg
  .DDDBBBKKKIIEEgh
  .DDDBBBAAAAIIhhh
  .FiiiiiiAAJJIIhh
   FFFFlllllJJCCCC
    .FffflJJCC
     .fff   
 155.    CCB
    .CCCCBBBBF
  .IIIIIIGGGBHFFFF
  .iiiiiiGGHHHHEEF
  .DDDAAAAGKKKHEEE
  .DDDfAAkkkKKKjjE
  .ffffhkkkgggJJjj
   fhhhhLlllggJJjj
    .hLLLllgJJ
     .LLl   
 156.    llI
    .LlllIIJJJ
  .LLLLLlIIKKKJJff
  .iiiiiiIAAKKKJff
  .DDDBBBAAAAGGGff
  .DDDBBBkkkGGhGHH
  .jjjjjkkkhhhhHHH
   CCCCjEEEEEhFFFH
    .CCggEgFFF
     .ggg   
 157.    CCE
    .CCCCLEEEF
  .IIIIIILLLEEFFFF
  .iiiiiiKKLLHHHHF
  .DDDJJKKKAAHHjff
  .DDDJJlKAAAAjjff
  .GGJJllllljjjhff
   GGGGkkkgBBBhhhh
    .kkkggBBBh
     .ggg   
 158.    FFF
    .LFFFlljjj
  .LLLLLllljjEGGGG
  .iiiiiilKjKEEEGG
  .DDDBBBKKKKJEEff
  .DDDBBBJJJJJHHff
  .gggghkkkkHHHHff
   gghhhAkAkIIIIII
    .hhAAACCCC
     .ACC   
 159.    JJJ
    .jjjjjJJEE
  .FiiiiiijKJEEEff
  .FFFFlllKKKAAEff
  .DDDFLllKKAAAAff
  .DDDLLLlIIIIIIHH
  .gggghLLBBBGGHHH
   gghhhkkBBBGGGGH
    .hhkkkCCCC
     .kCC   
 160.    fff
    .kkkLLfffF
  .GGkkkAALLLgFFFF
  .GGGGAAAALggKKKF
  .DDDiiiiiigggKKK
  .DDDHHIIIIIIJlll
  .jHHHHEEJJJJJBll
   jjjjjEEEhhBBBBl
    .CCCCEhhhB
     .CCh   
 161.    ggg
    .hhhhggKKK
  .JJJJJhhgEEKKKff
  .JIIIIIIEEEBBBff
  .DDDkkkkEAABBBff
  .DDDLkjkAAAAHHFF
  .GGLLLjjjjjHHHFF
   GGGGLLiiiiiiHFF
    .lllllCCCC
     .lCC   
 162.    BII
    .fBBBBIICC
  .ffffEBgggIICCCC
  .fJJJEEEggjlllll
  .DDDJJEEgjjkkklh
  .DDDKJKjjjkkkhhh
  .GGKKKKHiiiiiihh
   GGGGAAHHHHLLLLL
    .AAAAHFFFL
     .FFF   
 163.    JJg
    .HHJJggfff
  .FHHHHJJgggLfffh
  .FFFFBBBLLLLLhhh
  .DDDFBBBiiiiiihh
  .DDDEEEEEAAIIlll
  .jjjjjEKAAAAIIll
   CCCCjKKKGGGGIIl
    .CCKKkkkGG
     .kkk   
 164.    fff
    .jjjjjfffH
  .IIIIIIKjGGGHHHH
  .lllllKKKGGEEHFF
  .DDDlBKKCCGEEEFF
  .DDDBBBBACCCCEFF
  .gggghBAAAiiiiii
   gghhhJAkAkLLLLL
    .hhJJkkkkL
     .JJJ   
 165.    JJA
    .HHJJAAACC
  .FHHHHJJABAjCCCC
  .FFFFhhBBBBjjjjj
  .DDDFhhhBEiiiiii
  .DDDKhKEEEIIIIII
  .GGKKKKEElLLLLLf
   GGGGkkkgllLffff
    .kkkgglllf
     .ggg   
 166.    LCC
    .LLLLLCCCC
  .IIIIIIkkkiiiiii
  .lllllkkkKKKAAAA
  .DDDlggggEKKKAAJ
  .DDDBggEEEjJJJJJ
  .GGBBBBEEhjjjjjf
   GGGGBHHhhhhffff
