2

4×4×4 using Congruent Polyominoes


Analysis and Copyright : ISHINO Keiichiro (2005).

 1. Tetrominoes
 2. Pentominoes
 3. Hexominoes
 4. Heptominoes
 1. Octominoes
 2. Nonominoes
 3. Decominoes
 4. Undecominoes
 1. Dodecominoes
 2. Tridecominoes
 3. Tetradecominoes
 4. Pentadecominoes
 1. Hexadecominoes

Octominoes

Piece#Shape×SolsRemark
51
OOOO
OOOO
8 36
52
OOOO
OOO.
O...
8 41
53
OOOO
OOO.
.O..
7 5
54
OOOO
OOO.
..O.
6 1,935
56
OOOO
OO.O
O...
6 2,042
57
OOOO
OO.O
.O..
8 40
58
OOOO
OO.O
...O
6 1,896
59
OOOO
OO..
OO..
8 41
60
OOOO
OO..
O...
O...
6 2
61
OOOO
OO..
.OO.
6 1,043
62
OOOO
OO..
.O..
.O..
6 6
64
OOOO
O.O.
OO..
6 563 / 569
65
OOOO
O.O.
O.O.
8 41
66
OOOO
O.O.
O...
O...
6 26
67
OOOO
O.O.
.OO.
6 622
68
OOOO
O.O.
..OO
6 271 / 284
69
OOOO
O.O.
..O.
..O.
6 2
74
OOOO
O..O
OO..
6 308
75
OOOO
O..O
O..O
7 4
76
OOOO
O..O
O...
O...
6 1
78
OOOO
O...
OOO.
8 41
79
OOOO
O...
OO..
.O..
6 4
81
OOOO
.OO.
OO..
6 1,546
82
OOOO
.OO.
.OO.
7 14
83
OOOO
.OO.
.O..
.O..
6 1
89
OOOO
.O..
OOO.
6 2,654
90
OOOO
.O..
OO..
O...
6 4
91
OOOO
.O..
OO..
.O..
6 2
92
OOOO
.O..
.OOO
6 2,801
93
OOOO
.O..
.OO.
.O..
6 1
94
OOOO
.O..
.OO.
..O.
5 105
95
OOOO
.O..
.O..
OO..
6 1
96
OOOO
.O..
.O..
.OO.
6 35 / 36
122
OOO.
OOOO
O...
6 3,430
123
OOO.
OOOO
.O..
6 147
124
OOO.
OOOO
..O.
6 138
125
OOO.
OOOO
...O
6 3,751
126
OOO
OOO
OO.
6 35,001
127
OOO
OOO
O.O
6 35,002
128
OO..
OOOO
OO..
6 59
129
OOO.
OOO.
..OO
7 24
130
OOO.
OO..
.OOO
6 1,011
131
OO..
OOOO
O.O.
6 615
132
OO.O
.OOO
..OO
6 932
133
OO.O
OOOO
O...
6 2,448
134
OO..
OOOO
O..O
6 841
139
OOO.
O.OO
OO..
6 285
140
OOO.
O.OO
O.O.
6 681
141
OOO.
O.OO
O..O
6 115
142
OOO.
O.OO
.OO.
6 136
143
OOO.
O.OO
..OO
6 150
144
OOO.
O.OO
..O.
..O.
6 4
146
OOO.
O.OO
...O
...O
6 9
147
OOO
O.O
OOO
6 15
148
OOO.
O.O.
O.OO
6 1,167
149
OOO.
O.O.
.OOO
6 621
151
OOO.
O.O.
..OO
..O.
6 4 / 5
152
OOO.
O.O.
..OO
...O
6 5 / 7
153
OOO.
O.O.
..O.
..OO
6 19
158
OOO.
.OOO
OO..
6 210
159
OOO.
.OOO
.OO.
6 1,196
160
OOO.
.OOO
.O.O
6 1,156
161
OOO.
.OOO
.O..
.O..
6 2
162
OOO.
.OOO
..OO
6 1,561
163
OOO.
.OOO
..O.
..O.
6 4
165
OOO.
.OOO
...O
...O
6 28
166
OOO.
.OO.
.OOO
6 156
168
OOO.
.OO.
..OO
..O.
6 5
169
OOO.
.OO.
..OO
...O
6 8
170
OOO.
.OO.
..O.
..OO
6 80
171
OO.O
.OOO
.O.O
6 1,277
172
O.O.
OOOO
O.O.
6 106
173
OO.O
OOOO
...O
6 2,485
174
O.O.
OOOO
O..O
6 199
175
OOO.
.O..
.OOO
.O..
6 4
176
OOO.
.O..
.OOO
..O.
6 13
177
OOO.
.O..
.OOO
...O
6 3
178
OOO.
.O..
.OO.
..OO
6 68
179
O..O
OOOO
O..O
6 1
180
OOO.
.O..
.O..
.OOO
6 68
193
OOO.
..OO
OOO.
6 17
194
OOO.
..OO
.OO.
.O..
6 4
195
OOO.
..OO
.OO.
..O.
6 5
196
OOO.
..OO
..OO
..O.
6 18
197
OOO.
..OO
..O.
.OO.
6 1
198
OOO.
..OO
..O.
..OO
6 26
203
OOO.
..O.
.OOO
.O..
6 8
204
OOO.
..O.
.OOO
..O.
6 2
205
OOO.
..O.
.OOO
...O
6 1
206
OOO.
..O.
.OO.
..OO
6 80
210
OOO.
..O.
..OO
.OO.
5 29
211
OOO.
..O.
..OO
..OO
6 32
216
OO.O
OOOO
.O..
6 1,143
217
OO.O
OOOO
..O.
6 764
222
OO.O
.OOO
OO..
6 155
223
OO.O
.OOO
.OO.
6 1,089
224
OO.O
.OOO
.O..
.O..
6 4
225
OO.O
.OOO
..O.
..O.
6 4
237
OO..
OOOO
.OO.
6 110
238
OO..
OOOO
.O.O
6 497
239
OO..
OOOO
.O..
.O..
6 2
240
OO..
OOOO
..OO
6 59
241
OO..
OOOO
..O.
..O.
6 17
243
OO..
OOO.
..OO
..O.
6 36
244
OO..
OOO.
..OO
...O
6 114
245
OO..
OOO.
..O.
..OO
6 114
262
OO..
.OOO
OO..
.O..
6 6
263
OO..
.OOO
.OO.
.O..
6 32
264
OO..
.OOO
.OO.
..O.
6 38
265
OO..
.OOO
.O.O
.O..
5 26
266
OO..
.OOO
.O..
OO..
6 3
267
OO..
.OOO
.O..
.OO.
6 8
268
OO..
.OOO
..OO
..O.
6 2
269
OO..
.OOO
..O.
.OO.
6 9
270
OO..
.OOO
..O.
..OO
6 10
274
O.O.
OOOO
.OO.
6 84
275
O.O.
OOOO
.O.O
6 33
276
OO..
.OO.
.OOO
.O..
6 19
277
OO..
.OO.
.OOO
..O.
6 12
278
OO..
.OO.
.OOO
...O
5 8
279
O..O
OOOO
.OO.
8 1 Shirakawa's Box Packing Collection
280
OO..
.OO.
.OO.
..OO
6 16
284
OO..
.OO.
..OO
.OO.
6 17
287
OO..
.O.O
.OOO
.O..
5 28 / 30
288
OO..
.O.O
.OOO
..O.
5 73 / 77
289
OO..
.O..
OOOO
.O..
6 26
290
OO..
.O..
OOOO
..O.
6 5
291
OO..
.O..
OOOO
...O
6 11
296
OO..
.O..
.OOO
.OO.
6 7
340
.OO.
OOOO
.OO.
5 6
341
.OO.
OOOO
.O..
.O..
6 1
342
.OO.
OOO.
..OO
..O.
6 1
343
.OO.
OO..
.OOO
.O..
6 1
344
.OO.
OO..
.OOO
..O.
5 4
345
.OO.
.O..
OOOO
.O..
6 1
346
.OO.
.O..
OOOO
..O.
5 5
356
.O..
OOOO
.OO.
.O..
6 1
357
.O..
OOOO
.OO.
..O.
6 7
364
.O..
.OOO
OOO.
..O.
6 1
559750
OOOO O...
OOO. ....
7 35
560823
OOOO .O..
OOO. ....
6 262
561822
OOOO ..O.
OOO. ....
8 2
562821
OOOO ...O
OOO. ....
8 115
563826
OOOO ....
OOO. O...
8 115
564825
OOOO ....
OOO. .O..
7 1
565824
OOOO ....
OOO. ..O.
7 4
566617
OOOO O...
OO.O ....
7 5
567616
OOOO .O..
OO.O ....
7 21
568615
OOOO ..O.
OO.O ....
8 115
569614
OOOO ...O
OO.O ....
8 2
570620
OOOO ....
OO.O O...
7 1
571619
OOOO ....
OO.O .O..
8 115
572618
OOOO ....
OO.O ...O
7 7
573753
OOOO O...
OO.. ....
O... ....
6 21
574944
OOOO .O..
OO.. ....
O... ....
6 39
5751011
OOOO ..O.
OO.. ....
O... ....
6 28
5761010
OOOO ...O
OO.. ....
O... ....
7 1
5771013
OOOO ....
OO.. O...
O... ....
6 50
5781012
OOOO ....
OO.. .O..
O... ....
8 2
5791014
OOOO ....
OO.. ....
O... O...
6 24
580754
OOOO O...
OO.. ....
.O.. ....
6 75
581945
OOOO .O..
OO.. ....
.O.. ....
6 22
5821006
OOOO ..O.
OO.. ....
.O.. ....
8 2
5831005
OOOO ...O
OO.. ....
.O.. ....
6 35
5841008
OOOO ....
OO.. O...
.O.. ....
8 2
5851007
OOOO ....
OO.. .O..
.O.. ....
6 19
5861009
OOOO ....
OO.. ....
.O.. .O..
6 16
587
OOOO OO..
OO.. ....
8 66
588635
OOOO O.O.
OO.. ....
8 119
589684
OOOO O..O
OO.. ....
6 673
590751
OOOO O...
OO.. O...
7 33
591752
OOOO O...
OO.. .O..
6 29
592725
OOOO ..OO
...O ....
...O ....
6 62
593839
OOOO .OO.
OO.. ....
6 283
594879
OOOO .O.O
OO.. ....
8 119
595942
OOOO .O..
OO.. O...
6 35
596943
OOOO .O..
OO.. .O..
7 21
597921
OOOO ..OO
..O. ....
..O. ....
6 17
5981015
OOOO ..OO
OO.. ....
8 13
5991022
OOOO ..O.
OO.. O...
6 49
6001021
OOOO ..O.
OO.. .O..
6 57
6011020
OOOO ..O.
OO.. ..O.
8 2
6021023
OOOO ..OO
.O.. ....
.O.. ....
6 30
6041018
OOOO ...O
OO.. O...
6 219
6051017
OOOO ...O
OO.. .O..
6 102 / 104
6071019
OOOO ..OO
O... ....
O... ....
6 116
6081026
OOOO ....
OO.. OO..
8 116
6091030
OOOO ....
OO.. O...
.... O...
6 53
6101031
OOOO ..OO
.... ...O
.... ...O
6 70
6111025
OOOO ....
OO.. .OO.
6 7
6121027
OOOO ....
OO.. .O..
.... .O..
6 3
6131028
OOOO ..OO
.... ..O.
.... ..O.
6 33
621757
OOOO O...
O.O. ....
O... ....
6 11
622875
OOOO .O..
O.O. ....
O... ....
6 8
623874
OOOO ..O.
O.O. ....
O... ....
6 56
624873
OOOO ...O
O.O. ....
O... ....
6 44
625877
OOOO ....
O.O. O...
O... ....
6 20 / 23
626876
OOOO ....
O.O. ..O.
O... ....
8 2
627878
OOOO ....
O.O. ....
O... O...
6 37 / 41
628758
OOOO O...
O.O. ....
..O. ....
6 46
629869
OOOO .O..
O.O. ....
..O. ....
6 23
630868
OOOO ..O.
O.O. ....
..O. ....
8 2
631867
OOOO ...O
O.O. ....
..O. ....
6 34
632871
OOOO ....
O.O. O...
..O. ....
8 2
633870
OOOO ....
O.O. ..O.
..O. ....
6 5
634872
OOOO ....
O.O. ....
..O. ..O.
6 4
636
OOOO O.O.
O.O. ....
8 116
637685
OOOO O..O
O.O. ....
7 1
638755
OOOO O...
O.O. O...
6 755
639756
OOOO O...
O.O. ..O.
6 16
640726
OOOO .O.O
...O ....
...O ....
6 74
641840
OOOO .OO.
O.O. ....
6 83
642880
OOOO .O.O
O.O. ....
8 13
643890
OOOO .O..
O.O. O...
6 16
644889
OOOO .O..
O.O. .O..
6 7
645888
OOOO .O..
O.O. ..O.
6 69
646891
OOOO .O.O
..O. ....
..O. ....
6 26
647886
OOOO ..O.
O.O. O...
7 1
648885
OOOO ..O.
O.O. ..O.
6 27
649887
OOOO .O.O
.O.. ....
.O.. ....
6 24
651883
OOOO ...O
O.O. O...
7 4
652882
OOOO ...O
O.O. ..O.
6 5
653881
OOOO ...O
O.O. ...O
6 81
654884
OOOO .O.O
O... ....
O... ....
6 50
655898
OOOO ....
O.O. OO..
8 1
656895
OOOO ....
O.O. O.O.
8 116 / 152
657900
OOOO ....
O.O. O...
.... O...
6 95
658901
OOOO .O.O
.... ...O
.... ...O
6 69 / 70
659894
OOOO ....
O.O. .OO.
6 15 / 23
660893
OOOO ....
O.O. ..OO
8 1
661896
OOOO ....
O.O. ..O.
.... ..O.
6 6
662897
OOOO .O.O
.... .O..
.... .O..
6 20 / 22
670680
OOOO O...
O..O ....
O... ....
6 18 / 29
671679
OOOO .O..
O..O ....
O... ....
6 54 / 59
672678
OOOO ..O.
O..O ....
O... ....
6 28
673677
OOOO ...O
O..O ....
O... ....
6 15 / 22
674682
OOOO ....
O..O O...
O... ....
6 12 / 18
675681
OOOO ....
O..O ...O
O... ....
6 11 / 17
676683
OOOO ....
O..O ....
O... O...
6 89 / 91
686
OOOO O..O
O..O ....
8 3 Livecube-4
687701
OOOO O...
O..O O...
7 2 / 3
689702
OOOO O..O
...O ....
...O ....
6 23 / 24
690
OOOO .OO.
O..O ....
8 94
691697
OOOO .O..
O..O O...
6 83
692696
OOOO .O..
O..O .O..
6 8
693695
OOOO .O..
O..O ...O
7 4 / 7
694698
OOOO O..O
..O. ....
..O. ....
7 1
703707
OOOO ....
O..O OO..
6 26 / 29
704
OOOO ....
O..O O..O
8 1 / 3 Shirakawa's Box Packing Collection
705709
OOOO ....
O..O O...
.... O...
6 61 / 63
706710
OOOO O..O
.... ...O
.... ...O
6 27 / 48
711764
OOOO O...
O... ....
OO.. ....
6 7
712955
OOOO .O..
O... ....
OO.. ....
6 19
7131077
OOOO ..O.
O... ....
OO.. ....
6 63
7141164
OOOO ...O
O... ....
OO.. ....
6 131 / 151
7151165
OOOO ....
O... O...
OO.. ....
6 32
7161167
OOOO ....
O... ....
OO.. O...
6 10
7171166
OOOO ....
O... ....
OO.. .O..
8 2
718
OOOO O...
O... ....
O... ....
O... ....
6 1
719722
OOOO .O..
O... ....
O... ....
O... ....
6 1
720723
OOOO ..O.
O... ....
O... ....
O... ....
6 1
721724
OOOO ...O
O... ....
O... ....
O... ....
6 1
727762
OOOO O...
O... O...
O... ....
6 32
728765
OOOO O...
O... ....
O... O...
6 23
729
OOOO O... O...
O... .... ....
O... .... ....
5 5
730844
OOOO .OO.
O... ....
O... ....
6 108
731949
OOOO .O..
O... O...
O... ....
6 12
732953
OOOO .O..
O... .O..
O... ....
6 7
733956
OOOO .O..
O... ....
O... O...
6 13
734925
OOOO .O.. .O..
O... .... ....
O... .... ....
6 4
7351070
OOOO ..O.
O... O...
O... ....
6 5
7361075
OOOO ..O.
O... ..O.
O... ....
6 8 / 9
7371078
OOOO ..O.
O... ....
O... O...
6 6 / 7
7381052
OOOO ..O. ..O.
O... .... ....
O... .... ....
6 4
7401176
OOOO ...O
O... O...
O... ....
6 10 / 15
7411175
OOOO ...O
O... ...O
O... ....
6 27 / 30 interlocking (2 moves)
7421177
OOOO ...O
O... ....
O... O...
6 19 / 23
7431178
OOOO ...O ...O
O... .... ....
O... .... ....
6 1 / 2
7441180
OOOO ....
O... OO..
O... ....
6 9
7451182
OOOO ....
O... O...
O... O...