    .HHHHhFFFf
     .FFF   
 167.    JJJ
    .HkkkkJJCC
  .FHHHHkIkKJKCCCC
  .FFFFHIIKKKKBlll
  .DDDFIIEEGBBBBll
  .DDDfIEEEGGBAjjl
  .ffffhEiGGGAAAjj
   fhhhhLiiggAgAjj
    .hLLLiiggg
     .LLi   
 168.    ACC
    .HHAAACCCC
  .FHHHHAEAIIIIIIJ
  .FFFFEEEkkkJJJJJ
  .DDDFEEkkkGGGGff
  .DDDjjjjjBBBGGff
  .ggggllijBBBhhff
   gglllLiiKKKhhhh
    .lLLLiiKKK
     .LLi   
 169.    GGG
    .HHiGGAAAA
  .jHHHHiiGFAAkkkk
  .jjjjjBiiFFFFkCk
  .DDDBBBBigggFICC
  .DDDfBLlllggIICC
  .ffffLLLllgIIKCK
   fhhhhJLLlEIKKKK
    .hhJJEEEEE
     .JJJ   
 170.    JJJ
    .fHHHHJJhh
  .ffffHHgggJhhhKK
  .fEEEEEgkgghBKKK
  .DDDEAAkkkBBBBKC
  .DDDAAAAkkiBjjCC
  .FlllllLIIiijjCC
   FFFFlLLGIIiijjC
    .FLLLGGIIi
     .GGG   
 171.    iLL
    .CCkiiLLLF
  .CCCCkkkiiLIFFFF
  .lllllkkhiIIKKKF
  .DDDlhhhhIIAAKKK
  .DDDJJJhjIAAAAHH
  .ggggBJJjjjjjHHH
   ggBBBBJGGEEEEEH
    .BfffGGGGE
     .fff   
 172.    CCl
    .CCCClllll
  .gggghLLLKKKkkkk
  .gghhhLLAAKKKkHk
  .DDDhhLAAAAiHHHH
  .DDDfBBBGGGiijjH
  .ffffBBBGGEEiijj
   fIIIIIIJGEEEijj
    .JJJJJFFFE
     .FFF   
 173.    llI
    .LlllIIJJJ
  .GGLLLlIIjjiJJff
  .GGGGLLIBjjiiJff
  .DDDEEBBBBjjiiff
  .DDDEEEBkkKKKiFF
  .gggghECkkkKKKFF
   gghhhCCHkAAAAFF
    .hhCCHHHAA
     .CHH   
 174.    KKK
    .HHkkKKKLL
  .FHHHHkkkEEGLLLC
  .FFFFJJkEEEGGLCC
  .DDDFJJAElGGGiCC
  .DDDJJAAAllIIiiC
  .ggggBAjAlllIIii
   ggBBBBjjjjjfIIi
    .Bhhhhffff
     .hhf   
 175.    fff
    .EGGGGfffL
  .jEEEEEGGLLLLLKK
  .jjjjjIIIIIIkKKK
  .DDDlllggggkkkKC
  .DDDHllggBBBkkCC
  .FHHHHliiBBBAACC
   FFFFHiiJJhAAAAC
    .FiiJJhhhh
     .JJh   
 176.    Lhh
    .CCLLhhhhF
  .CCCCLLLkkkkFFFF
  .llllliiKkKkJJJF
  .DDDliiKKKKHIIJJ
  .DDDiiGGGHHHHIIJ
  .ggggBGGAAAAHEII
   ggBBBBGjAAEEEEE
    .Bfffjjjjj
     .fff   
 177.    FFF
    .BFFFEEEEE
  .GGBBBBgggEkkkKK
  .GGGGBjjggkkkKKK
  .DDDIIjjgJJJJJKC
  .DDDfIIjjJAAAACC
  .ffffhIILLLAAlCC
   fhhhhHHLLiilllC
    .hHHHLiill
     .Hii   
 178.    LCC
    .LLLLLCCCC
  .IIIIIIiijjjGGGG
  .llllliijjkKKKGG
  .DDDliiEjkkkKKKh
  .DDDHEEEEEkkhhhh
  .FHHHHBBBJJJgghg
   FFFFHBBBAAJJggg
    .FfffAAAAJ
     .fff   
 179.    JJA
    .HHJJAAAhh
  .FHHHHJJAEAhhhhI
  .FFFFffEEEKKKKII
  .DDDFffEEkKkKIIC
  .DDDBffLLkkkkICC
  .GGBBBBjLLLiilCC
   GGGGBjjgLiilllC
    .jjjggiill
     .ggg   
 180.    FFF
    .EFFFiifff
  .jEEEEEiiJJBfffI
  .jjjjjiiJJBBBBII
  .DDDHHHHJJhhBIIC
  .DDDHHLlllhhhICC
  .GGLLLLLllhKKKCC
   GGGGkkkglAAKKKC
    .kkkggAAAA
     .ggg   
 181.    FFF
    .LFFFBAAAA
  .GGLLLBBBBAAkkkk
  .GGGGLLBHHgggkCk
  .DDDhhHHHHgIggCC
  .DDDhhhhllIIiiCC
  .JJJJJlllIIiiKCK
   JEEEEEljIiiKKKK
    .Efffjjjjj
     .fff   
 182.    ggg
    .HHlgJggAA
  .jHHHHllJJAAAAff
  .jjjjjlllJJJiiff
  .DDDBBBKKKKiiLff
  .DDDBBBKEKiiLLFF
  .IIIIIIhEEELLLFF
   CCCChhhGEEkkkFF
    .CChhGGkkk
     .GGG   
 183.    FFF
    .fFFFjjjjj
  .ffffEEEEEKKjiiL
  .fhhhhkEkKKKiiLL
  .DDDhhkkkkKiiLLL
  .DDDAAAAIIIIIIHH
  .ggggAAJBBBGGHHH
   ggJJJJJBBBGGGGH
    .lllllCCCC
     .lCC   
 184.    GGG
    .kkGGHGfff
  .CjjkkkIHHHBfffL
  .CCjjkIIHHBBBBLL
  .CCjjIIiiJJKBLLL
  .CDDDIiiJJKKKlll
  .FDDDiiEJJKKAAll
   FFFFEEEghhAAAAl
    .FEEgghhhh
     .ggg   
 185.    CCl
    .CCCClllll
  .IIIIIIGGGHHHHKK
  .LLLAAGGiGHHBKKK
  .LLAAAAEiiBBBBKh
  .LDDDEEEjiiBJhhh
  .FDDDEEjjgikJJhh
   FFFFjjjggkkkJJJ
    .Ffffgggkk
     .fff   
 186.    KKK
    .illlKKKLL
  .gggiillJJIILLLC
  .ghggiilJJAIILCC
  .hhhhHiJJAAAIICC
  .hDDDHHHHABAGjjC
  .FDDDkHkBBBBGGjj
   FFFFkkkkBEGGGjj
    .FfffEEEEE
     .fff   
 187.    lLL
    .CClllLLLj
  .CCCCllGGGLjjIJJ
  .hhkkkkGGjjjIIJJ
  .hhhkAkAGiiIIJJE
  .hDDDAAAiiKIKEEE
  .FDDDHAiiKKKKEEf
   FFFFHHHgBBBffff
    .FHHggBBBf
     .ggg   
 188.    KKK
    .fBBBKKKJJ
  .ffffBBBLLLJJGGG
  .fEEhhhhLLJJGGAG
  .EEEIIhhLlliiAAA
  .EDDDIIllliijAkA
  .FDDDHIIliijjkkk
   FFFFHHHgjjjCCkk
    .FHHggCCCC
     .ggg   
 189.    FFF
    .BFFFiifff
  .GGBBBBiikkkfffE
  .GGGGBiikkkggEEE
  .JJJJJKKKggggEEL
  .JDDDhhKKKAAAALL
  .jDDDhhhhllAALLL
   jjjjjHlllIIIIII
    .HHHHlCCCC
     .HCC   
 190.    GGG
    .fJJGGBBBF
  .ffffJJkGBBBFFFF
  .fEEJJkkklllllAF
  .EEEKKKkkggglAAA
  .EDDDKKKhgIggALA
  .jDDDhhhhIILLLLL
   jjjjjHhIIiiCCCC
    .HHHHIiiCC
     .Hii   
 191.    GGG
    .JJAGGHHHH
  .FFJJAAAGHHjjjjj
  .FFJJAlAkkgggEEj
  .FFDDDllkkkggEEE
  .ffDDDlllkhgKKKE
  .ffIIIIIIhhhhKKK
   ffiiiiiihBLLLLL