6 90
7461183
OOOO .... ....
O... O... O...
O... .... ....
6 6
7471184
OOOO ....
O... ....
O... OO..
6 9
7481186
OOOO ....
O... ....
O... O...
.... O...
6 1
7491187
OOOO .... ....
O... .... ....
O... O... O...
6 7
760
OOOO O...
O... OO..
6 16
761763
OOOO O...
O... O...
.... O...
6 128
766841
OOOO .OO.
O... O...
6 55
767842
OOOO .OO.
O... .O..
6 3
768843
OOOO .OO.
O... ..O.
7 8
769827
OOOO ...O
.OO. ....
..O. ....
6 5
770833
OOOO ...O
.OO. ....
.O.. ....
6 22
772947
OOOO .O..
O... OO..
6 20
773950
OOOO .O..
O... O...
.... O...
6 2
774922
OOOO ...O
..O. ...O
..O. ....
6 4
775948
OOOO ...O
..O. ...O
.... ...O
6 15
776951
OOOO .O..
O... .OO.
6 33
777954
OOOO .O..
O... .O..
.... .O..
6 2
778923
OOOO ...O
..O. ..O.
..O. ....
6 1
779952
OOOO ...O
..O. ..O.
.... ..O.
6 2
780902
OOOO ...O
..O. ....
..OO ....
6 15
781908
OOOO ...O
..O. ....
.OO. ....
6 10
782924
OOOO ...O
..O. ....
..O. ..O.
6 2
7841067
OOOO ..O.
O... OO..
6 2
7851068
OOOO ..O.
O... O.O.
6 4 / 12
7861071
OOOO ..O.
O... O...
.... O...
6 1 / 4
7871049
OOOO ...O
.O.. ...O
.O.. ....
6 2
7881069
OOOO ...O
.O.. ...O
.... ...O
6 27
7901073
OOOO ..O.
O... ..OO
6 2
7911076
OOOO ..O.
O... ..O.
.... ..O.
8 2
7921050
OOOO ...O
.O.. .O..
.O.. ....
6 1
7931074
OOOO ...O
.O.. .O..
.... .O..
6 3
7941032
OOOO ...O
.O.. ....
.OO. ....
6 10
7951037
OOOO ...O
.O.. ....
OO.. ....
6 30
7961051
OOOO ...O
.O.. ....
.O.. .O..
6 1
8031189
OOOO ...O
O... OO..
6 10 / 11
8041190
OOOO ...O
O... O..O
6 21
8051192
OOOO ...O
O... O...
.... O...
6 6 / 13
8061191
OOOO ...O
O... ...O
.... ...O
6 54
8091206
OOOO ....
O... OOO.
8 115
8101209
OOOO ....
O... OO..
.... O...
6 10
8111208
OOOO ....
O... OO..
.... .O..
8 2
8121211
OOOO ...O
.... ..OO
.... ...O
6 7
8131210
OOOO ...O
.... ..OO
.... ..O.
6 3
8141217
OOOO ....
O... O...
.... OO..
6 35
8161220
OOOO .... ....
O... O... O...
.... O... ....
6 5
8171221
OOOO .... ....
O... O... ....
.... O... O...
6 3
8181222
OOOO ...O
.... ...O
...O ...O
6 67
8191223
OOOO ...O
.... ...O
.... ..OO
6 28
8201225
OOOO .... ....
O... O... O...
.... .... O...
6 2
828835
OOOO .O..
.OO. ....
.O.. ....
6 11
829834
OOOO ..O.
.OO. ....
.O.. ....
7 2
830837
OOOO ....
.OO. .O..
.O.. ....
6 23
831836
OOOO ....
.OO. ..O.
.O.. ....
6 35
832838
OOOO ....
.OO. ....
.O.. .O..
6 2
845
OOOO .OO.
.OO. ....
8 3
846850
OOOO .O..
.OO. .O..
6 44
847849
OOOO .O..
.OO. ..O.
8 2
848851
OOOO .OO.
..O. ....
..O. ....
8 3
853857
OOOO ....
.OO. OO..
6 7
854
OOOO ....
.OO. .OO.
8 2
855858
OOOO ....
.OO. .O..
.... .O..
5 1
856859
OOOO .OO.
.... ..O.
.... ..O.
8 2
903963
OOOO .O..
.O.. ....
OO.. ....
8 2
9041038
OOOO ..O.
.O.. ....
OO.. ....
6 39
9051039
OOOO ....
.O.. .O..
OO.. ....
6 17
9061041
OOOO ....
.O.. ....
OO.. O...
8 2
9071040
OOOO ....
.O.. ....
OO.. .O..
6 41
909964
OOOO .O..
.O.. ....
.OO. ....
6 1
9101033
OOOO ..O.
.O.. ....
.OO. ....
6 1
9111034
OOOO ....
.O.. .O..
.OO. ....
6 4
9121036
OOOO ....
.O.. ....
.OO. .O..
6 3
9131035
OOOO ....
.O.. ....
.OO. ..O.
6 1
9141045
OOOO O...
.O.. ....
.O.. ....
.O.. ....
5 10
9151044
OOOO .O..
.O.. ....
.O.. ....
.O.. ....
6 1
9161043
OOOO ..O.
.O.. ....
.O.. ....
.O.. ....
5 9
9171042
OOOO ...O
.O.. ....
.O.. ....
.O.. ....
5 10
9181046
OOOO ....
.O.. .O..
.O.. ....
.O.. ....
5 2
9191047
OOOO ....
.O.. ....
.O.. .O..
.O.. ....
5 1
9201048
OOOO ....
.O.. ....
.O.. ....
.O.. .O..
5 4
926961
OOOO .O..
.O.. .O..
.O.. ....
5 2
927965
OOOO .O..
.O.. ....
.O.. .O..
6 4
928
OOOO .O.. .O..
.O.. .... ....
.O.. .... ....
6 8
9291054
OOOO ..O.
.O.. .O..
.O.. ....
6 2
9301053
OOOO ..O.
.O.. ..O.
.O.. ....
6 1
9311055
OOOO ..O.
.O.. ....
.O.. .O..
6 8
9321056
OOOO ..O. ..O.
.O.. .... ....
.O.. .... ....
6 3
9341059
OOOO ....
.O.. OO..
.O.. ....
6 5
9361060
OOOO ....
.O.. .O..
.O.. .O..
6 3
9381063
OOOO ....
.O.. ....
.O.. OO..
6 6
9391062
OOOO ....
.O.. ....
.O.. .OO.
6 2
9401064
OOOO ....
.O.. ....
.O.. .O..
.... .O..
5 3
9411065
OOOO .... ....
.O.. .... ....
.O.. .O.. .O..
6 3
958
OOOO .O..
.O.. OO..
6 9
959
OOOO .O..
.O.. .OO.
5 48
960962
OOOO .O..
.O.. .O..
.... .O..
6 1
9671080
OOOO ..O.
.O.. OO..
6 3
9681081
OOOO ..O.
.O.. .OO.
6 1
9691083
OOOO ..O.
.O.. .O..
.... .O..
5 10
9701082
OOOO ..O.
.O.. ..O.
.... ..O.
5 2
9791094
OOOO ....
.O.. OOO.
6 4
9801101
OOOO ....
.O.. OO..
.... O...
8 2
9811100
OOOO ....
.O.. OO..
.... .O..
6 3
9821103
OOOO ..O.
.... ..OO
.... ...O
6 1
9831102
OOOO ..O.
.... ..OO
.... ..O.
6 3
9841093
OOOO ....
.O.. .OOO
6 3
9871098
OOOO ..O.
.... .OO.
.... ..O.
5 9
9881097
OOOO ..O.
.... .OO.
.... .O..
6 2
9891105
OOOO ....
.O.. .O..
.... OO..
6 39 / 40
9911106
OOOO ....
.O.. .O..
.... .O..
.... .O..
5 7
9951111
OOOO ..O.
.... ..O.
.... ..OO
6 8 / 10
9961110
OOOO ..O.
.... ..O.
.... .OO.
6 1
12371243
OOOO .O..
.... .O..
.... .O..
.... .O..
8 2
12881304
OOO O..
OOO ...
O.. ...
8 2
12891303
OOO .O.
OOO ...
O.. ...
7 7
12901302
OOO ..O
OOO ...
O.. ...
7 5
12911307
OOO ...
OOO O..
O.. ...
7 1
12921306
OOO ...
OOO .O.
O.. ...
7 40
12931305
OOO ...
OOO ..O
O.. ...
7 7
12941308
OOO ...
OOO ...
O.. O..
7 40
12951297
OOO O..
OOO ...
.O. ...
7 3
1296
OOO .O.
OOO ...
.O. ...
6 118
12981300
OOO ...
OOO O..
.O. ...
6 205
1299
OOO ...
OOO .O.
.O. ...
6 2,952
1301
OOO ...
OOO ...
.O. .O.
6 89
13091315
OOO OO.
OOO ...
7 283
1310
OOO O.O
OOO ...
7 6
1311
OOO O..
OOO O..
8 77
13121316
OOO O..
OOO .O.
8 3
13131320
OOO O..
OOO ..O
6 78
13141321
OOO O..
O.. O..
O.. O..
7 42
1317
OOO .O.
OOO .O.
8 2
1318
OOO OOO
.O. ...
.O. ...
8 4
13191324
OOO. ..OO
OOO. ....
8 2
13221325
OOO ...
OOO O..
... O..
7 1
1323
OOO ...
OOO .O.
... .O.
6 2
13261328
OOO OO.
OO. ...
O.. ...
7 3
13271330
OOO O.O
OO. ...
O.. ...
6 317
1329
OOO O..
OO. .O.
O.. ...
8 2 Split Cube
1331
OOO O.. O..
OO. ... ...
O.. ... ...
6 344
13321344
OOO .OO
OO. ...
O.. ...
7 4
1333
OOO .O.
OO. O..
O.. ...
7 2
13341343
OOO .O.
OO. .O.
O.. ...
8 1
13351338
OOO .O.
OO. ...
O.. O..
6 82
13361345
OOO .O. .O.
OO. ... ...
O.. ... ...
7 1
13371351
OOO. ..OO
OO.. ....
O... ....
6 29
13391347
OOO ..O
OO. .O.
O.. ...
6 303
13401350
OOO ..O
OO. ..O
O.. ...
6 234
1341
OOO ..O
OO. ...
O.. O..
6 128
13421352
OOO ..O ..O
OO. ... ...
O.. ... ...
6 609
13461348
OOO ...
OO. .OO
O.. ...
6 12
13531772
OOO O..
OO. ...
.OO ...
7 1
13541979
OOO .O.
OO. ...
.OO ...
6 282
13551978
OOO ..O
OO. ...
.OO ...
6 736 / 737
13561981
OOO ...
OO. O..
.OO ...
6 243
13571980
OOO ...
OO. .O.
.OO ...
6 3,355
13581983
OOO ...
OO. ...
.OO .O.
6 175
13591982
OOO ...
OO. ...
.OO ..O
6 859
13601986
O... ....
OOOO ....
OO.. O...
6 23
13611985
O... ....
OOOO O...
OO.. ....
6 12
13621984
O... O...
OOOO ....
OO.. ....
6 24
13631988
O... ....
OOOO ....
OO.. .O..
6 24
13641987
O... ....
OOOO .O..
OO.. ....
6 9
13651989
O... ....
OOOO ..O.
OO.. ....
6 11
13661990
O... ....
OOOO ...O
OO.. ....
6 14
13671397
OOO OO.
OO. ...
.O. ...
6 695
13681607
OOO O.O
OO. ...
.O. ...
6 161
13691767
OOO O..
OO. O..
.O. ...
8 2
13701770
OOO O..
OO. .O.
.O. ...
6 148
13711773
OOO O..
OO. ...
.O. .O.
6 56
13721701
OOO O.. O..
OO. ... ...
.O. ... ...
6 141
13731991
OOO .OO
OO. ...
.O. ...
6 325
13741997
OOO .O.
OO. O..
.O. ...
6 33
13751996
OOO .O.
OO. .O.
.O. ...
8 1
13761998
OOO .O.
OO. ...
.O. .O.
8 1
13771999
OOO .O. .O.
OO. ... ...
.O. ... ...
6 7
13782608
OOO. ..OO
OO.. ....
.O.. ....
8 2
13791994
OOO ..O
OO. O..
.O. ...
6 48
13801993
OOO ..O
OO. .O.
.O. ...
8 1
13811992
OOO ..O
OO. ..O
.O. ...
8 1
13821995
OOO ..O
OO. ...
.O. .O.
8 1
13831749
OOO ..O ..O
OO. ... ...
.O. ... ...
6 123
13842002
OOO ...
OO. OO.
.O. ...
6 66
13852007
OOO ...
OO. O..
.O. O..
6 27
13862006
OOO ...
OO. O..
.O. .O.
6 8
13872008
OOO ... ...
OO. O.. O..
.O. ... ...
6 16
13882001
OOO ...
OO. .OO
.O. ...
6 2
13892003
OOO ...
OO. .O.
.O. .O.
6 8
13912010
OOO ...
OO. ...
.O. OO.
6 41
13922009
OOO ...
OO. ...
.O. .OO
6 14 / 15
13932011
O... ....
OOO. ..OO
OO.. ....
8 1
13942012
OOO ... ...
OO. ... ...
.O. .O. .O.
6 1
1395
OOO OO.
OO. O..
8 66
1396
OOO OO.
OO. .O.
8 5
13981498
OOO. O.OO
OO.. ....
7 3
13991604
OOO O.O
OO. O..
8 119
14001605
OOO O.O
OO. .O.
6 317
14011606
OOO O.O
OO. ..O
6 243
14021542
OOO .OO
O.O ...
..O ...
6 300
14031576
OOO .OO
O.O ...
O.. ...
6 270
14041765
OOO O..
OO. OO.
8 115
14051454
OOO O..
OO. O..
... O..
6 411
1406
OOO OO.
O.. O..
O.. ...
6 787
14071766
OOO .OO
..O ..O
... ..O
7 1
14081768
OOO O..
OO. .OO
6 1,083
14091771
OOO O..
OO. .O.
... .O.
6 2
14101700
OOO O..
O.. OO.
O.. ...
6 379
14111769
OOO .OO
..O .O.
... .O.
6 162
14121589
OOO O..
O.O O..
O.. ...
8 1
14131613
OOO O.O
O.. O..
O.. ...
6 642
14141961
OOO. .OOO
OO.. ....
6 21
14152023
OOO .OO
OO. O..
6 1,512
14162024
OOO .OO
OO. .O.
6 209
14172037
OOO .O.
OO. OO.
8 3
14182042
OOO .O.
OO. O..
... O..
6 88
14192043
OOO .OO
.O. ..O
.O. ...
6 57
14201782
OOO .OO
.O. ..O
... ..O
7 1
14212036
OOO .O.
OO. .OO
6 1,057
14222038
OOO .O.
OO. .O.
... .O.
5 18
14232039
OOO .OO
.O. .O.
.O. ...
6 10
14242040
OOO .OO
.O. .O.
... .O.
6 7
14252045
OOO .OO
.O. ...
.OO ...
6 126
14262044
OOO .OO
.O. ...
OO. ...
6 93
14272046
OOO .OO
.O. ...
.O. .O.
6 14
14302605
OOO. ..OO
OO.. .O..
6 19
14312606
OOO. ..OO
OO.. ..O.
8 2
14322607
OOO. ..OO
OO.. ...O
8 115
14332530
OO.. OOO.
.... ..OO
.... ..O.
6 13
14342574
OO.. OOO.
.... ..OO
.... ...O
6 35
14352030
OOO ..O
OO. OO.
8 3
14362027
OOO ..O
OO. O.O
8 3
14372034
OOO ..O
OO. O..
... O..
6 58
14381747
OOO .OO
O.. ..O
O.. ...
6 266
14391785
OOO .OO
O.. ..O
... ..O
6 464
14402026
OOO ..O
OO. .OO
6 841
14412031
OOO ..O
OO. .O.
... .O.
5 32
14421743
OOO .OO
O.. .O.
O.. ...
6 120
14432032
OOO .OO
O.. .O.
... .O.
6 22
14442798
OOO. ..O.
OO.. ..OO
6 10
14452028
OOO ..O
OO. ..O
... ..O
8 2
14461705
OOO .OO
O.. O..
O.. ...
6 176
14472029
OOO .OO
O.. O..
... O..
6 74
14481559
OOO ...
O.O ..O
..O ..O
6 402 / 437
14492723
OO.. OOO.
.... ..O.
.... ..OO
6 19
14501729
OOO .OO
O.. ...
O.. O..
6 525 / 547
1451
OOO ...
OO. OOO
6 98
14522062
OOO ...
OO. OO.
... O..
6 79
14532061
OOO ...
OO. OO.
... .O.
5 47
14552063
OOO .OO
... .OO
... .O.
6 216
14562078
OOO ...
OO. O..
... OO.
6 9
14572080
O... ....
OO.. ....
OO.. .OOO
6 23
14582081
OOO ... ...
OO. O.. O..
... O.. ...
6 10
14592082
OOO ... ...
OO. O.. ...
... O.. O..
6 49
14601650
OOO O.O
..O ..O
... ..O
6 693
14611612
OOO ..O
O.O ..O
... ..O
7 2
14622084
OOO ... ...
OO. O.. O..