    .CCCCBBBBL
     .CCB   
 192.    llH
    .flllkHHHH.ffffElkkkHAAggg
  .fCEEEEEkkAAAAgg
  .CCDDDBBBJJJJJgh
  .CCDDDBBBJKKKhhh
  .GCGGIIIIIIKKKhh
   GGGjiiiiiiLLLLL
    .jjjjjFFFL
     .FFF   
 193.    ggg
    .hhhhggHHF
  .JJJJJhhgHHHFFFF
  .JjjjiiiiiiHEEGF
  .jjDDDffBBBEEEGG
  .jKDDDffBBBElGGG
  .KKKAAffkkklllll
   KKAAAAkkkIIIIII
    .CCCCLLLLL
     .CCL   
 194.    LCC
    .LLLLLCCCC
  .kkKKKiiiiiiGGGG
  .kkkKKKAAlllllGG
  .JkDDDAAAAgglIff
  .JJDDDHHggggIIff
  .jJJJHHHBBBIIhff
   jjjjjEHBBBIhhhh
    .EEEEEFFFh
     .FFF   
 195.    FFF
    .fFFFEEEEE
  .ffffHHGGGEjjjjj
  .fJJHHHGGiiiiiij
  .JJDDDHBGIIIIIIh
  .JJDDDBBBBKKKhhh
  .ggggllLBAAKKKhh
   gglllLLAAAACCCC
    .lLLLkkkCC
     .kkk   
 196.    FFF
    .hFFFJJJJJ
  .hhhhGGGJBiiiiii
  .ffhGGEGBBBBKKKK
  .ffDDDEEElBAKAKL
  .ffDDDjEEllAAALL
  .ggggjjkklllALLL
   ggjjjHkkkIIIIII
    .HHHHkCCCC
     .HCC   
 197.    llI
    .illlIIGGG
  .gggiilIIGGfGjJJ
  .gCggiiIffffjjJJ
  .CCDDDiAfAjjjJJh
  .CCDDDBAAAKKKhhh
  .kCkBBBBAHHKKKhh
   kkkkBEHHHHLLLLL
    .EEEEEFFFL
     .FFF   
 198.    BCC
    .KBBBBCCCC
  .FFKKKBllgggkkkk
  .FFKKlllAgAggkHk
  .FFDDDlLAAAEHHHH
  .ffDDDLLLAiEEEGH
  .ffjjJJJLLiiEEGG
   ffjjIIJJhhiiGGG
    .jjIIJhhhi
     .IIh   
 199.    FFF
    .fFFFiAAAA
  .ffffLIIiiAAGGGG
  .fJJLLLIIiiKKKGG
  .JJDDDLLIIiEKKKC
  .JJDDDjjjjjEEECC
  .ggggBkkkkjHEECC
   ggBBBBkhklHHHHC
    .BhhhhlllH
     .hll   
 200.    JJJ
    .FFFAAJJLL
  .HFFFBAAAAJGLLLC
  .HHHBBBBkkkGGLCC
  .HHDDDBkkkGGGiCC
  .ffDDDEEKKKKIiiC
  .ffjjEEEKhKIIlii
   ffjjEhhhhIIllli
    .jjgghgIll
     .ggg   
 201.    FFF
    .hFFFKkkkk
  .hhhhHHKKKkEkGGG
  .ffhHHHKKEEEGGLG
  .ffDDDHiiEELLLLL
  .ffDDDiijjjjjBBB
  .ggggiiJJJJJjBBB
   ggAAAAJllIIIIII
    .AAlllCCCC
     .lCC   
 202.    kCC
    .AAkkkCCCC
  .FFAAAAkkIIIIIIh
  .FFllllliiKKKhhh
  .FFDDDliiGGKKKhh
  .ffDDDiiJGGGGBBB
  .ffEJJJJJggggBBB
   ffEEEjjHggLLLLL
    .EEjjHHHHL
     .jjH   
 203.    iiB
    .CCiiBBBBF
  .CCCCiillKBKFFFF
  .HHHHlllKKKKJJJF
  .HHDDDlEEEEEIIJJ
  .ffDDDGGGEgggIIJ
  .ffkkGGAGAgjggII
   ffkkkLAAAhjjjjj
    .kLLLAhhhh
     .LLh   
 204.    ggg
    .AAAAggiil
  .KKKKAAhgiilllll
  .KCKhhhhiiGLLLLL
  .CCDDDhkkkGGLIJJ
  .CCDDDkkkGGGIIJJ
  .FCjjjjjBBBIIJJf
   FFFFEEjBBBIffff
    .FEEEHHHHf
     .EHH   
 205.    HHF
    .hHHHHFFFF
  .hhhhBGGGGJJFiiI
  .ffhBBBBGGJJiiII
  .ffDDDBjjJJiiIIC
  .ffDDDLjjkkkkICC
  .ggggLLLjjkEklCC
   ggAAAALLEEElllC
    .AAKKKEEll
     .KKK   
 206.    JJg
    .jjJJggfff
  .lIIjjJJgggEfffh
  .llIIjjKKEEEAhhh
  .lllIIKKKEEAAAhh
  .BBBDDDKkkkAHAFF
  .BBBDDDkkkHHHHFF
   iiiiiiLLGGGGHFF
    .CCCCLLLGG
     .CCL   
 207.    FFF
    .fFFFAAAAI
  .ffffKKKKAAIIggg
  .fGGGKHKjjIIEEgg
  .lGGHHHHjjIEEEgh
  .llGDDDHBjjEJhhh
  .lllDDDBBBBkJJhh
   iiiiiiLLBkkkJJJ
    .CCCCLLLkk
     .CCL   
 208.    ggg
    .CCHHggGGG
  .CCCCHHHgGGIGLff
  .iiiiiiHllIILLff
  .JJJJJlllIILLLff
  .JEEDDDlKIKBBBFF
  .EEEDDDKKKKBBBFF
   EhhhhjjkkAAAAFF
    .hhjjkkkAA
     .jjk   
 209.    KKK
    .AAAAKKKCC
  .ggggAAEEEEECCCC
  .ggiiiiiiEHHhhhh
  .IIIIIIjHHHHffhh
  .BBBDDDjjjjjffFF
  .BBBDDDJJJJJffFF
   lllllLJGGGkkkFF
    .lLLLGGkkk
     .LLG   
 210.    fff
    .jjjjjfffh
  .IIIIIIBjhhhhGGG
  .LLLEEBBBBHhGGlG
  .LLEEEggBgHHHlll
  .LKEDDDgggHHllFF
  .KKKDDDJiiiiiiFF
   KKJJJJJkkAAAAFF
    .CCCCkkkAA
     .CCk   
 211.    CCA
    .CCCCAAAhh
  .GGGkkkKAKAhhhhj
  .GGkkkKKKKggggjj
  .EGIIIIIIBggjjjJ
  .EEEDDDBBBBJJJJJ
  .FEEDDDHBliiiiii
   FFFFHHHHllLLLLL
    .FfffHlllL
     .fff   
 212.    fff
    .jjjjjfffB
  .FFJJJJJjKBBBBgg
  .FFJAAAAKKKBgggg
  .FFllAAEKKiiiiii
  .lllDDDEEEIIIIII
  .klkDDDHEELLGGGG
   kkkkHHHHhhLLLGG
    .CCCCHhhhL
     .CCh   
 213.    fEE
    .ffffEEEhh
  .iIIfJJJJJEhhhhL
  .iiIIJjjGGGkkkLL
  .CiiIIjjGGkkkLLL
  .CCiDDDjjGKKKKFF
  .CCBDDDgggKAKAFF
   CBBBBHHgglAAAFF
    .BHHHglllA
     .Hll   
 214.    hJJ
    .hhhhJJGGG
  .iAAAAhJJlGGHHHH
  .iiAAkkklllGHHEE
  .CiikkkllggggEEE
  .CCiDDDIIggKKEFF
  .CCBDDDLIIKKKjFF
   CBBBBLLLIIKjjFF
    .BfffLLjjj
     .fff   
 215.    jjj
    .lljjJJgEE
  .ClllKjJJggEEEff
  .CClKKKJJgggHEff
  .CCIKKkkkkHHHHff
  .CIIDDDkAkAhhHFF
  .IIBDDDiAAAhhhFF
   IBBBBLiiAGhGGFF
    .BLLLiiGGG
     .LLi   
 216.    fff
    .jjjjjfffB
  .GGhhhhkjkBBBBgg
  .GGGGhhkkkkBgggg
  .lLLLLLKKKKEEEEE
  .llLDDDKAKAJJEHH
  .lllDDDiAAAJJHHH
   CCCCIIiiAJJFFFH