... ... O..
6 40
14632993
OOO. ....
OO.. .OOO
5 481
14652056
OOO ...
OO. .OO
... ..O
5 79
14662059
OOO .OO
... OO.
... .O.
6 13
14672058
OOO .OO
... OO.
... O..
6 60
14682065
OOO ...
OO. .O.
... OO.
6 1
14692064
OOO ...
OO. .O.
... .OO
5 58
14702066
O... ....
OO.. .OOO
OO.. ....
5 7
14732069
OOO .OO
... .O.
.O. .O.
6 7 / 9
14742071
OOO .OO
... .O.
... .OO
6 157 / 161
14752070
OOO .OO
... .O.
... OO.
6 32
14771691
OOO. O...
O.OO ....
O... ....
6 15
14781694
OOO. .O..
O.OO ....
O... ....
6 6
14791695
OOO. ..O.
O.OO ....
O... ....
6 6
14801692
OOO. ....
O.OO O...
O... ....
6 4 / 6
14811696
OOO. ....
O.OO ..O.
O... ....
6 14
14821697
OOO. ....
O.OO ...O
O... ....
6 7
14831693
OOO. ....
O.OO ....
O... O...
6 27
14841777
OOO. O...
O.OO ....
..O. ....
8 2
14852292
OOO. .O..
O.OO ....
..O. ....
6 3
14862802
OOO. ..O.
O.OO ....
..O. ....
6 2
14872998
OOO. ....
O.OO O...
..O. ....
5 81
14883004
OOO. ....
O.OO ..O.
..O. ....
6 3
14893008
OOO. ....
O.OO ...O
..O. ....
6 3
14903011
OOO. ....
O.OO ....
..O. ..O.
6 1
14911778
OOO. O...
O.OO ....
...O ....
6 42
14922293
OOO. .O..
O.OO ....
...O ....
6 3
14932803
OOO. ..O.
O.OO ....
...O ....
6 7
14942999
OOO. ....
O.OO O...
...O ....
6 3
14953005
OOO. ....
O.OO ..O.
...O ....
6 6
14963009
OOO. ....
O.OO ...O
...O ....
6 3
14973012
OOO. ....
O.OO ....
...O ...O
6 20 / 21
14991608
OOO. O.O.
O.OO ....
6 81
15001774
OOO. O...
O.OO O...
6 436
15011775
OOO. O...
O.OO ..O.
8 143
15021776
OOO. O...
O.OO ...O
6 105 / 109
15031702
O.OO OOO.
.... O...
.... O...
6 32
15042025
OOO. .OO.
O.OO ....
7 6
15052288
OOO. .O..
O.OO O...
6 5
15062289
OOO. .O..
O.OO .O..
6 2
15072290
OOO. .O..
O.OO ..O.
6 23
15082291
OOO. .O..
O.OO ...O
8 115
15092213
O.OO OOO.
.... .O..
.... .O..
6 18
15102609
OOO. ..OO
O.OO ....
6 14
15112799
OOO. ..O.
O.OO O...
6 238 / 242
15122800
OOO. ..O.
O.OO ..O.
6 35
15132801
OOO. ..O.
O.OO ...O
6 5
15142763
O.OO OOO.
.... ..O.
.... ..O.
6 9
15152970
OOO. ...O
O.OO ...O
6 50
15162995
OOO. ....
O.OO OO..
6 5
15172996
OOO. ....
O.OO O.O.
6 31 / 33
15182997
OOO. ....
O.OO O..O
7 4 / 8
15193000
OOO. ....
O.OO O...
.... O...
6 3 / 5
15202983
O.OO OOO.
O... ....
O... ....
6 24
15213001
OOO. ....
O.OO .OO.
6 7 / 11
15223002
OOO. ....
O.OO ..OO
6 104 / 105
15233006
OOO. ....
O.OO ..O.
.... ..O.
6 3
15243003
O.OO OOO.
..O. ....
..O. ....
6 21
15263010
OOO. ....
O.OO ...O
.... ...O
6 4
15272797
O.OO OOO.
...O ....
...O ....
6 17 / 26
1528
OOO O..
O.O ...
OO. ...
6 41 / 42
15291531
OOO .O.
O.O ...
OO. ...
6 36
15301533
OOO ..O
O.O ...
OO. ...
6 211
15321534
OOO ...
O.O ..O
OO. ...
6 50
15351537
OOO O..
O.O ...
O.O ...
8 2
1536
OOO .O.
O.O ...
O.O ...
6 537
15381539
OOO ...
O.O O..
O.O ...
6 788 / 804
15401541
OOO ...
O.O ...
O.O O..
6 921 / 928
15431577
OOO O.O
O.O ...
O.. ...
6 375
15441588
OOO O..
O.O ..O
O.. ...
8 2
15451590
OOO O..
O.O ...
O.. O..
8 1 Eight Critters
15461591
OOO O.. O..
O.O ... ...
O.. ... ...
6 314
15471584
OOO .O.
O.O O..
O.. ...
8 1
15481583
OOO .O.
O.O .O.
O.. ...
8 1
15491582
OOO .O.
O.O ..O
O.. ...
6 27
15501585
OOO .O.
O.O ...
O.. O..
8 1
15511586
OOO .O. .O.
O.O ... ...
O.. ... ...
7 1
15521698
OOO. ..OO
O.O. ....
O... ....
6 17
15531579
OOO ..O
O.O O..
O.. ...
6 69 / 70
15541578
OOO ..O
O.O ..O
O.. ...
8 2
15551580
OOO ..O
O.O ...
O.. O..
6 126 / 129
15561581
OOO ..O ..O
O.O ... ...
O.. ... ...
6 279
15571597
OOO ...
O.O OO.
O.. ...
8 1
15581593
OOO ...
O.O O.O
O.. ...
8 1
15601599
OOO ... ...
O.O O.. O..
O.. ... ...
6 53 / 54
15611592
OOO ...
O.O .OO
O.. ...
6 10 / 17
15621699
OOO. ....
O.O. ..OO
O... ....
8 1
15631595
OOO ...
O.O ..O
O.. O..
6 46 / 47
15641594
OOO ...
O.O ..O
O.. ..O
6 183 / 242
15651596
OOO ... ...
O.O ..O ..O
O.. ... ...
6 69 / 70
15661600
OOO ...
O.O ...
O.. OO.
6 54 / 146
15671602
OO.. ....
O... ....
OOO. ..OO
8 1
15681603
OOO ... ...
O.O ... ...
O.. O.. O..
6 320 / 330
15691780
OOO. O...
O.O. ....
..OO ....
6 5 / 6
15702295
OOO. .O..
O.O. ....
..OO ....
6 8
15712805
OOO. ..O.
O.O. ....
..OO ....
6 13
15723014
OOO. ....
O.O. O...
..OO ....
6 1
15733023
OOO. ....
O.O. ..O.
..OO ....
6 4
15743025
OOO. ....
O.O. ....
..OO ..O.
6 4 / 5
15872613
OOO. ..OO
O.O. ....
..O. ....
8 2
15983019
OOO. ....
O.O. ..OO
..O. ....
6 6
16013027
OOO. ....
O.O. ....
..O. ..OO
6 2 / 5
1609
OOO O.O
O.O O..
8 66
16101648
OOO O..
O.O OO.
6 263 / 424
16111644
OOO O..
O.O O.O
8 115
16141643
OOO O..
O.O .OO
6 17
16151779
OOO. O...
O.O. ..OO
8 2
16161645
OOO O..
O.O ..O
... ..O
6 86 / 89
16171646
OOO O..
O.. ...
O.. OO.
6 171 / 173
16181647
OOO O.O
..O O..
... O..
6 257 / 259
1619
OOO O.O
O.. ...
O.. O..
6 162 / 202
16201962
OOO. .OOO
O.O. ....
6 79
16211626
OOO .O.
O.O OO.
6 240
1622
OOO .O.
O.O O.O
6 12
16231631
OOO .O.
O.O O..
... O..
6 39
16241632
OOO O.O
.O. ..O
.O. ...
6 30
16251633
OOO O.O
.O. ..O
... ..O
6 73
1627
OOO .O.
O.O .O.
... .O.
5 13
1628
OOO O.O
.O. .O.
.O. ...
6 2
1629
OOO O.O
.O. .O.
... .O.
6 2
16302294
OOO. .O..
O.O. ..OO
8 3
16341635
OOO O.O
.O. ...
.OO ...
6 150 / 172
1636
OOO O.O
.O. ...
.O. .O.
6 2
16392611
OOO. ..OO
O.O. ..O.
6 31
16402612
OOO. ..OO
O.O. ...O
6 5
16412531
O.O. OOO.
.... ..OO
.... ..O.
6 5
16422575
O.O. OOO.
.... ..OO
.... ...O
6 13
16492804
OOO. ..O.
O.O. ..OO
8 3
16512724
O.O. OOO.
.... ..O.
.... ..OO
6 4
16522971
OOO. ...O
O.O. ..OO
6 13 / 14
1653
OOO ...
O.O OOO
5 300
16541672
OOO ...
O.O OO.
... O..
6 3 / 5
16551671
OOO ...
O.O OO.
... .O.
5 9
16561674
OOO ..O
.O. ..O
..O ..O
6 34
16571673
OOO O.O
... .OO
... .O.
6 13
16583013
OOO. ....
O.O. O.OO
6 1 / 7
16591660
OOO ...
O.O O.O
... O..
6 21
16611662
OOO ..O
... ..O
.OO ..O
6 106 / 116
16631680
OOO ...
O.O O..
... OO.
6 2 / 41
16641682
OO.. ....
O... ....
OO.. .OOO
6 13
16651683
OOO ... ...
O.O O.. O..
... O.. ...
6 31
16661684
OOO ... ...
O.O O.. ...
... O.. O..
6 27
16671685
OOO O.O
... ..O
..O ..O
6 13 / 15
16681686
OOO ..O
O.. ..O
..O ..O
6 179 / 323
16691688
OOO ... ...
O.O O.. O..
... ... O..
6 4
16703015
OOO. ....
O.O. .OOO
5 413 / 487
16763020
OOO. ....
O.O. ..OO
.... ..O.
5 2
16773021
OOO. ....
O.O. ..OO
.... ...O
6 2
16793018
O.O. OOO.
..OO ....
...O ....
6 10 / 11
16813024
OOO. ....
O.O. ..O.
.... ..OO
5 21
16892614
OOO. ..OO
O..O ...O
6 46
16902806
OOO. ..O.
O..O ..OO
5 505 / 531
17031748
OOO. .OOO
O... ....
O... ....
6 44
1704
OOO .O.
O.. OO.
O.. ...
6 120
17061707
OOO .O. .O.
O.. O.. ...
O.. ... ...
6 1
17081744
OOO .O.
O.. .OO
O.. ...
6 7
17091727
OOO .O.
O.. .O.
O.. O..
6 48 / 52
17101742
OOO .O.
O.. .O.
O.. .O.
6 15
17111745
OOO .O. .O.
O.. .O. ...
O.. ... ...
5 95
17121746
OOO .O. ...
O.. .O. .O.
O.. ... ...
5 1
17131728
OOO .O.
O.. ...
O.. OO.
6 86
17141721
O... ....
O... O...
OOO. ..OO
6 3 / 7
17151731
OOO .O. .O.
O.. ... ...
O.. O.. ...
6 10
17161730
OOO .O. ...
O.. ... ...
O.. O.. O..
6 12
17171750
OOO .O. OO.
O.. ... ...
O.. ... ...
6 100 / 105
17181752
OOO .O. .OO
O.. ... ...
O.. ... ...
6 72
17191751
OOO .O. .O.
O.. ... .O.
O.. ... ...
6 5
17221755
OOO. ..OO
O... ..O.
O... ....
6 15
17231758
OOO. ..OO
O... ...O
O... ....
6 15
17241738
OOO. ..OO
O... ....
O... O...
6 12
17251759
OOO. ..OO ..O.
O... .... ....
O... .... ....
6 3
17261760
OOO. ..OO ...O
O... .... ....
O... .... ....
6 3
17321753
OOO ..O
O.. .OO
O.. ...
6 3
17331756
OOO. ..O.
O... ..OO
O... ....
6 6
17341737
OOO ..O
O.. ..O
O.. O..
6 36 / 51
17351754
OOO ..O
O.. ..O
O.. ..O
8 2
17361757
OOO ..O ...
O.. ..O ..O
O.. ... ...
6 4
17391740
OOO ..O ..O
O.. ... ...
O.. O.. ...
6 41
17411761
OOO. ..O. ..OO
O... .... ....
O... .... ....
6 3
17632703
OOO ...
O.. OO.
.O. .O.
5 15
17642704
OOO ...
O.. O..
.O. OO.
6 7
1781
OOO O..
O.. OOO
8 8
17831784
OOO O..
O.. OO.
... .O.
8 2
1786
OOO O.. ...
O.. O.. O..
... O.. ...
7 4
17871788
OOO O.. ...
O.. O.. ...
... O.. O..
6 105
17891963
OOO. .OOO
O... O...
6 79
17901964
OOO. .OOO
O... .O..
6 4
17911965
OOO. .OOO
O... ..O.
6 5
17921966
OOO. .OOO
O... ...O
8 11
17931940
O... OOO.
.... .OOO
.... .O..
6 15
17941947
O... OOO.
.... .OOO
.... ..O.
6 17
17951954
O... OOO.
.... .OOO
.... ...O
8 2
17962033
OOO. .OO.
O... ..OO
6 7
17972013
O... OOO.
.... .OO.
.... ..OO
6 6
1798
OOO .O.
O.. OOO
6 3
17992298
OOO .O.
O.. OO.
... O..
8 1
18002299
OOO .O.
O.. OO.
... .O.
6 27
18012214
OOO ..O
.O. .OO
.O. ...
6 22
18022296
OOO ..O
.O. .OO
... ..O
8 1
18032297
OOO ..O
.O. .OO
... .O.
6 3
18042303
OOO .O.
O.. O..
... OO.
8 1
18052841
O... ....
O... O...
OO.. .OOO
6 4
18062217
OOO .O. .O.
O.. O.. ...
... O.. ...
6 1
18072301
OOO .O. ...
O.. O.. O..
... O.. ...
6 1
18082304
OOO .O. ...
O.. O.. ...
... O.. O..
6 18
18092104
OOO ..O
.O. ..O
.OO ...
6 12 / 14
18102148
OOO ..O
.O. ..O
OO. ...
8 1
18112215
OOO ..O
.O. ..O
.O. ..O
8 2
18122216
OOO ..O
.O. ..O
.O. .O.
6 2
18132300
OOO ..O
O.. .OO
... ..O
8 3
18142302
OOO .O. ...
O.. O.. O..
... ... O..
6 3
18152305
OOO. .O..
O... .OOO
6 6
18162308
OOO .O.
O.. .OO
... .O.
5 29
18172309
OOO .O.
O.. .OO
... ..O
6 2
18182218
OOO ..O
.O. OO.
.O. ...
6 4
18192306
OOO ..O
.O. OO.
... .O.
6 1
18202307
OOO ..O
.O. OO.
... O..
6 4
18212316
OOO .O.
O.. .O.
... OO.
5 62 / 65
18222317
OOO .O.
O.. .O.
... .OO
6 1
18272105
OOO ..O
.O. .O.
.OO ...
6 46
18282149
OOO ..O
.O. .O.
OO. ...
8 1
18292219
OOO ..O
.O. .O.
.O. .O.
5 5
18302310
OOO ..O
.O. .O.
... .OO
6 8
18312311
OOO ..O
.O. .O.
... OO.
6 1
18332087
OOO ..O
.O. ...
OOO ...
6 468 / 511
18342106
OOO ..O
.O. ...
.OO ..O
8 2
18352107
OOO ..O
.O. ...
.OO .O.
6 74
18362127
O... OOO.
.... .O..
.... .OOO
6 9
18372150
OOO ..O
.O. ...
OO. .O.
8 1
18382151
OOO ..O
.O. ...
OO. O..
6 41
18392221
OOO ..O
.O. ...
.O. .OO
6 14 / 19
18402222
OOO ..O
.O. ...
.O. OO.
6 1
18412224
OOO .O. .O.
O.. ... .O.
... ... .O.
5 1
18492615
OOO. ..OO
O... OO..
6 41
18512617
OOO. ..OO
O... O..O
6 20 / 48
18522619
OOO. ..OO
O... O...
.... O...
6 7 / 24
18532532
O... OOO.
O... ..OO
.... ..O.
6 5 / 7
18542576
O... OOO.
O... ..OO
.... ...O
6 12 / 17
18552618
O... OOO.
O... ..OO
O... ....
6 16 / 23
18572621
OOO. ..OO
O... ..OO
8 115
18582623
OOO. ..OO
O... ..O.
.... ..O.
8 2
18592533
O... OOO.
..O. ..OO
.... ..O.
6 11
18602577
O... OOO.
..O. ..OO
.... ...O
8 2
18612622
O... OOO.
..O. ..OO
..O. ....
6 1
18631926
OOO. ..OO
O... ...O
.... ...O
6 34
18642534
O... OOO.
...O ..OO
.... ..O.
8 2
18652578
O... OOO.
...O ..OO
.... ...O
6 21
18662625
O... ....
O... OO..
...O .OOO
6 18 / 22
18672509
O... OOO.