    .CCIIiiFFF
     .IIi   
 217.    fff
    .ikkkkfffF
  .lIIiikEkgggFFFF
  .llIIiiEEEggGGGF
  .lllIIijEEgGGAGA
  .BBBDDDjjjjjLAAA
  .BBBDDDHHLLLLLAJ
   CCCCHHHHhhJJJJJ
    .CCKKKhhhh
     .KKK   
 218.    JJJ
    .EEiIIJJhh
  .FFEEEiiIIJhhhgg
  .FFEkkkiiIIhgggg
  .FFkkkCCifffGGGG
  .BBBDDDCCCCfffGG
  .BBBDDDKKKKjjjjj
   lllllLKAKAHHHHj
    .lLLLAAAHH
     .LLA   
 219.    iII
    .JJJiiIICC
  .gggjjJJiiIICCCC
  .gBggjjJAikkhhhh
  .BBBBjjAAAkkkLhh
  .ffBDDDAKAKkLLFF
  .ffEDDDKKKKLLLFF
   ffEEEGGGlllllFF
    .EEGGHHHHl
     .GHH   
 220.    fff
    .HjjLLfffI
  .CHHHHjjLLLIIGGG
  .CChhHjjALIIGGBG
  .CChhhhAAAIiBBBB
  .CJJDDDAkAkiiBFF
  .JJEDDDlkkkkiiFF
   JJEEElllllggiFF
    .EEKKKgggg
     .KKK   
 221.    JJJ
    .GGGjjJJhh
  .FFGGEGLjjJhhhhC
  .FFEEELLjjAAAACC
  .FFEELLLkkkAAiCC
  .BBBDDDkkkKIIiiC
  .BBBDDDHHKKKIIii
   lllllHHHKKggIIi
    .lfffHgggg
     .fff   
 222.    ggg
    .AAAAggGGG
  .KKKKAAhglGGLLLI
  .KHKhhhhlllGLLII
  .CHHHHhllFFFLIIj
  .CCHDDDFFFkkkIjj
  .CCBDDDiikkkjjjf
   CBBBBiiJJEEffff
    .BiiJJEEEf
     .JJE   
 223.    FFF
    .fFFFEEEEE
  .ffffHkkkkEAAAAC
  .flHHHHkGkGGAACC
  .lllllHjGGGKKKCC
  .LLLDDDjjjjjKKKC
  .LLBDDDiiIIIIIIJ
   LBBBBiighhJJJJJ
    .Biigghhhh
     .ggg   
 224.    fff
    .jjjjjfffE
  .FFJJJJJjhEEEEEI
  .FFJAAhhhhKKKKII
  .FFAAAAkhkKGKIIL
  .BBBDDDkkkkGGILL
  .BBBDDDgggGGGLLL
   lllllHHggiiCCCC
    .lHHHgiiCC
     .Hii   
 225.    iiH
    .lliijHHHH
  .CllliijjgHLkkkk
  .CClFjjjggLLLkGk
  .CCIFFFFgggJLLGG
  .CIIDDDFKKKJJGGG
  .IIBDDDAAKKKJJJf
   IBBBBAAAAEEffff
    .BhhhhEEEf
     .hhE   
 226.    jjj
    .HHjjiiKKK
  .GGHHHjiiAAKKKgg
  .GGGGHiiAAAAgggg
  .JJJJJkkkkffLLLC
  .JEEDDDkIkffLLCC
  .EEEDDDIIlffLBCC
   EhhhhIIlllBBBBC
    .hhIllFFFB
     .FFF   
 227.    FFF
    .EFFFJJjjj
  .CEEEEEJJjjiiGGG
  .CCAAAAJJjiiGGfG
  .CCIAAKKKiiffffh
  .CIIDDDKKKkfkhhh
  .IIBDDDgggkkkkhh
   IBBBBHHgglLLLLL
    .BHHHglllL
     .Hll   
 228.    kkk
    .JJkkkHHHH
  .FFJJggggHHEEEEE
  .FFJJggAAAAKKEii
  .FFjjjjjAAKKKiiL
  .BBBDDDjfffKiiLL
  .BBBDDDGGGfffLLL
   lllllGGhGIIIIII
    .lhhhhCCCC
     .hCC   
 229.    llI
    .LlllIIKKK
  .LLLLLlIIEEKKKff