.... ..OO
.... .OO.
6 11
18682516
O... OOO.
.... ..OO
.... ..OO
8 2
18692535
O... OOO.
.... ..OO
..O. ..O.
6 2
18712579
O... OOO.
.... ..OO
...O ...O
6 53
1872
OOO ..O
O.. OOO
6 1
18732808
OOO ..O
O.. OO.
... O..
8 1 Livecube-2
18742809
OOO ..O
O.. OO.
... .O.
6 5
18752807
OOO ..O
O.. .OO
... .O.
6 1
18762810
OOO. ..O.
O... O.OO
8 3 / 162
18772812
OOO ..O
O.. O.O
... O..
8 1 Livecube-1
18782811
OOO ..O
O.. O.O
... ..O
8 7
18792816
OOO ..O
O.. O..
... OO.
8 1
18802824
O... O...
O... ....
OO.. .OOO
6 42
18812814
OOO ..O ...
O.. O.. O..
... O.. ...
6 41
18822817
OOO ..O ...
O.. O.. ...
... O.. O..
6 26
18832725
O... OOO.
O... ..O.
.... ..OO
8 2
18842813
OOO ..O
O.. ..O
... .OO
8 1
18852815
OOO ..O ...
O.. O.. O..
... ... O..
6 31
18882821
OOO. ..O.
O... ..OO
.... ..O.
6 3
18892822
OOO. ..O.
O... ..OO
.... ...O
8 1 Livecube-3
18902764
O... OOO.
..OO ..O.
.... ..O.
6 2
18912819
O... OOO.
..OO ..O.
..O. ....
6 2
18922820
O... ....
OO.. .O..
...O .OOO
8 2 / 7
18932825
OOO. ..O.
O... ..O.
.... ..OO
5 33 / 36
18942726
O... OOO.
..O. ..O.
.... ..OO
6 6
18952823
OO.. ....
.O.. .O..
...O .OOO
6 4
18962133
O... OOO.
.... ..O.
.... .OOO
6 12
18982727
O... OOO.
.... ..O.
..O. ..OO
6 10
18992728
O... OOO.
.... ..O.
...O ..OO
8 2
19002765
OO.. .O..
.... .O..
...O .OOO
6 2 / 3
19012885
OOO ...
O.. OOO
... O..
6 14
19022884
OOO ...
O.. OOO
... .O.
5 19
19032883
OOO ...
O.. OOO
... ..O
6 1
19042887
OOO ..O
... OOO
... .O.
6 2
19052886
OOO ..O
... OOO
... O..
6 5
19062895
OOO ...
O.. OO.
... OO.
6 16
19072855
O... ....
O... .O..
OO.. .OOO
6 1
19082902
OOO ... ...
O.. OO. O..
... O.. ...
6 2
19102903
OOO ... ...
O.. OO. ...
... O.. O..
6 5
19112894
OOO ...
O.. OO.
... .OO
6 1
19122896
O... ....
O... .OOO
OO.. .O..
5 37
19132898
OOO ... ...
O.. OO. O..
... .O. ...
5 1
19162904
OOO ..O
... .OO
.O. .O.
6 3
19172908
OOO ... ...
O.. OO. O..
... ... O..
6 3
19182905
OOO ..O
... .OO
... OO.
6 4
19202933
OOO ...
O.. O..
... OOO
5 52
19212357
O... ....
O... ..O.
OO.. .OOO
6 3
19232936
OOO ... ...
O.. O.. O..
... OO. ...
6 2
19242938
OOO ... ...
O.. O.. ...
... OO. O..
6 12
19252937
OOO ... ...
O.. O.. ...
... OO. .O.
5 33
19272946
OO.. O... O...
.OOO .... ....
.O.. .... ....
6 1
19282947
OO.. O... O...
.OOO .... ....
..O. .... ....
5 25
19292948
OO.. O... O...
.OOO .... ....
...O .... ....
6 2
19302949
OOO ... O..
O.. O.. O..
... O.. ...
6 55
19312950
OOO ... ...
O.. O.. OO.
... O.. ...
6 2
19322952
OOO ... ...
O.. O.. O..
... O.. O..
6 280
19332953
OOO ... ...
O.. O.. ...
... O.. OO.
6 19
19342955
OO.. O... O...
.OO. .... ....
..OO .... ....
6 1
19352121
OOO ... O..
O.. O.. O..
... ... O..
6 153 / 155
19362960
OOO ... ...
O.. O.. OO.
... ... O..
6 4
19372959
OOO ... ...
O.. O.. OO.
... ... .O.
6 1
19382963
OOO ... ...
O.. O.. O..
... ... OO.
6 8
19392965
OOO. .... ....
..O. .... ....
..OO ...O ...O
6 2
19412321
OOO. .O..
.OOO ....
.O.. ....
6 29
19422827
OOO. ..O.
.OOO ....
.O.. ....
6 29
19433033
OOO. ....
.OOO .O..
.O.. ....
6 38
19443037
OOO. ....
.OOO ..O.
.O.. ....
6 46
19453042
OOO. ....
.OOO ...O
.O.. ....
6 2
19463046
OOO. ....
.OOO ....
.O.. .O..
5 47
19482322
OOO. .O..
.OOO ....
..O. ....
6 5
19492828
OOO. ..O.
.OOO ....
..O. ....
6 4
19503034
OOO. ....
.OOO .O..
..O. ....
6 20
19513038
OOO. ....
.OOO ..O.
..O. ....
6 21
19523043
OOO. ....
.OOO ...O
..O. ....
5 138
19533047
OOO. ....
.OOO ....
..O. ..O.
5 22
19552323
OOO. .O..
.OOO ....
...O ....
6 30
19562829
OOO. ..O.
.OOO ....
...O ....
6 24
19573035
OOO. ....
.OOO .O..
...O ....
6 15
19583039
OOO. ....
.OOO ..O.
...O ....
6 54
19593044
OOO. ....
.OOO ...O
...O ....
6 29
19603048
OOO. ....
.OOO ....
...O ...O
6 140
19672035
OOO. .OO.
.OOO ....
8 2
19682319
OOO. .O..
.OOO .O..
8 3
19692320
OOO. .O..
.OOO ..O.
8 1
19702225
.OOO OOO.
..O. ....
..O. ....
8 2
19712626
OOO. ..OO
.OOO ....
6 7
19722826
OOO. ..O.
.OOO .O..
8 1
19732766
.OOO OOO.
.O.. ....
.O.. ....
8 2
19743036
OOO. ....
.OOO .O..
.... .O..
6 1
19753040
OOO. ....
.OOO ..O.
.... ..O.
6 1
19773045
OOO. ....
.OOO ...O
.... ...O
6 21
20002630
OOO. ..OO
.OO. ....
.O.. ....
6 7
20053055
OOO. ....
.OO. ..OO
.O.. ....
5 1
20142325
OOO. .O..
.OO. ....
..OO ....
6 1
20152831
OOO. ..O.
.OO. ....
..OO ....
6 4
20163051
OOO. ....
.OO. .O..
..OO ....
6 8
20173060
OOO. ....
.OO. ..O.
..OO ....
6 8
20183062
OOO. ....
.OO. ....
..OO ..O.
5 141
20193063
OOO. ....
.OO. ....
..OO ...O
6 11
20202631
OOO. ..OO
.OO. ....
..O. ....
5 53
20213056
OOO. ....
.OO. ..OO
..O. ....
5 6
20223064
OOO. ....
.OO. ....
..O. ..OO
5 38
20412324
OOO. .O..
.OO. ..OO
6 2
20482627
OOO. ..OO
.OO. .O..
6 2
20492628
OOO. ..OO
.OO. ..O.
6 4
20502629
OOO. ..OO
.OO. ...O
6 1
20512536
.OOO .OO.
OO.. ....
.O.. ....
6 2
20522580
.OOO .OO.
OO.. ....
O... ....
6 1
20532830
OOO. ..O.
.OO. ..OO
6 23
20542729
.OOO .OO.
.O.. ....
OO.. ....
6 4
20552972
OOO. ...O
.OO. ..OO
6 2
20603049
OOO. ....
.OO. .OOO
6 2
20753058
OOO. ....
.OO. ..OO
.... ...O
5 20
20763053
.OOO .OO.
.... OO..
.... .O..
5 16
20773054
O... ....
OO.. ....
.OO. .OOO
6 7
20793061
OOO. ....
.OO. ..O.
.... ..OO
5 4
20833059
OO.. ....
.O.. ....
.OO. .OOO
5 47
20852632
OOO. ..OO
.O.O ...O
6 5
20862832
OOO. ..O.
.O.O ..OO
5 479
2088
OOO .O.
.O. ...
OOO ...
6 738
2089
OOO ...
.O. .O.
OOO ...
6 56
20902143
OO.O ...O
.OOO ....
...O ....
6 27
20912142
OO.O ....
.OOO ...O
...O ....
8 2
20922141
OO.O ....
.OOO ....
...O ...O
6 32
20932144
OO.O ....
.OOO ..O.
...O ....
6 4
20942146
OO.O .O..
.OOO ....
...O ....
8 2
20952145
OO.O ....
.OOO .O..
...O ....
6 8
20962147
OO.O O...
.OOO ....
...O ....
6 20
20972136
O... ....
OOOO ....
O.O. O...
6 16
20982135
O... ....
OOOO O...
O.O. ....
6 21
20992134
O... O...
OOOO ....
O.O. ....
6 12
21002137
O... ....
OOOO .O..
O.O. ....
6 10
21012139
O... ....
OOOO ....
O.O. ..O.
6 16
21022138
O... ....
OOOO ..O.
O.O. ....
6 41
21032140
O... ....
OOOO ...O
O.O. ....
6 8
21082152
OOO .O.
.O. .O.
OO. ...
8 1
21092154
OOO .O.
.O. ...
OO. O..
6 54
21102153
OOO .O.
.O. ...
OO. .O.
8 1
21112155
OOO .O. .O.
.O. ... ...
OO. ... ...
6 2
21122646
OOO. ..OO
.O.. ....
OO.. ....
6 3
21132158
OOO ...
.O. OO.
OO. ...
6 16
21142162
OOO ...
.O. O..
OO. O..
6 9
21152157
OOO ...
.O. .OO
OO. ...
6 9
21162160
OOO ...
.O. .O.
OO. O..
6 26
21172159
OOO ...
.O. .O.
OO. .O.
6 30
21192164
OOO ...
.O. ...
OO. OO.
6 140
21202168
O... ....
OOO. ....
O.O. ..OO
6 4
21222163
OOO ...
.O. ...
OO. .OO
6 8 / 11
21232165
O... ....
OOO. ..OO
O.O. ....
8 1
21242166
OOO ... ...
.O. ... ...
OO. .O. .O.
6 4
21252285
OOO ...
.O. OO.
O.. O..
6 13
21262286
OOO ...
.O. .O.
O.. OO.
6 5
21282337
OOO. .O..
.O.. ....
.OOO ....
6 1
21292843
OOO. ..O.
.O.. ....
.OOO ....
6 1
21303088
OOO. ....
.O.. .O..
.OOO ....
5 52
21312873
OOO. ....
.O.. ....
.OOO .O..
6 6
21322378
OOO. ....
.O.. ....
.OOO ..O.
6 3
21562647
OOO. ..OO
.O.. ....
.OO. ....
6 1
21673090
OOO. ....
.O.. ....
.OO. ..OO
5 6
21692178
O..O ...O
OOOO ....
...O ....
6 18 / 20
21702177
O..O ....
OOOO ...O
...O ....
6 12 / 13
21712176
O..O ....
OOOO ....
...O ...O
6 36 / 37
21722179
O..O ....
OOOO ..O.
...O ....
6 3
21732180
O..O ....
OOOO .O..
...O ....
6 7
21742182
O..O O...
OOOO ....
...O ....
6 11
21752181
O..O ....
OOOO O...
...O ....
6 10
21832190
O... ....
OOOO O...
O... O...
6 29
2184
O... O...
OOOO ....
O... O...
6 16
21852197
OO.. O...
.... OOOO
.... O...
6 3
21862196
O... ....
OOOO .O..
O... O...
6 2
21872198
O... ....
OOOO ..O.
O... O...
6 2
21882199
O... ....
OOOO ...O
O... O...
6 3
21892200
O... .... ....
OOOO .... ....
O... O... O...
6 1
2191
O... ....
OOOO OO..
O... ....
6 4
2192
O... ....
OOOO O.O.
O... ....
6 11
2193
O... ....
OOOO O..O
O... ....
5 79
21955777
OOO. ..OO
.O.. ....
.O.. ....
.O.. ....
5 8
22012202
O... ....
OOOO .O..
O... .O..
5 16
2204
O... ....
OOOO .O.O
O... ....
6 9
22062207
O... ....
OOOO ..O.
O... ..O.
5 1
2208
O... ....
OOOO ..OO
O... ....
6 8
22102211
O... ....
OOOO ...O
O... ...O
6 4 / 7
2212
O... .... ....
OOOO ...O ...O
O... .... ....
6 2
22232244
O... ....
OOO. ..OO
O... O...
6 2 / 10
22262227
OOO .O.
.O. OO.
.O. ...
6 1
22312232
OOO .O.
.O. ...
.O. OO.
6 2
2233
O... ....
OOO. O.OO
O... ....
6 4
2235
OOO .O. ...
.O. ... ...
.O. .O. .O.
5 1
22372637
OOO. ..OO
.O.. .O..
.O.. ....
5 2
22382641
OOO. ..OO
.O.. ..O.
.O.. ....
5 3
22392645
OOO. ..OO
.O.. ...O
.O.. ....
6 2
22402648
OOO. ..OO
.O.. ....
.O.. .O..
5 10 / 13
22412541
OOO. ..OO ..O.
.O.. .... ....
.O.. .... ....
6 2
22422585
OOO. ..OO ...O
.O.. .... ....
.O.. .... ....
5 3
22452734
OOO. ..O. ..OO
.O.. .... ....
.O.. .... ....
6 4
22472254
OOO ...
.O. OO.
.O. O..
5 25
22482253
OOO ...
.O. OO.
.O. .O.
5 5
22512266
OOO ...
.O. O..
.O. OO.
5 68 / 69
22572258
OOO ...
.O. .O.
.O. OO.
6 3
2267
OOO ...
.O. ...
.O. OOO
5 13
22682274
O... ....
OOO. ..O.
O... ..OO
6 3
22692273
O... ....
OOO. ..OO
O... ..O.
5 8
22702276
OOO ... ...
.O. ... ...
.O. OO. O..
6 4 / 6
22723091
OOO. ....
.O.. ....
.O.. .OOO
5 12
22772278
O... ....
OOO. ..OO
O... ...O
6 4
2280
O... .... ....
OOO. ..OO ...O
O... .... ....
6 2
22822283
OOO ... ...
.O. ... ...
.O. .O. OO.
5 5
2287
O... ....
OO.O .OOO
O... ....
5 17
23122367
O... ....
OO.. .OOO
O... O...
6 2
2326
OOO .O.
.O. OOO
5 12
23272329
OOO .O.
.O. OO.
... O..
6 21
23282330
OOO .O.
.O. OO.
... .O.
6 1
2331
OOO. .O..
.O.. .OOO
5 26
23322333
OOO .O.
.O. .O.
... OO.
6 1
2334
O... ....
OO.. OOOO
O... ....
6 6
23442633
OOO. ..OO
.O.. OO..
6 3
23452634
OOO. ..OO
.O.. .OO.
6 2
23462635
OOO. ..OO
.O.. .O.O
8 3
23482537
.OOO ..O.
OO.. ..O.
.O.. ....
8 1 Livecube-5
23492581
.OOO ..O.
OO.. ..O.
O... ....
6 4
23502636
.OOO ..O.
OO.. ..O.
.... ..O.
5 1
23512639
OOO. ..OO
.O.. ..OO
8 3
23522642
OOO. ..OO
.O.. ..O.
.... ..O.
5 1
23532538
.OOO ..O.
OO.. .O..
.O.. ....
8 1
23542582
.OOO ..O.
OO.. .O..
O... ....
6 2
23552640
.OOO ..O.
OO.. .O..
.... .O..
5 1
23582539
.OOO ..O.
OO.. O...
.O.. ....
6 2
23592583
.OOO ..O.
OO.. O...
O... ....
6 6
23602644
O... ....
O... OO..
..O. .OOO
6 2
23612510
.OOO ..O.
OO.. ....
.OO. ....
5 75
23622517
.OOO ..O.
OO.. ....
OO.. ....
6 28
23632540
.OOO ..O.
OO.. ....
.O.. .O..
8 1
23652584
O... O...
.... OO..
..O. .OOO
6 7 / 11
2366
OOO. ..O.
.O.. .OOO
5 26
23682730
.OOO ..O.
.O.. ..O.
OO.. ....
8 1
23702838
OOO. ..O.
.O.. ..OO
.... ..O.
5 1
23712839
OOO. ..O.
.O.. ..OO
.... ...O
6 2
23722767
.OOO ..O.
.O.. OO..
.O.. ....
6 1
23732835
.OOO ..O.
.O.. OO..
.... .O..
5 1
23742836
O... ....
OO.. .O..
..O. .OOO
6 3
23762731
.OOO ..O.
.O.. .O..
OO.. ....
8 1
23772840
OO.. ....
.O.. .O..
..O. .OOO
5 2
23802732
.OOO ..O.
.O.. ....
OO.. .O..
8 1
23812733
O... OO..
.... .O..
..O. .OOO
6 4 / 7
23822768
OO.. .O..
.... .O..
..O. .OOO
5 7 / 9
23842386
OOO ...
.O. OOO
... O..
5 18
2385
OOO ...
.O. OOO
... .O.
5 1
23872389
OOO .O.
... OOO
... ..O
5 116
2388
OOO .O.
... OOO
... .O.
5 18
23902413
OOO ...
.O. OO.
... OO.
5 28
23912419
O... ....
OO.. .O..
O... .OOO
8 3
23942422
OOO ... ...
.O. OO. ...
... O.. O..
5 86
23952412
OOO ...
.O. OO.
... .OO
5 9
24002424
OOO .O.
... .OO
..O ..O
8 1
24012423
OOO .O.
... .OO
.O. .O.
6 1
24022426
OOO .O.
... .OO
... .OO
6 49
24032429
OOO ... ...
.O. OO. O..
... ... O..
6 1
24042425
OOO .O.
... .OO
... OO.
5 34
24093066
.OOO ..O.
.... OOO.
.... ..O.
5 1
24103067
.OOO ..O.
.... OOO.
.... .O..
5 2
24113068
O... ....
OOO. ....
..O. .OOO
6 2
24283074
OO.. ....
.OO. ....
..O. .OOO
5 3
2430
OOO ...
.O. .O.
... OOO
5 2
24322437
O... ....
OO.. .OOO
O... ..O.
5 4
24342441
OOO ... ...
.O. .O. ...
... OO. O..
6 1
24422443
O... ....
OO.. .OOO
O... ...O
6 10
24552460
OOO .O.
... .O.
..O .OO
6 16
24572458
OOO .O.
... .O.
.O. .OO
6 1 / 2
24633078
OOO. ....
..O. ....
..O. .OOO
5 2
25112859
OOO. ..O.
..OO ....
.OO. ....
5 99
25123127
OOO. ....
..OO ..O.
.OO. ....
6 3
25133148
OOO. ....
..OO ...O
.OO. ....
5 61
25143157
OOO. ....
..OO ....
.OO. .O..
5 42
25153158
OOO. ....
..OO ....
.OO. ..O.
6 1
25182860
OOO. ..O.
..OO ....
..OO ....
6 26
25193128
OOO. ....
..OO ..O.
..OO ....
6 7
25203149
OOO. ....
..OO ...O
..OO ....
6 27
25213159
OOO. ....
..OO ....
..OO ..O.
7 1
25223160
OOO. ....
..OO ....
..OO ...O
6 55
25236064
OOO. O...
..OO ....
..O. ....
..O. ....
5 11
25256066
OOO. ..O.
..OO ....
..O. ....
..O. ....
6 2
25266067
OOO. ....
..OO ..O.
..O. ....
..O. ....
5 3
25276070
OOO. ....
..OO ...O
..O. ....
..O. ....
6 1
25286068
OOO. ....
..OO ....
..O. ..O.
..O. ....
6 1
25296069
OOO. ....
..OO ....
..O. ....
..O. ..O.
6 2
25422652
OOO. ..OO
..OO ....
..O. ....
6 4
25432851
OOO. ..O.
..OO ..O.
..O. ....
8 1
25442856
OOO. ..O.
..OO ...O
..O. ....
6 6
25452861
OOO. ..O.
..OO ....
..O. ..O.
8 1
25462773
OOO. ..O. ..O.
..OO .... ....
..O. .... ....
6 2
25472975
OOO. ...O
..OO ...O
..O. ....
6 5
25493116
OOO. ....
..OO ..OO
..O. ....
6 5
25503129
OOO. ....
..OO ..O.
..O. ..O.
6 4
25533150
OOO. ....
..OO ...O
..O. ..O.
6 2
25543151
OOO. ....
..OO ...O
..O. ...O
6 3
25563161
OOO. ....
..OO ....
..O. .OO.
5 4 / 8
25573162
OOO. ....
..OO ....
..O. ..OO
6 1
25586081
OOO. ....
..OO ....
..O. ..O.
.... ..O.
8 1
25672573
OOO. O...
..OO ....
...O ....
...O ....
6 3
25682572
OOO. .O..
..OO ....
...O ....
...O ....
6 1
25692571
OOO. ..O.
..OO ....
...O ....
...O ....
6 1
2570
OOO. ....
..OO ..O.
...O ....
...O ....
5 5
25862653
OOO. ..OO
..OO ....
...O ....
6 9
25872852
OOO. ..O.
..OO ..O.
...O ....
7 1
25882857
OOO. ..O.
..OO ...O
...O ....
6 19
25892863
OOO. ..O.
..OO ....
...O ...O
6 87
25902774
OOO. ..O. ..O.
..OO .... ....
...O .... ....
5 6
25912976
OOO. ...O
..OO ...O
...O ....
6 7
25923112
OOO. ....
..OO .OO.
...O ....
5 1
25933117
OOO. ....
..OO ..OO
...O ....
6 18
25943131
OOO. ....
..OO ..O.
...O ..O.
6 3
25953132
OOO. ....
..OO ..O.
...O ...O
6 7
25983153
OOO. ....
..OO ...O
...O ...O
6 28
25993145
OOO. .... ....
..OO ...O ...O
...O .... ....
6 1
26003166
OOO. ....
..OO ....
...O ..OO
6 6
26026085
OOO. ....
..OO ....
...O ...O
.... ...O
6 3
26033168
OOO. .... ....
..OO .... ....
...O ...O ...O
6 20
2650
OOO. ..OO
..OO ..O.
6 9
2651
OOO. ..OO
..OO ...O
6 19
26542848
OOO. ..O.
..OO .OO.
5 76
26552849
OOO. ..O.
..OO ..OO
8 3
26562853
OOO. ..O.
..OO ..O.
.... ..O.
5 1
26572770
.OOO OO..
.O.. .O..
.O.. ....
5 2
26582850
.OOO OO..
.O.. .O..
.... .O..
6 1
26602858
OOO. ..O.
..OO ...O
.... ...O
6 3
26612771
.OOO OO..
.O.. O...
.O.. ....
5 17
26642772
.OOO OO..
.O.. ....
.O.. .O..
5 7 / 11
26662973
OOO. ...O
..OO ..OO
6 222
26682977
OOO. ...O
..OO ...O
.... ...O
6 13
26692968
.OOO OO..
O... O...
O... ....
6 4
2671
OOO. ....
..OO OOO.
5 120
26743109
.OOO OO..
.... .OO.
.... ..O.
5 4
26753110
.OOO OO..
.... .OO.
.... .O..
5 14
26763118
OOO. ....
..OO ..OO
.... ..O.
5 4
26773119
OOO. ....
..OO ..OO
.... ...O
6 12
26783115
.OOO OO..
.... OO..
.... .O..
6 11
26803134
OOO. ....
..OO ..O.
.... ..OO
6 2
26842987
.OOO OO..
.... .O..
.O.. .O..
6 1 / 2
26853120
.OOO OO..
.... .O..
.... .OO.
6 2
26863121
OO.. ....
.O.. ....
OO.. .OOO
6 11 / 13
26933154
OOO. ....
..OO ...O
.... ..OO
5 57
26956087
OOO. ....
..OO ...O
.... ...O
.... ...O
5 11
26963146
OOO. .... ....
..OO ...O ...O
.... ...O ....
5 17
26973156
OOO. .... ....
..OO ...O ....
.... ...O ...O
6 13
26993147
OOO. .... ....
..OO ...O ...O
.... .... ...O
6 1 / 2
27013199
OOO. ....
..O. ..OO
.OO. ....
6 3
27096071
OOO. O...
..O. ....
..OO ....
..O. ....
5 1
27106072
OOO. .O..
..O. ....
..OO ....
..O. ....
6 1
27116073
OOO. ..O.
..O. ....
..OO ....
..O. ....
6 2
27126074
OOO. ....
..O. ..O.
..OO ....
..O. ....
5 4
27136075
OOO. ....
..O. ....
..OO ..O.
..O. ....
6 1
27146077
OOO. ....
..O. ....
..OO ...O
..O. ....
6 1
27156076
OOO. ....
..O. ....
..OO ....
..O. ..O.
6 1
27164030
OOO. O...
..O. ....
..OO ....
...O ....
6 1
27174029
OOO. .O..
..O. ....
..OO ....
...O ....
6 1
27184028
OOO. ..O.
..O. ....
..OO ....
...O ....
6 4
27194027
OOO. ....
..O. ..O.
..OO ....
...O ....
5 7
27204026
OOO. ....
..O. ....
..OO ..O.
...O ....
6 1
27214025
OOO. ....
..O. ....
..OO ...O
...O ....
6 1
27224024
OOO. ....
..O. ....
..OO ....
...O ...O
6 1
27362871
OOO. ..O.
..O. ..O.
..OO ....
8 1
27372875
OOO. ..O.
..O. ....
..OO ..O.
8 1
27382876
OOO. ..O.
..O. ....
..OO ...O
6 11
27392777
OOO. ..O. ..O.
..O. .... ....
..OO .... ....
6 2
27413200
OOO. ....
..O. ..OO
..OO ....
6 3
27423225
OOO. ....
..O. ..O.
..OO ..O.
6 3
27433226
OOO. ....
..O. ..O.
..OO ...O
6 1
27453232
OOO. ....
..O. ...O
..OO ...O
6 7
27463235
OOO. ....
..O. ....
..OO .OO.
6 2
27473236
OOO. ....
..O. ....
..OO ..OO
6 4
27486082
OOO. ....
..O. ....
..OO ..O.
.... ..O.
8 1
27493237
OOO. .... ....
..O. .... ....
..OO ..O. ..O.
6 3
27516083
OOO. ....
..O. ....
..OO ...O
.... ...O
8 2
27525850
OOO. O...
..O. ....
..O. ....
..OO ....
5 7 / 8
27535849
OOO. .O..
..O. ....
..O. ....
..OO ....
6 2
27545848
OOO. ..O.
..O. ....
..O. ....
..OO ....
6 2
27555847
OOO. ....
..O. ..O.
..O. ....
..OO ....
5 3
27565846
OOO. ....
..O. ....
..O. ..O.
..OO ....
6 1
27575845
OOO. ....
..O. ....
..O. ....
..OO ..O.
6 2
27585844
OOO. ....
..O. ....
..O. ....
..OO ...O
5 13 / 14
27596078
OOO. ..OO
..O. ....
..O. ....
..O. ....
5 2
27625678
OOO. ....
..O. ....
..O. ....
..O. ..OO
6 1 / 2
27752867
OOO. ..O.
..O. ..OO
..O. ....
5 6
27762877
OOO. ..O.
..O. ....
..O. ..OO
6 1
27782980
OOO. ...O
..O. ..OO
..O. ....
5 16
27813201
OOO. ....
..O. ..OO
..O. ..O.
5 5
27823202
OOO. ....
..O. ..OO
..O. ...O
5 10
27853227
OOO. ....
..O. ..O.
..O. ..OO
6 1
27873233
OOO. ....
..O. ...O
..O. ..OO
5 10
27913239
OOO. .... ....
..O. .... ....
..O. ..OO ..O.
5 1
27935156
OOO. ....
..O. ....
..O. ..O.
.... ..OO
6 1
27943241
OOO. .... ....
..O. .... ....
..O. ..O. ..OO
5 1 / 3
27953203
OOO. ....
..O. ..OO
...O ...O
6 1
27963228
OOO. ....
..O. ..O.
...O ..OO
6 1
28652868
OOO. ..O.
..O. ..OO
.... ..O.
6 1
28662869
OOO. ..O.
..O. ..OO
.... ...O
6 16
28792981
OOO. ...O
..O. ..OO
.... ..O.
6 1
28802969
.OOO .O..
O... OO..
O... ....
6 3
28812978
.OOO .O..
O... OO..
.... .O..
6 10
28822979
O... ....
OO.. O...
.O.. .OOO
8 1
28903175
OOO. ....
..O. .OOO
.... ...O
5 4
28923170
.OOO .O..
.... OOO.
.... .O..
5 12
28933171
O... ....
OOO. ....
.O.. .OOO
6 2
29003179
OOO. ....
..O. .OO.
.... ..OO
5 1
29073177
OO.. ....
.OO. ....
.O.. .OOO
5 1
29163205
OOO. ....
..O. ..OO
.... ..OO
5 9
29176088
OOO. ....
..O. ..OO
.... ..O.
.... ..O.
6 1
29226090
OOO. ....
..O. ..OO
.... ...O
.... ...O
8 1
29253208
OOO. .... ....
..O. ..OO ....
.... ...O ...O
5 58
29272990
O... O...
OO.. ....
.O.. .OOO
8 1
29283187
.OOO .O..
.... OO..
.... .OO.
5 2
29293188
OO.. ....
OO.. ....
.O.. .OOO
6 7
29323198
OOO. .... ....
..O. ..OO ...O
.... .... ...O
5 2
29406089
OOO. ....
..O. ..O.
.... ..OO
.... ..O.
6 1 / 2
29443230
OOO. .... ....
..O. ..O. ....
.... ..OO ...O
5 2
29454852
OOO. ....
..O. ..O.
.... ..O.
.... ..OO
6 1 interlocking (2 moves)
29562986
.OOO .O..
.... .O..
OO.. .O..
5 1 / 4
29582991
OO.. O...
.O.. ....
.O.. .OOO
6 9 / 10
2984
O... ....
O.OO OOO.
O... ....
5 1 / 13 Quintuplet 8
2985
O... ....
O.O. OOOO
O... ....
6 2
2992
O... ....
O..O OOOO
O... ....
6 17
29943050
O... O...
OOOO O...
.... O...
7 1
30283176
OO.. O...
.OOO O...
.... O...
6 3
30293217
O... O... O...
OOOO .... ....
.O.. .... ....
6 2
30303218
O... O... O...
OOOO .... ....
..O. .... ....
6 2
30313219
O... O... O...
OOOO .... ....
...O .... ....
6 1
30323223
OO.. .... ....
.OOO .... ....
...O ...O ...O
6 16
30653073
O... ....
O... OOOO
O... .O..
6 5
30773079
O... ....
O... OOOO
O... ..O.
5 58
31225868
OOO. ..OO
.... ..O.
.... ..O.
.... ..O.
8 2
31896092
OOO. ..O.
.... ..OO
.... ..O.
.... ..O.
6 1
32164731
OOO. ..O.
.... ..O.
.... ..O.
.... ..OO
6 4 interlocking (2 moves)
32493251
O.OO ...O
OOO. ....
..O. ....
6 3
32503258
O.OO ...O
OOO. ....
.O.. ....
6 8
32523272
OO.O .O..
.OOO ....
.O.. ....
6 4
32533278
OO.O ...O
.OOO ....
.O.. ....
6 30
32543281
OO.O ....
.OOO .O..
.O.. ....
6 3
32553284
OO.O ....
.OOO ..O.
.O.. ....
6 2
32563288
OO.O ....
.OOO ...O
.O.. ....
6 16
32573291
OO.O ....
.OOO ....
.O.. .O..
5 45
32593273
OO.O .O..
.OOO ....
..O. ....
6 31
32603279
OO.O ...O
.OOO ....
..O. ....
6 17
32613282
OO.O ....
.OOO .O..
..O. ....
6 5
32623285
OO.O ....
.OOO ..O.
..O. ....
6 5
32633289
OO.O ....
.OOO ...O
..O. ....
6 4
32643292
OO.O ....
.OOO ....
..O. ..O.
6 4
32673286
OO.O ....
.OOO ..O.
.... ..O.
5 1
32693290
OO.O ....
.OOO ...O
.... ...O
6 8 / 9
32703275
OO.O ..OO
.OO. ..O.
5 291
32713280
OO.O ...O
.OO. ..OO
6 4
32743276
OO.O ..OO
.O.. .OO.
5 168
32933322
OO.. O...
OOOO ....
.O.. ....
6 24
32943324
OO.. .O..
OOOO ....
.O.. ....
6 3
32953323
OO.. ....
OOOO O...
.O.. ....
6 7
32963325
OO.. ....
OOOO .O..
.O.. ....
6 19
32973327
OO.. ....
OOOO ..O.
.O.. ....
6 10
32983328
OO.. ....
OOOO ...O
.O.. ....
6 11
32993326
OO.. ....
OOOO ....
.O.. .O..
6 3
33003419
OO.. O...
OOOO ....
..O. ....
6 11
33013421
OO.. .O..
OOOO ....
..O. ....
6 4
33023420
OO.. ....
OOOO O...
..O. ....
6 7
33033422
OO.. ....
OOOO .O..
..O. ....
6 12
33043423
OO.. ....
OOOO ..O.
..O. ....
6 8
33053425
OO.. ....
OOOO ...O
..O. ....
6 4
33063424
OO.. ....
OOOO ....
..O. ..O.
6 8
33073460
OO.. O...
OOOO ....
...O ....
6 18
33083462
OO.. .O..
OOOO ....
...O ....
6 18
33093461
OO.. ....
OOOO O...
...O ....
6 19
33103463
OO.. ....
OOOO .O..
...O ....
6 7
33113464
OO.. ....
OOOO ..O.
...O ....
6 6
33123465
OO.. ....
OOOO ...O
...O ....