  .iiiiiiIEEEkkkff
  .ggggDDDEjkkkhff
  .ggAADDDjjhhhhHH
  .FAAAAjjjJCChHHH
   FFFFBBBGJJCCCCH
    .FBBBGGJJJ
     .GGG   
 230.    fff
    .GGGhhfffl
  .jjGGBGhhhhlllll
  .jjBBBBKKKIIIIII
  .CjjBDDDKKKLkkkk
  .CCJJDDDLLLLLkHk
  .CCJJgiiiiiiHHHH
   CJJggAAAAEEEEEH
    .gggAAFFFE
     .FFF   
 231.    jjj
    .CCjjAAKKK
  .CCCChjAAAAKKKff
  .BBBhhhhIIIIIIff
  .BBBhDDDiiiiiiff
  .LLLlDDDGGGkkkHH
  .LLlllggGGkkkHHH
   LllggggJGEEEEEH
    .JJJJJFFFE
     .FFF   
 232.    CCl
    .CCCClllll
  .JJJJJHHHHiiiiii
  .JKKKKHHkkIIIIII
  .AKAKDDDkkkjjjjj
  .AAABDDDLkhhhhGj
  .FABBBBLLggghhGG
   FFFFBLLLgEggGGG
    .FfffEEEEE
     .fff   
 233.    GGG
    .fIIGGLLLF
  .ffffBIIGLLgFFFF
  .fABBBBIILggJJJF
  .AAABDDDjjgggEJJ
  .AKAKDDDhjjEEEkJ
  .KKKKihhhjjEEkkk
   CCCCiihhlllllkk
    .CCiiHHHHl
     .iHH   
 234.    kkk
    .GGkkkAAAA
  .CLLGGGGggAAKKff
  .CCLLLggggHKKKff
  .CCILDDDHHHHKEff
  .CIIlDDDFFiHJEEE
  .IIlllllFFiiJJEE
   IhhhhjjFFBiiJJJ
    .hhjjBBBBi
     .jjB   
 235.    FFF
    .hFFFAAAAI
  .hhhhlKKKAAIIGGG
  .ffhlllKKKIIGGHG
  .ffllDDDEEIiHHHH
  .ffggDDDEEEiijjH
  .ggggJBBBkEkiijj
   JJJJJBBBkkkkijj
    .CCCCLLLLL
     .CCL   
 236.    CCl
    .CCCClllAA
  .IIIIIIllhAAAAKK
  .LLLiihhhhjjjKKK
  .LLiiDDDhjjGGGKE
  .LiiHDDDkjkGGEEE
  .FHHHHJJkkkkGEEf
   FFFFHJJgBBBffff
    .FJJggBBBf
     .ggg   
 237.    jjj
    .HHjjGGGCC
  .lHHHHjGGgGkCCCC
  .llLLLLLggkkkBBB
  .lllLDDDgggkkBBB
  .ffhhDDDIIIIIIFF
  .ffhhhhEEEEEJJFF
   ffAAAAKKEiiJJFF
    .AAKKKiiJJ
     .Kii   
 238.    iiL
    .lliiLLjjF
  .JllliiLLLjjFFFF
  .JJlIIIIIIhjjggF
  .HJJJDDDhhhggggC
  .HHHHDDDKhhkkkCC
  .GHGGEEKKKkkkBCC
   GGGEEEKKAABBBBC
    .EfffAAAAB
     .fff   
 239.    JJJ
    .GGGEEJJhh
  .jjGGBGEEEJhhhff
  .jjBBBBggEghiiff
  .HjjBDDDgggiiLff
  .HHHHDDDAAiiLLFF
  .kHkKKKAAAALLLFF
   kkkkKKKIIIIIIFF
    .lllllCCCC
     .lCC   
 240.    jjj
    .JJjjAAAAk
  .FFJJGjGGAAkkkff
  .FFJJGGGhhhhkkff
  .FFEBBBDDDhhLLff
  .EEEBBBDDDgggLLL
  .EEIIIIIIHHggKLK
   iiiiiiHHHHgKKKK
    .lllllCCCC
     .lCC   
 241.    fff
    .JJJJJfffI
  .FFlJkkAAAAIIGGG
  .FFllkkkAAIIGGHG
  .FFlllkDDDILHHHH
  .iiiiiiDDDLLCjjH
  .ggggBKKKLLLCCjj