6 23
33133466
OO.. ....
OOOO ....
...O ...O
6 41
33143467
OO.. ....
OOOO O...
.... O...
6 31
33173470
OO.. ....
OOOO ...O
.... ...O
6 12
3318
OO. O..
OOO ...
.OO ...
6 2,209
33193320
OO. .O.
OOO ...
.OO ...
6 119
3321
OO. ...
OOO .O.
.OO ...
6 69
33293330
OO. OO.
OOO ...
.O. ...
6 100
3331
OO. O..
OOO .O.
.O. ...
6 206
33323333
OO. O..
OOO ..O
.O. ...
6 33
33343343
OO. .OO
OOO ...
.O. ...
6 12
3335
OO. .O.
OOO O..
.O. ...
6 3
33363341
OO. .O.
OOO .O.
.O. ...
6 9
33373344
OO. .O.
OOO ..O
.O. ...
5 196
33383342
OO. .O.
OOO ...
.O. .O.
6 6
33393345
OO. .O. .O.
OOO ... ...
.O. ... ...
5 60
33403353
OO. ..O
OOO ..O
.O. ...
6 7
33463347
OO. ...
OOO .OO
.O. ...
5 282
33493355
OO.. ....
OOO. ..OO
.O.. ....
6 3
3350
OO. ...
OOO ..O
.O. .O.
5 25
33513354
OO. ...
OOO ..O
.O. ..O
6 1
33523356
OO. ... ...
OOO ..O ..O
.O. ... ...
5 39
33573426
OO.. O...
OOO. ....
..OO ....
6 19
33583428
OO.. .O..
OOO. ....
..OO ....
6 6
33593427
OO.. ....
OOO. O...
..OO ....
6 22
33603429
OO.. ....
OOO. .O..
..OO ....
6 7
33613430
OO.. ....
OOO. ..O.
..OO ....
6 7
33623431
OO.. ....
OOO. ....
..OO ..O.
6 5
33633432
OO.. ....
OOO. ....
..OO ...O
6 18
33643434
OO. OO.
OOO ...
..O ...
6 149
33653433
OO. O..
OOO O..
..O ...
6 106
33663435
OO. O..
OOO .O.
..O ...
6 183
33673436
OO. O..
OOO ..O
..O ...
6 40
33683437
OO. O..
OOO ...
..O ..O
6 385
33693445
OO. .OO
OOO ...
..O ...
6 38
33703439
OO. .O.
OOO O..
..O ...
6 22
33713444
OO. .O.
OOO .O.
..O ...
6 29
33723446
OO. .O.
OOO ..O
..O ...
6 4
33733447
OO. .O.
OOO ...
..O ..O
6 46
33743448
OO. .O. .O.
OOO ... ...
..O ... ...
6 7
33753454
OO. ..O
OOO ..O
..O ...
6 119
33763440
OO. ...
OOO OO.
..O ...
6 26
33773441
OO. ...
OOO O.O
..O ...
6 11
33783438
OO. ...
OOO O..
..O O..
6 35 / 57
33793442
OO. ...
OOO O..
..O ..O
6 19
33803443
OO. ... ...
OOO O.. O..
..O ... ...
5 111
33813450
OO. ...
OOO .OO
..O ...
5 682
33823449
OO. ...
OOO .O.
..O .O.
6 2
33833451
OO. ...
OOO .O.
..O ..O
6 117
33853456
OO.. ....
OOO. ..OO
..O. ....
6 4
33863455
OO. ...
OOO ..O
..O ..O
6 143
33873457
OO. ... ...
OOO ..O ..O
..O ... ...
6 1
33883453
OO. ...
OOO ...
..O .OO
6 31
33893459
OO.. ....
OOO. ....
..O. ..OO
5 97
33903458
OO.. .OO.
.... ..OO
.... ..OO
6 3
33913471
OO. O..
OOO .O.
... .O.
5 8
33923472
OO. O..
OOO ..O
... ..O
6 8
33933473
OO. .O.
OOO O..
... O..
6 26
33953484
OO. .O.
OOO ..O
... ..O
6 1
33963474
OO. ...
OOO OO.
... O..
6 3
33983476
OO. ...
OOO O.O
... O..
6 3
33993480
OO. ...
OOO O.O
... ..O
5 23
34003475
OO. ...
OOO O..
... OO.
6 3
34013477
OO. ... ...
OOO O.. O..
... O.. ...
5 48
34023478
OO. ... ...
OOO O.. ...
... O.. O..
6 6
34033481
OO. ... ...
OOO O.. O..
... ... O..
5 101
34043486
OO. ...
OOO .OO
... .O.
5 1
34053490
OO. ...
OOO .OO
... ..O
5 64
34063482
OO. ...
OOO .O.
... OO.
6 1
34073487
OO. ...
OOO .O.
... .OO
5 8
34133497
OO.. ....
OOO. ..OO
.... ...O
6 3
34143492
OO. ...
OOO ..O
... .OO
5 59
34153494
OO.. ....
OOO. ..O.
.... ..OO
5 1
34163495
OO. ... ...
OOO ..O ..O
... ..O ...
5 112
34173496
OO. ... ...
OOO ..O ...
... ..O ..O
6 3
34183498
OO. ... ...
OOO ..O ..O
... ... ..O
5 125
34993500
OO. ...
OO. .OO
..O ..O
5 25
3501
OO OO
OO OO
8 1
3502
OO. OO.
OO. .OO
7 12
35033508
OO. O.O
OO. .OO
6 103
3504
OO. O..
OO. .OO
... .O.
5 2
35053509
OO. O..
OO. .OO
... ..O
5 45
35063510
OO. O..
O.. OOO
... .O.
6 31
35073511
OO. O..
O.. OO.
... .OO
6 55
35123513
OO. O..
O.. OOO
... ..O
6 17
35143551
OO.. OO..
.... .OOO
.... .O..
6 2
35153552
OO.. OO..
.... .OOO
.... ..O.
6 12
35163553
OO.. OO..
.... .OOO
.... ...O
8 2
3517
OO. .OO
OO. O..
... O..
6 12
3518
OO. .OO
OO. .OO
6 33
35193547
OO. .OO
OO. .O.
... .O.
5 43
35203534
OO. OO.
.O. .OO
... .O.
6 3
35213535
OO. ...
.OO .OO
..O ..O
6 24
35223533
OO. OO.
.O. .OO
.O. ...
5 12
35233542
OO.. .OO.
OO.. ..OO
5 1,159
35243545
OO. OO.
..O .OO
... .O.
6 1
35253546
OO. .O.
.OO ..O
..O ..O
6 4
35263544
OO. OO.
..O .OO
..O ...
6 6
35273554
OO. ...
.OO ...
OO. OO.
6 23
35283555
OO. OO.
... .OO
.O. .O.
6 3
35293557
OO.. OO..
.... .OO.
.... ..OO
6 2
35303556
OO. O..
.OO ..O
..O ..O
6 31
35313548
OO. .O.
OO. .OO
... .O.
5 2
35323550
OO. .O.
OO. .OO
... ..O
5 33
35363549
OO. .O.
OO. .O.
... .OO
5 32
35373538
OO. OO.
.O. .O.
... .OO
6 6
35393558
OO. OO.
... .O.
.O. .OO
6 9
35403560
OO. OO.
... .O.
..O .OO
6 6
35433564
OO. ..O
OO. .OO
... .O.
5 2
35733580
OO. ... ...
OO. .OO ...
... ..O ..O
5 2
35873605
OO. .OO
O.O ..O
..O ...
6 13
35883604
OO. .O.
O.O .OO
..O ...
5 42
35903607
OO. .OO
O.O O.O
5 158
35913615
OO.. .OO.
O.O. ..OO
5 531
35923616
OO. .O.
... OOO
O.. O..
6 1
35933617
OO. .OO
.OO ...
..O ..O
6 10
35953612
OO. .O.
O.O .OO
... ..O
6 2
35963613
OO. ...
.O. OOO
O.. O..
5 22
35973614
OO. ...
.OO OO.
O.. O..
6 3
36013610
OO. ...
.OO O..
OO. O..
6 5
36193620
OO. .O.
O.. .O.
..O .OO
5 9 / 10
36273725
O... OO..
O... .OOO
.... .O..
6 2
36283726
O... OO..
O... .OOO
.... ..O.
6 3
36293727
O... OO..
O... .OOO
.... ...O
6 5
36303824
O... OO..
.O.. .OOO
.... .O..
6 5
36313826
O... OO..
.O.. .OOO
.... ..O.
6 4
36323827
O... OO..
.O.. .OOO
.... ...O
6 1
36343867
O... OO..
..O. .OOO
.... .O..
6 1
36353868
O... OO..
..O. .OOO
.... ..O.
5 31
36363870
O... OO..
..O. .OOO
.... ...O
5 85
36373869
O... OO..
..O. .OOO
..O. ....
5 2
36393882
O... OO..
...O .OOO
.... .O..
6 3
36403883
O... OO..
...O .OOO
.... ..O.
6 1
36413884
O... OO..
...O .OOO
.... ...O
6 25
36423885
O... ....
O... OOO.
...O ..OO
6 10 / 11
36433886
OO.. ....
.OOO ....
OO.. O...
6 11
36443888
O... OO..
.... .OOO
.... .OO.
6 10
36453889
O... OO..
.... .OOO
.... .O.O
6 4
36463887
O... OO..
.... .OOO
.O.. .O..
6 1
36473890
O... OO..
.... .OOO
..O. ..O.
6 4
36493891
O... OO..
.... .OOO
...O ...O
6 13
3650
OO. .OO
O.. OO.
... O..
6 174
36513711
OO. .OO
O.. OO.
... .O.
6 34
36523716
O.. OO.
OOO .O.
.O. ...
6 2
36533718
OO. ...
.OO .O.
..O .OO
6 12
36553722
O.. OO.
OOO ...
.O. .O.
6 2
36563723
OO. .O.
.OO ...
..O .OO
6 22
36573724
O.. OO.
OO. ...
.O. .OO
6 2
36583660
OO. .OO .O.
O.. O.. ...
... O.. ...
6 1
36593661
OO. .OO ..O
O.. O.. ...
... O.. ...
6 3
36623729
O.. OO.
OOO ..O
.O. ...
5 36 / 37
36633730
O... OO..
O... .OO.
.... ..OO
6 4
36643709
OO. O..
.OO ...
..O .OO
6 4 / 6
36653728
OO. .OO ...
O.. O.. O..
... ... O..
6 2
36663820
O.. O..
OOO .O.
.O. .O.
6 5
36673822
OO. .O.
.OO .O.
..O ..O
6 18
36683821
O.. O..
OO. .OO
.O. .O.
5 2
36693823
O.. O..
OO. .O.
.O. .OO
5 92
36703792
OO. .OO
O.. .O.
... OO.
6 2
36713801
OO. .OO
O.. .O.
... .OO
5 63
36723794
..OO ....
...O OOOO
.... ...O
5 3
36773828
OO. ...
.OO .O.
OO. O..
6 54
36783830
O.. O..
OOO .OO
.O. ...
5 2
36793834
O... OO..
.O.. .OO.
.... ..OO
6 1
36803832
OO. ...
.OO OO.
..O ..O
5 26
3681
OO. O..
.OO .O.
..O ..O
6 1
36823829
O.O ..O
OO. .OO
... .O.
5 5
36833833
OO. ...
.O. OO.
..O .OO
5 6
36853861
OO.. .OO.
O... ..OO
.... ..O.
5 16 / 25
36863871
OO.. .OO.
O... ..OO
.... ...O
6 1 / 3
36913862
OO.. .OO.
O... ..O.
.... ..OO
5 28
36923863
OO. .OO .O.
O.. ..O ...
... ..O ...
5 11
36933864
OO. .OO ..O
O.. ..O ...
... ..O ...
6 2
36943865
OO. .OO ...
O.. ..O ..O
... ..O ...
5 38
36953866
OO. .OO ...
O.. ..O ...
... ..O ..O
5 23
36963876
OO. ...
.OO ..O
OO. O..
6 5
36973877
O.. O..
OOO ..O
.O. .O.
6 1
36983878
O.. O..
OOO ...
.O. .OO
5 123
36993879
O... OO..
..O. .OO.
.... ..OO
6 1
37003881
OO.. ....
.O.. .OO.
...O ..OO
5 8
37013880
OO. .OO ...
O.. ..O ..O
... ... ..O
6 3
3702
OO. O..
.OO ...
OO. O..
6 31 / 32
37033892
OO. .O.
.OO ...
OO. O..
6 46
37043893
O.O ..O
O.. OOO
... .O.
6 1
37053895
OO. .O.
... OO.
..O .OO
6 2
37063894
OO. .OO .O.
O.. ... .O.
... ... .O.
5 1
37073896
O... OO..
.... .OO.
..O. ..OO
5 54
37083898
O... OO..
.... .OO.
...O ..OO
5 6
37103897
OO.. .O..
.... .OO.
...O ..OO
6 1
3712
OO. .O.
O.. OOO
... .O.
6 1
37133719
OO. .O.
O.. OOO
... ..O
6 2
37153721
O.. OO.
OOO .O.
..O ...
6 1
37313734
O.. OO.
OOO ..O
..O ...
5 159 / 163
37323736
O.. OO.
OOO ...
..O ..O
6 2
37333735
OO. .O.
..O .O.
..O .OO
6 1
37373806
OO.. .O..
O... .OOO
.... .O..
5 1
37383835
OO.. .O..
O... .OOO
.... ..O.
5 21
37393841
OO.. .O..
O... .OOO
.... ...O
5 13
37413843
O... OO..
.OOO .O..
.O.. ....
6 1
37423844
O... OO..
.OOO .O..
..O. ....
5 8
37433845
O... ....
OOO. ..O.
...O ..OO
6 2 / 4
37443793
OO. .O.
O.. .OO
... OO.
6 1
37453795
..OO ....
...O OOOO
.... ..O.
5 1
37503836
OO.. .O..
O... .OO.
.... ..OO
5 10
37553846
OO. ...
.O. .OO
OO. O..
6 1
37563849
O.. O..
OOO .O.
..O .O.
6 3
37583850
O.. O..
OOO .O.
... .OO
5 1
37593852
O.. O..
OO. .O.
..O .OO
5 2
37603847
O.O ..O
OO. .OO
.O. ...
6 2
37623854
OO.. ....
.OO. ..O.
...O ..OO
5 4
37643796
.O.. ....
OOOO ...O
.... ..OO
5 4
37653811
OO.. ....
.OOO ...O
.... ..OO
5 6
37713798
OO.. O...
.... OOOO
.... .O..
6 1
37723799
OO.. O...
.... OOOO
.... ..O.
6 4
37733800
OO.. O...
.... OOOO
.... ...O
6 5 / 8
37773818
OO.. O...
.... OOO.
.... ..OO
8 1
37783855
O.. O..
OOO .OO
..O ...
5 24
37803856
OO. .O.
.O. .O.
..O .OO
5 1
3781
OO. O..
.O. .O.
..O .OO
5 12
37853899
OO. .OO
.O. ...
OO. O..
6 18
37863900
O.O ..O
O.. OOO
... O..
6 19
37873901
OO. .O. .OO
O.. ... .O.
... ... .O.
5 7
37883905
OO.. .OO.
.... ..O.
...O ..OO
6 4
37893902
OO. .O. .O.
O.. ... .OO
... ... .O.
5 3
37903904
OO. .O. .O.
O.. ... .OO
... ... ..O
6 1
37913903
OO. .O. .O.
O.. ... .O.
... ... .OO
5 1
39393943
OO.. .O..
.OOO ....
OO.. ....
6 9
3940
OO.. ....
.OOO .O..
OO.. ....
6 44
3941
OO.. ....
.OOO ..O.
OO.. ....
6 4
3942
OO.. ....
.OOO ...O
OO.. ....
6 8
39444893
OO.. .O..
.OOO ....
.OO. ....
6 1
39455350
OO.. ....
.OOO .O..
.OO. ....
6 68
39465366
OO.. ....
.OOO ..O.
.OO. ....
6 9
39475385
OO.. ....
.OOO ...O
.OO. ....
6 7
39485391
OO.. ....
.OOO ....
.OO. .O..
6 4
39495392
OO.. ....
.OOO ....
.OO. ..O.
6 11
39504533
OO.. .O..
.OOO ....
.O.O ....
6 18
39514532
OO.. ....
.OOO .O..
.O.O ....
6 9
39524530
OO.. ....
.OOO ..O.
.O.O ....
6 44
39534529
OO.. ....
.OOO ...O
.O.O ....
6 12
39544531
OO.. ....
.OOO ....
.O.O .O..
6 1
39554528
OO.. ....
.OOO ....
.O.O ...O
6 27
39565784
OO.. O...
.OOO ....
.O.. ....
.O.. ....
5 3
39575785
OO.. .O..
.OOO ....
.O.. ....
.O.. ....
6 2
39585786
OO.. ....
.OOO .O..
.O.. ....
.O.. ....
6 3
39595789
OO.. ....
.OOO ..O.
.O.. ....
.O.. ....
6 1
39605790
OO.. ....
.OOO ...O
.O.. ....
.O.. ....
6 1
39615787
OO.. ....
.OOO ....
.O.. .O..
.O.. ....
6 1
39625788
OO.. ....
.OOO ....
.O.. ....
.O.. .O..
6 1
39634351
OO.. .OO.
.OOO ....
.O.. ....
5 3
39644883
OO.. .O..
.OOO .O..
.O.. ....
6 1
39654886
OO.. .O..
.OOO ..O.
.O.. ....
5 6
39664890
OO.. .O..
.OOO ...O
.O.. ....
6 2
39674894
OO.. .O..
.OOO ....
.O.. .O..
6 3
39695198
OO.. ..O.
.OOO ..O.
.O.. ....
6 1
39715335
OO.. ....
.OOO OO..
.O.. ....
6 2
39735342
OO.. ....
.OOO .O.O
.O.. ....
6 4
39745351
OO.. ....
.OOO .O..
.O.. .O..
6 2
39765358
OO.. ....
.OOO ..OO
.O.. ....
6 5
39775367
OO.. ....
.OOO ..O.
.O.. .O..
5 3
39785368
OO.. ....
.OOO ..O.
.O.. ..O.
6 1
39815386
OO.. ....
.OOO ...O
.O.. .O..
5 19
39825387
OO.. ....
.OOO ...O
.O.. ...O
6 5
39845068
OO.. ....
.OOO ....
.O.. OO..
6 1 / 3
39855393
OO.. ....
.OOO ....
.O.. .OO.
5 1
39865891
OO.. ....
.OOO ....
.O.. .O..
.... .O..
6 1
39875394
OO.. .... ....
.OOO .... ....
.O.. .O.. .O..
5 2
39885963
OO.. O...
.OOO ....
..O. ....
..O. ....
6 3
39895964
OO.. .O..
.OOO ....
..O. ....
..O. ....
5 3
39905965
OO.. ....
.OOO .O..
..O. ....
..O. ....
6 28
39915966
OO.. ....
.OOO ..O.
..O. ....
..O. ....
6 6
39925969
OO.. ....
.OOO ...O
..O. ....
..O. ....
6 1
39935967
OO.. ....
.OOO ....
..O. ..O.
..O. ....
6 10
39945968
OO.. ....
.OOO ....
..O. ....
..O. ..O.
6 2
39954352
OO.. .OO.
.OOO ....
..O. ....
5 2
39964884
OO.. .O..
.OOO .O..
..O. ....
5 21
39974887
OO.. .O..
.OOO ..O.
..O. ....
5 27
39984891
OO.. .O..
.OOO ...O
..O. ....
6 2
40004740
OO.. .O.. .O..
.OOO .... ....
..O. .... ....
5 1
40015199
OO.. ..O.
.OOO ..O.
..O. ....
5 6
40025235
OO.. ...O
.OOO ...O
..O. ....
6 1 / 5
40035336
OO.. ....
.OOO OO..
..O. ....
6 5
40055343
OO.. ....
.OOO .O.O
..O. ....
6 4
40065352
OO.. ....
.OOO .O..
..O. .O..
5 1
40075353
OO.. ....
.OOO .O..
..O. ..O.
5 5
40095359
OO.. ....
.OOO ..OO
..O. ....
6 4
40105369
OO.. ....
.OOO ..O.
..O. ..O.
5 6
40135388
OO.. ....
.OOO ...O
..O. ..O.
5 13
40145389
OO.. ....
.OOO ...O
..O. ...O
6 3
40165395
OO.. ....
.OOO ....
..O. .OO.
5 1
40175396
OO.. ....
.OOO ....
..O. ..OO
6 2
40185979
OO.. ....
.OOO ....
..O. ..O.
.... ..O.
6 1
40314353
OO.. .OO.
.OOO ....
...O ....
5 49
40324632
OO.. .O..
.OOO .O..
...O ....
6 2
40334629
OO.. .O..
.OOO ..O.
...O ....
6 1
40344624
OO.. .O..
.OOO ...O
...O ....
6 9
40354620
OO.. .O..
.OOO ....
...O ...O
6 10
40364636
OO.. .O.. .O..
.OOO .... ....
...O .... ....
6 2
40374627
OO.. ..O.
.OOO ..O.
...O ....
6 2
40394633
OO.. ....
.OOO OO..
...O ....
8 1
40414623
OO.. ....
.OOO .O.O
...O ....
8 1
40424631
OO.. ....
.OOO .O..
...O .O..
6 1
40434619
OO.. ....
.OOO .O..
...O ...O
8 1
40454622
OO.. ....
.OOO ..OO
...O ....
8 1
40464626
OO.. ....
.OOO ..O.
...O ..O.
6 1
40474618
OO.. ....
.OOO ..O.
...O ...O
8 1
40504617
OO.. ....
.OOO ...O
...O ...O
6 28
40514625
OO.. .... ....
.OOO ...O ...O
...O .... ....
5 11
40535988
OO.. ....
.OOO ....
...O ...O
.... ...O
6 5
40584892
OO.. .O..
.OOO ...O
.... ...O
6 4
40614984
OO.. ....
.OOO OO..
.... O...
6 1
40665345
OO.. ....
.OOO .O.O
.... ...O
6 2
40675355
OO.. ....
.OOO .O..
.... OO..
6 2
40735360
OO.. ....
.OOO ..OO
.... ..O.
5 1
40745361
OO.. ....
.OOO ..OO
.... ...O
6 3
40765020
OO.. ....
.OOO ..O.
.... ..OO
5 5
40875390
OO.. .... ....
.OOO ...O ....
.... ...O ...O
6 2
40895384
OO.. .... ....
.OOO ...O ...O
.... .... ...O
5 2
40905239
O... O.O.
.... OOOO
.... .O..
6 24
40915717
.O.O ....
OOOO ...O
..O. ....
6 2
40925718
.O.O ....
OOOO ..O.
..O. ....
6 10
40935721
.O.O ....
OOOO ....
..O. ..O.
6 2
40945716
.O.O .O..
OOOO ....
..O. ....
6 9
40955719
.O.O ....
OOOO .O..
..O. ....
6 10
40965720
.O.O ....
OOOO O...
..O. ....
6 1
40974112
OO. .OO
.OO ...
OO. ...
6 2
40984105
OO. .O.
.OO .O.
OO. ...
6 11
40994108
OO. .O.
.OO ..O
OO. ...
6 1
4100
OO. .O.
.OO ...
OO. .O.
6 3
41014114
OO. .O. .O.
.OO ... ...
OO. ... ...
5 36
41024109
OO. ..O
.OO ..O
OO. ...
5 206
4103
OO. ...
.OO OO.
OO. ...
6 3
4104
OO. ...
.OO .OO
OO. ...
5 185
4107
OO.. ....
.OO. ..OO
OO.. ....
6 1
4110
OO. ... ...
.OO ..O ..O
OO. ... ...
5 33
41115516
.O.O OO..
.OOO ....
..O. ....
6 4
41135736
.O.O ....
.OOO OO..
..O. ....
6 2
41155306
O... O...
.... OOOO
.... .OO.
6 28
41165778
.OO. ....
OOOO O...
O... ....
6 2
41175779
.OO. ....
OOOO .O..
O... ....
6 21
41185782
.OO. .O..
OOOO ....
O... ....
6 2
41195780
.OO. ....
OOOO ..O.
O... ....
6 11
41205783
.OO. ..O.
OOOO ....
O... ....
6 3
41215781
.OO. ....
OOOO ...O
O... ....
6 2
41225477
OO.. ....
.OO. ..OO
.OO. ....
5 1
41235890
.OO. ....
OOO. ..OO
O... ....
5 9
41245423
OO.. ....
.OO. ....
.OO. ..OO
6 1
41254431
OO.. .OO.
.... .OOO
.... ...O
6 2
41264586
O..O ...O
OOOO ....
..O. ....
6 13
41274587
O..O ....
OOOO ...O
..O. ....
6 11
41284584
O..O ....
OOOO ..O.
..O. ....
6 12
41294585
O..O ....
OOOO ....
..O. ..O.
6 12
41304583
O..O ....
OOOO .O..
..O. ....
6 5
41314581
O..O O...
OOOO ....
..O. ....
6 6
41324582
O..O ....
OOOO O...
..O. ....
6 34
41335307
O... O...
.... OOOO
.... .O.O
6 21
41345732
.O.O ....
OOOO O...
O... ....
6 5
41355731
.O.O ....
OOOO .O..
O... ....
6 14
41365728
.O.O .O..
OOOO ....
O... ....
6 11
41375730
.O.O ....
OOOO ..O.
O... ....
6 8
41385729
.O.O ....
OOOO ...O
O... ....
6 6
41395241
O... O.O.
.... OOOO
.... ...O
6 21 / 22
41405283
O... O...
O... OOOO
.... .O..
6 11
41415286
O... O...
.O.. OOOO
.... .O..
6 3
41425305
O... O...
.... OOOO
.O.. .O..
6 3
41435294
O... O...
..O. OOOO
.... .O..
6 2
41445302
O... O...
...O OOOO
.... .O..
6 7
41455797
.O.. O...
OOOO O...
O... ....
6 1
41465794
.O.. ....
OOOO OO..
O... ....
6 2
41475798
.O.. .O..
OOOO O...
O... ....
5 14
41485795
.O.. ....
OOOO O.O.
O... ....
6 3
41495796
.O.. ....
OOOO O..O
O... ....
5 83
41515521
.O.. OO..
OOOO ....
O... ....
6 3
41525791
.O.. ....
OOOO .O..
O... .O..
6 1
41535802
.O.. .O..
OOOO .O..
O... ....
5 17
41555801
.O.. ....
OOOO .O.O
O... ....
6 5
41575812
OO.. ....
.OO. ..OO
.O.. ....
.O.. ....
6 1
41585805
.O.. .O..
OOOO ..O.
O... ....
5 1
41595811
.OO. ..O.
.... OOOO
.... ...O
5 13
41605809
.O.. .O..
OOOO ...O
O... ....
5 26
41615813
O... OOOO .O..
.... .... .O..
.... .... .O..
5 17
41625792
.O.. ....
OOOO ..O.
O... ..O.
5 1 / 2
41645804
.O.. ....
OOOO ..OO
O... ....
6 6
41665793
.O.. ....
OOOO ...O
O... ...O
6 2
41675652
O... ..O.
O... OOOO
.... ...O
6 1
41685810
O... OOOO .O..
.... ...O ....
.... ...O ....
6 1
41695298
O... O...
..OO OOO.
.... .O..
6 2 / 3
41704356
OO. .OO
.OO .O.
.O. ...
6 2
41714359
OO. .OO
.OO ...
.O. .O.
6 2
4172
OO. .OO .O.
.OO ... ...
.O. ... ...
5 3
41734289
OO. .OO ..O
.OO ... ...
.O. ... ...
6 4
41744897
OO. .O.
.OO OO.
.O. ...
5 2
41754899
OO. .O.
.OO .OO
.O. ...
5 81
41814918
OO. .O.
.OO ..O
.O. ..O
6 2
41824745
OO. .O. .O.
.OO ..O ...
.O. ... ...
5 1
41844921
OO. .O.
.OO ...
.O. OO.
6 1
41854922
OO. .O.
.OO ...
.O. .OO
6 2
41884923
OO. .O. ...
.OO ... ...
.O. .O. .O.
5 1
41894542
OO. .O. OO.
.OO ... ...
.O. ... ...
5 66
41904642
OO. .O. .OO
.OO ... ...
.O. ... ...
5 14 / 15
41934926
OO. ..O
.OO .OO
.O. ...
6 16
41955209
OO. ..O
.OO ..O
.O. .O.
6 4
41964403
OO. ..O ..O
.OO ..O ...
.O. ... ...
5 210
41975207
OO. ..O ...
.OO ..O ..O
.O. ... ...
5 40
42004975
OO. ...
.OO OO.
.O. O..
6 1
42015409
OO. ...
.OO OO.
.O. .O.
5 1
42055427
OO. ...
.OO .OO
.O. .O.
5 7
42064930
OO. ...
.OO .OO
.O. ..O
5 79
42094952
OO. ...
.OO .O.
.O. OO.
6 1
42104931
OO. ...
.OO .O.
.O. .OO
6 2
42215480
OO.. ....
.OO. ..OO
.O.. ...O
6 2
42244996
OO. ...
.OO ..O
.O. OO.
6 1
42255897
.O.. .O..
OOO. ..OO
O... ....
5 1
42295501
OO. ... ...
.OO ..O ..O
.O. ..O ...
5 8
42305211
OO. ... ...
.OO ..O ...
.O. ..O ..O
5 56
42315271
OO. ... ..O
.OO ..O ..O
.O. ... ...
5 31
42325486
OO. ... ...
.OO ..O .OO
.O. ... ...
5 1
42344833
OO. ... ...
.OO ..O ..O
.O. ... ..O
5 16
42355000
.O.. ....
OOO. ..O.
O... ..OO
5 8
42365892
.O.. ....
OOO. ..OO
O... ..O.
5 2
42375272
OO. ... ...
.OO ... ...
.O. OO. O..
5 88 / 104
42385509
OO. ... ...
.OO ... ...
.O. OO. .O.
5 2
42405218
OO.. ..O.
.O.. .OOO
.... ...O
5 2
42415510
OO. ... ...
.OO ... ...
.O. .OO .O.
5 2
42424407
OO. ... ...
.OO ... ...
.O. .OO ..O
6 4
42435893
.O.. ....
OOO. ..OO
O... ...O
5 1 / 3
42445131
O... ..O.
OO.. .OOO
.... ...O
5 23
42465900
O... OOO. .O..
.... ..OO ....
.... ...O ....
6 1
42484849
OO. ... ...
.OO ... ...
.O. .O. OO.
5 6
42495511
OO. ... ...
.OO ... ...
.O. .O. .OO
5 2
42515970
OO.. O...
.OO. ....
..OO ....
..O. ....
6 4
42525971
OO.. .O..
.OO. ....
..OO ....
..O. ....
5 8
42535972
OO.. ....
.OO. .O..
..OO ....
..O. ....
6 1
42545973
OO.. ....
.OO. ..O.
..OO ....
..O. ....
6 1
42555974
OO.. ....
.OO. ....
..OO ..O.
..O. ....
6 1
42565976
OO.. ....
.OO. ....
..OO ...O
..O. ....
5 9
42575975
OO.. ....
.OO. ....
..OO ....
..O. ..O.
6 1
42594263
OO.. .O..
.OO. ....
..OO ....
...O ....
6 2
4261
OO.. ....
.OO. ..O.
..OO ....
...O ....
5 2
42654360
OO.. .OO.
.OO. ....
..OO ....
5 9
42664906
OO.. .O..
.OO. .O..
..OO ....
5 15
42674919
OO.. .O..
.OO. ..O.
..OO ....
5 12
42694753
OO.. .O.. .O..
.OO. .... ....
..OO .... ....
5 3
42705210
OO.. ..O.
.OO. ..O.
..OO ....
5 5
42715410
OO.. ....
.OO. OO..
..OO ....
6 4
42765981
OO.. ....
.OO. ....
..OO ...O
.... ...O
6 2
42775915
OO.. O...
.OO. ....
..O. ....
..OO ....
6 8
42785914
OO.. .O..
.OO. ....
..O. ....
..OO ....
6 8
42795913
OO.. ....
.OO. .O..
..O. ....
..OO ....
5 1
42805912
OO.. ....
.OO. ..O.
..O. ....
..OO ....
5 4
42815911
OO.. ....
.OO. ....
..O. ..O.
..OO ....
5 1
42825910
OO.. ....
.OO. ....
..O. ....
..OO ..O.
6 11
42835909
OO.. ....
.OO. ....
..O. ....
..OO ...O
6 8
42845977
OO.. ....
.OO. ..OO
..O. ....
..O. ....
6 1
42855978
OO.. ....
.OO. ....
..O. ..OO
..O. ....
5 1
42865667
OO.. ....
.OO. ....
..O. ....
..O. ..OO
6 4 / 5
42874488
OO.. .OO.
.... ..OO
...O ...O
6 8
42884305
OO. .OO
.OO .O.
..O ...
6 34
4290
OO. .OO ..O
.OO ... ...
..O ... ...
6 42
42914314
OO. .O.
.OO OO.
..O ...
5 30
4292
OO. .O.
.OO .OO
..O ...
6 27
42934308
OO. .O.
.OO .O.
..O .O.
5 9
42964911
OO.. .O..
.OO. ..OO
..O. ....
5 1
42974298
OO. .O. .O.
.OO ..O ...
..O ... ...
5 37
43014336
OO. .O. OO.
.OO ... ...
..O ... ...
6 3
43024333
OO. .O. .OO
.OO ... ...
..O ... ...
6 2
43034334
OO. .O. .O.
.OO ... .O.
..O ... ...
5 5
43094317
OO. ...
.OO OO.
..O O..
6 1
43215224
OO.. ....
.OO. .O..
..O. ..OO
5 7
43224401
OO.. .OO.
..O. ..OO
.... ...O
5 36
43285481
OO.. ....
.OO. ..OO
..O. ..O.
5 1
43295482
OO.. ....
.OO. ..OO
..O. ...O
6 1
43324944
OO.. ....
.OO. ..O.
..O. ..OO
5 2
43375983
.OO. ..O.
OO.. ..OO
O... ....
5 13
43384379
OO.. .OO.
.O.. ..OO
.... ...O
6 5
43405987
OO.. ....
.OO. ....