   ggBBBBKKKEECCjj
    .BhhhhEEEC
     .hhE   
 242.    JJJ
    .CCGGGJJEE
  .CCCCGGBGHJEEEff
  .hhIIBBBBHHHHEff
  .hhhIIBDDDHKLLff
  .hkkkIIDDDKKKLLL
  .kkkiiiiiiKKggLg
   lllllAAjjjjjggg
    .lAAAAFFFj
     .FFF   
 243.    KLL
    .HHKKKLLLF
  .jHHHHKKggLBFFFF
  .jjjjjggggBBBBkF
  .IIIIIIDDDhhBkkk
  .ffAAAADDDhhhhkk
  .ffEAAiiiiiiGGGG
   ffEEEJCClllllGG
    .EEJJCCCCl
     .JJJ   
 244.    llE
    .flllkEEEF
  .ffffIlkkkEEFFFF
  .fJJIIiikkGGGAAF
  .JJIIiiDDDGGAAAA
  .JJIiijDDDKGKBBB
  .ggggjjHHKKKKBBB
   ggjjjHHHhhLLLLL
    .CCCCHhhhL
     .CCh   
 245.    jjj
    .HHjjiiJJJ
  .EHHHHjiiLIIJJff
  .EEEkkiiLLLIIJff
  .CEEkkkDDDLLIIff
  .CCggkgDDDGGGlll
  .CCBgggKKKGGhhll
   CBBBBAAKKKGhhhl
    .BAAAAFFFh
     .FFF   
 246.    CCj
    .CCCCjjiiI
  .JJJJJjjjiiIIGGG
  .JAllllliiIIGGHG
  .AAAhhlDDDIkHHHH
  .AKAhhhDDDkkkEEH
  .KKKhBLLLLLkkEEE
   KKBBBBLggggFFFE
    .BfffggFFF
     .fff   
 247.    GGG
    .BIIGGHHHH
  .CBBBBIIGHHlliiL
  .CCBjjjIIllliiLL
  .CCjjEEDDDliiLLL
  .CKjEEEDDDFFFkkk
  .KKKEJJJFFFhkkkf
   KKAAAAJJhhhffff
    .AAggJghhf
     .ggg   
 248.    FFF
    .HFFFDDDhh
  .gggHHHHDDDhhhhE
  .gBggHkAAAAKKEEE
  .BBBBkkkAAKKKEEL
  .ffBjjkkllGKGGLL
  .ffJjjlllIGGGLLL
   ffJJjjlIIiiCCCC
    .JJJIIiiCC
     .Iii   
 249.    FFF
    .EFFFDDDhh
  .HEEEEEBDDDhhhhC
  .HHHGGBBBBILLLCC
  .HHjGGGGBIILLiCC
  .ffjjjjjIIALAiiC
  .ffJJJJJIkAAAlii
   ffJggggkkkAllli
    .ggKKKkkll
     .KKK   
 250.    FFF
    .hFFFDDDEE
  .hhhhkkkDDDEEEff
  .IIhkkklllllJEff
  .CIIiiiiiilLJJff
  .CCIIBBBGGLLLJJJ
  .CCAABBBGGGGLLgg
   CAAAAHjjKKKgggg
    .HHHHjjKKK
     .Hjj   
 251.    FFF
    .fFFFDDDhh
  .ffffGGGDDDhhhhC
  .fAAGGHGIIIIIICC
  .AAAAgHHHjjjEECC
  .BBBggHHjjkkEEEC
  .BBBgggijJkkkKEK
   lllllLiiJJkKKKK
    .lLLLiiJJJ
     .LLi   
 252.    FFF
    .EFFFDDDCC
  .HEEEEELDDDjCCCC
  .HHHLLLLLAAjjjjj
  .HHBkkkkAAAAggJJ
  .BBBBkIkiiggggJJ
  .GBGGIIiiKKKKJJf
   GGGIIiihKlKffff
    .Ihhhhlllf
     .hll   
 253.    FFF
    .fFFFDDDhh
  .ffffKKKDDDhhhhI
  .fggggKKKlllllII
  .HggBBBikkkklIIL
  .HHHBBBiikAkAILL
  .HHEGGGGiiAAALLL
   EEEEEGGJijACCCC
    .JJJJJjjCC
     .jjj   

Nov 27, 2000 by k16@chiba.email.ne.jp