..O. ..OO
.... ...O
5 1
43415513
OO.. .... ....
.OO. .... ....
..O. ..OO ..O.
5 1
43424507
OO.. .... ....
.OO. .... ....
..O. ..OO ...O
5 9
43445985
O... OO.. .OO.
.... .... ..OO
.... .... ..O.
5 16
43455986
O... OO.. .OO.
.... .... ..OO
.... .... ...O
6 1
43465514
OO.. .... ....
.OO. .... ....
..O. ..O. ..OO
5 5
43474675
OO.. .O.. .OO.
.... .... ..OO
.... .... ...O
6 1
43485293
OO.. ....
.OO. ..OO
...O ...O
6 3
43495958
.O.. ....
OO.O .OOO
O... ....
5 3 / 4
43505290
O... O...
.OOO OO..
.... .O..
5 1
4354
OO. .OO
.OO OO.
5 13
43554357
OO. .OO
.OO .O.
... .O.
5 21
4358
OO.. .OO.
.OO. ..OO
6 1
43614396
OO. .O.
.OO OO.
... O..
5 40
43634900
OO. .O.
.OO .OO
... .O.
5 2
43644901
OO. .O.
.OO .OO
... ..O
6 1
43654907
OO. .O.
.OO .O.
... OO.
5 1
43664786
OO. .O.
.OO .O.
... .OO
5 15
43675994
.O.. ....
OO.. OOOO
O... ....
5 1
43714540
OO. ...
.O. .O.
OO. .OO
6 1
43724640
O.. ..O
OOO .OO
..O ...
6 4
43764913
OO.. .O..
.OO. ..OO
.... ...O
5 2
43814746
OO. .O. .O.
.OO ..O ...
... ..O ...
5 1
43824916
OO. .O. ...
.OO ..O ..O
... ..O ...
5 12
43834920
OO. .O. ...
.OO ..O ...
... ..O ..O
5 36
43844914
OO.. ....
.O.. ..O.
.OO. ..OO
5 1
43854829
OO. .O. ...
.OO ..O ..O
... ... ..O
5 5
43864541
OO. .O.
.O. ...
OO. .OO
6 2 / 3
43874641
O.. ..O
OOO O.O
..O ...
6 6 / 10
43894748
OO. .O.
... .O.
OO. .OO
5 4 / 8
43915188
OO.. ..OO
.OO. .OO.
5 15
43945186
.OO. OO..
..O. ..OO
.... ...O
5 12
43955189
.OO. OO..
..O. ..OO
..O. ....
5 1
43995196
.OO. OO..
..OO ..O.
.... ..O.
5 3
44005201
.OO. OO..
..OO ..O.
..O. ....
5 1
44045208
OO. ..O ...
.OO ..O ..O
... ..O ...
5 99
44054863
.OO. OO..
..O. ..O.
.... ..OO
5 2
44065206
OO.. ....
.O.. .O..
.OO. ..OO
6 1
44115236
.OO. OO..
..OO ...O
..O. ....
5 5 / 8
44134774
OO. ...
.OO OOO
... O..
5 2
44154951
OO. ...
.OO OOO
... ..O
5 4
44184868
OO. ... ...
.OO OO. ...
... O.. O..
5 2
44295412
.OO. OO..
.OOO ....
.O.. ....
5 10
44305413
.OO. OO..
.OOO ....
..O. ....
6 3
44405431
OO. ... ...
.OO .OO ...
... ..O ..O
5 1
44424813
OO. ... ...
.OO .OO ..O
... ... ..O
6 1
44465276
OO. ... ...
.OO .O. ...
... OO. O..
5 4
44514998
OO. ... ...
.OO .O. ...
... .OO ..O
6 1
44534834
O... ..O.
OOO. ..OO
.... ...O
5 2 / 3
44865485
OO.. .... ....
.OO. ..OO ....
.... ...O ...O
5 1
44875270
.OO. OO..
..OO ....
..O. ..O.
6 2
44895464
.OO. ....
OO.. ....
.OO. ..OO
5 3
44926003
.OO. ..O.
OO.. ..OO
.... ...O
5 19
44935502
OO. ... ...
.OO ..O ..O
... .OO ...
5 1
44945505
OO. ... ...
.OO ..O ...
... .OO .O.
5 1
44995113
OO.. .... ....
.OO. ..O. ....
.... ..OO ...O
5 3
45016006
O... OO.. .O..
.... .... .OOO
.... .... .O..
5 2
45035931
O... OOO. ..O.
.... .... ..OO
.... .... ...O
6 2
45045487
OO. ... ...
.OO ..O .OO
... ..O ...
5 3
45085268
.OO. OO..
..O. ....
..O. ..OO
5 3 / 4
45094968
OO.. .O..
.O.. ....
.OO. ..OO
5 8 / 9
45114766
OO. ... ...
.OO ..O .OO
... ... ..O
6 1
45165243
OO.. ....
.O.O .OOO
...O ....
5 1 / 8
45195520
OO.. ....
.O.O .OOO
.... ...O
5 1
45205515
.O.O OO..
.OOO ....
.O.. ....
6 1
45215240
O... O.O.
.... OOOO
.... ..O.
6 8
45225723
.O.O ....
OOOO ...O
.O.. ....
6 14
45235724
.O.O ....
OOOO ..O.
.O.. ....
6 8
45245722
.O.O .O..
OOOO ....
.O.. ....
6 2
45255725
.O.O ....
OOOO .O..
.O.. ....
6 13
45265727
.O.O ....
OOOO ....
.O.. .O..
6 1
45275726
.O.O ....
OOOO O...
.O.. ....
6 3
45345737
.O.O ....
.OOO OO..
.O.. ....
6 1
45355070
OO.. .O..
.... .OOO
.... .O.O
5 33
45365733
.O.O ....
OOOO ...O
.... ...O
6 4
45375734
.O.O ....
OOOO ..O.
.... ..O.
5 1
45395608
O... ....
O... OOOO
.... .O.O
6 5
45434548
OO. .O.
.O. .OO
OO. ...
5 6
45444556
OO. .O. .OO
.O. ... ...
OO. ... ...
5 79
45454549
OO. ..O
.O. .OO
OO. ...
5 5
45545594
OO.. ....
.O.. .OOO
.... .O.O
6 1 / 2
45555084
O... ....
OO.. .OOO
.... .O.O
6 2
45575814
OO.. O...
.O.. ....
.OOO ....
.O.. ....
6 2
45585815
OO.. .O..
.O.. ....
.OOO ....
.O.. ....
6 2
45595816
OO.. ....
.O.. .O..
.OOO ....
.O.. ....
6 2
45605817
OO.. ....
.O.. ....
.OOO .O..
.O.. ....
6 1
45615819
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ..O.
.O.. ....
6 1
45625820
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ...O
.O.. ....
6 1
45635818
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ....
.O.. .O..
6 2
45645902
OO.. O...
.O.. ....
.OOO ....
..O. ....
6 5
45655903
OO.. .O..
.O.. ....
.OOO ....
..O. ....
6 1
45665904
OO.. ....
.O.. .O..
.OOO ....
..O. ....
6 1
45675905
OO.. ....
.O.. ....
.OOO .O..
..O. ....
5 4
45685906
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ..O.
..O. ....
6 1
45695908
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ...O
..O. ....
6 1
45705907
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ....
..O. ..O.
6 1
45724576
OO.. .O..
.O.. ....
.OOO ....
...O ....
6 3
4574
OO.. ....
.O.. ....
.OOO .O..
...O ....
5 2
45785917
OO.. ....
.O.. ....
.OOO .O..
.... .O..
6 1
45805919
OO.. ....
.O.. ....
.OOO ...O
.... ...O
6 1
45885284
O... O...
O... OOOO
.... ..O.
6 12
45895288
O... O...
.O.. OOOO
.... ..O.
6 2
45905295
O... O...
..O. OOOO
.... ..O.
6 1
45915308
O... O...
.... OOOO
..O. ..O.
6 2
45925303
O... O...
...O OOOO
.... ..O.
6 10
45935827
..O. O...
OOOO O...
O... ....
6 1
45945824
..O. ....
OOOO OO..
O... ....
6 9
45955825
..O. ....
OOOO O.O.
O... ....
6 10
45965828
.O.. .O..
...O OOOO
.... ...O
6 1
45975826
..O. ....
OOOO O..O
O... ....
5 165
45995821
.O.. O...
.O.. OOOO
.... ..O.
5 2
46005832
..O. .O..
OOOO .O..
O... ....
5 2
46025833
.O.. .O..
..O. OOOO
.... ...O
5 1
46035831
..O. ....
OOOO .O.O
O... ....
6 4
46055841
.OO. .O..
.... OOOO
.... ...O
5 14
46075836
.O.. .O..
.O.. OOOO
.... ...O
5 5
46085835
..O. ....
OOOO ..OO
O... ....
6 6
46105842
OO.. ....
.O.. ....
.OO. ..OO
.O.. ....
6 1
46115839
.O.. .O..
O... OOOO
.... ...O
5 6
46125010
OO.. .O..
.... OOOO
.... ...O
6 6
46135843
O... OOOO ..O.
.... .... ..O.
.... .... ..O.
6 2
46145823
..O. ....
OOOO ...O
O... ...O
5 161
46155556
O... .O..
O... OOOO
.... ...O
5 47
46165840
O... OOOO ..O.
.... ...O ....
.... ...O ....
6 1
46355916
OO.. ....
.O.. ....
.OO. ..OO
..O. ....
6 1
46375630
OO.. ....
.O.. ....
.OO. ....
..O. ..OO
6 3
46385299
O... O...
..OO OOO.
.... ..O.
6 1 / 2
46395067
OO.. .O..
.... .OOO
...O ...O
6 14
46434932
OO. .O.
.O. OO.
.OO ...
5 21
46444949
OO. .O.
.O. .OO
.OO ...
5 52
46485922
..O. ....
OOO. O.OO
O... ....
5 4
46494770
OO. .O. .O.
.O. ... ...
.OO .O. ...
5 1
46505004
OO.. .O..
...O .OOO
.... ...O
6 3
4651
OO. .O. .OO
.O. ... ...
.OO ... ...
5 60
46534974
OO. ..O
.O. .OO
.OO ...
5 32
46555548
OO. ... ...
.O. OO. O..
.OO ... ...
5 5
46594983
OO.. .O..
..O. .OOO
.... ...O
6 1
46634999
..OO O...
..O. OOO.
.... ..O.
6 1
46655925
.O.. .O..
OO.. .OOO
.... ...O
5 10
46664938
OO.. .O..
.O.. .OOO
.... ...O
6 3
46675921
..O. ....
OOO. ..OO
O... ...O
5 4 / 7
46685034
O... .O..
OO.. .OOO
.... ...O
6 2
46705927
O... OOO. ..O.
.... ..OO ....
.... ...O ....
6 1
46745708
OO.. .... ....
.O.. .... ....
.OO. ..OO ..O.
5 4
46765103
OO.. ....
.O.. ....
.OO. ..O.
.... ..OO
5 1
46785709
OO.. .... ....
.O.. .... ....
.OO. ..O. ..OO
5 1
46794840
OO.. .O.. .O..
.... .... .OOO
.... .... ...O
5 6
46804683
O..O ....
OOOO ...O
.... ...O
8 3
46814682
O..O ....
OOOO ..O.
.... ..O.
5 5
46845285
O... O...
O... OOOO
.... ...O
6 29 / 30
46855289
O... O...
.O.. OOOO
.... ...O
6 4
46865297
O... O...
..O. OOOO
.... ...O
6 3
46875304
O... O...
...O OOOO
.... ...O
6 11
46885309
O... O...
.... OOOO
...O ...O
5 23
46895853
...O O...
OOOO O...
O... ....
6 12 / 13
46905854
...O ....
OOOO OO..
O... ....
6 7
46915855
...O ....
OOOO O.O.
O... ....
6 15
46925856
...O ....
OOOO O..O
O... ....
5 4
46935857
O... OOOO ...O
.... O... ....
.... O... ....
6 2
46955852
..O. O...
..O. OOOO
.... ...O
5 9 / 10
46985495
OO.. ....
.O.. ....
.O.. ....
.OO. ..OO
5 6
46995287
O... O...
.O.. OOOO
.O.. ....
5 6
47005296
O... O...
..O. OOOO
..O. ....
5 1
47015282
O... ....
O... OOOO
...O ...O
6 5
47025863
...O ....
OOOO ..OO
.... ...O
6 7
47035865
...O ....
OOOO .O.O
.... ...O
6 3 / 4
47045867
...O ....
OOOO O..O
.... ...O
6 6
47065497
O... .... ....
O... O... ....
.... OOOO O...
5 4
47075864
..O. ....
..OO OOOO
.... ...O
5 10
47095281
O... ....
O..O OOOO
.... ...O
6 9
47115005
..OO ....
..O. OOOO
.... ...O
5 2
47165873
..O. ....
O.O. OOOO
.... ...O
5 6
47205265
O... ....
O.O. OOOO
.... ...O
6 2 / 3
47294960
O... ....
OO.. OOOO
.... ...O
6 7
47325887
O... OOOO ....
.... ...O ...O
.... ...O ....
6 1
47335888
O... OOOO ....
.... ...O ...O
.... .... ...O
5 13 / 23
47354878
O... O...
OO.. .OOO
.... ...O
6 3
47375301
OO.. ....
.O.. .OOO
...O ...O
5 4 / 5
47384875
O... ....
OO.. .OOO
...O ...O
6 1 / 4
47495935
...O ....
OO.O .OOO
.... ...O
5 12 / 24
47635936
.O.. ....
OO.O .OOO
.... ...O
5 2
47674874
O... ....
OO.O .OOO
.... ...O
6 3
48025229
OO. ... ...
.O. .OO ...
.O. ..O ..O
5 6
48275704
OO. ... ...
.O. ..O ..O
.O. .OO ...
5 1
48385711
OO.. .... ....
.O.. .... ....
.O.. .OOO .O..
5 1
48395712
OO.. .... ....
.O.. .... ....
.O.. .OOO ..O.
5 1
48545948
O... OOO. ....
.... ..OO ...O
.... ...O ....
6 1
48555949
O... OOO. ....
.... ..OO ...O
.... .... ...O
5 2
48645187
.O.. OO..
.OO. ..OO
.... ...O
5 1
48715959
...O ....
OO.O .OOO
O... ....
5 17 / 28
48725960
..O. ....
OOO. O.OO
.... ...O
5 2 / 4
48765291
O... O...
.OOO OO..
.O.. ....
6 1
48775292
O... O...
.OOO OO..
..O. ....
6 2
49274929
OO. .O.
.O. OOO
... .O.
6 1
49334936
OO.. .O..
.O.. .OOO
.... .O..
6 1
49344937
OO.. .O..
.O.. .OOO
.... ..O.
5 4
49396015
..O. ....
OOOO ..OO
.... ...O
6 1
49556016
.O.. ....
OOOO ..OO
.... ...O
6 2
49764995
OO. .O.
..O .OO
..O .O.
6 2
49775212
O.. .O.
O.. OOO
.O. .O.
5 25
49815213
.O.. OO..
.OOO ..O.
.O.. ....
5 3
49825214
.O.. ....
OOO. .O..
..O. ..OO
5 6
50015233
.O.. OO..
.OOO ...O
.... ...O
6 6
50025237
.O.. OO..
.OOO ...O
.O.. ....
5 16
50035238
.O.. ....
OOO. O...
..O. ..OO
5 44
50065525
OO.. ....
.O.. OOOO
.... .O..
6 1
50085522
.O.. OO..
OOOO ....
.O.. ....
6 1
50095523
.O.. OO..
OOOO ....
..O. ....
6 1
50156011
.O.. O...
.OOO OO..
.O.. ....
5 1
50255253
O.. .O.
O.O OOO
... .O.
6 1
50296012
.O.. ....
OOO. ..OO
..O. ...O
6 1
50556046
OO.. ....
.O.. .OOO
.... ..O.
.... ..O.
5 2
50655254
.O.. OO..
.OOO ....
.O.. .O..
6 1
50695570
.OO. ....
OOO. ....
..O. ..OO
5 53
50756013
..O. ....
OOO. ..OO
.O.. ...O
5 6
51066050
O... OO.. ....
.... .O.. .OOO
.... .... ..O.
5 1
51276014
.O.. ....
OOO. ..OO
.O.. ...O
5 1
52196094
.O.. .O..
O... OOOO
O... ....
5 4
52426055
..O. ....
O.OO OOO.
O... ....
5 1 / 8
52556059
..O. ....
OOOO .O.O
.... ...O
6 1
52606060
.O.. ....
OOOO .O.O
.... ...O
6 1
52776095
.O.. .O..
OOOO ...O
.... ...O
6 1
52786061
...O ....
O..O OOOO
O... ....
6 1
52796062
..O. ....
OOOO O..O
.... ...O
6 4
52806063
.O.. ....
OOOO O..O
.... ...O
5 87 / 89
54656152
OO.. .OO.
.... ..OO
.... ..O.
.... ..O.
5 1
54896153
OO.. .OO.
.... ..O.
.... ..OO
.... ..O.
5 3
54966154
O... O... ....
.... O... OOOO
.... O... ....
6 1
54986155
O... O... ....
.... O... OOOO
.... .... .O..
5 12
54996156
O... O... ....
.... O... OOOO
.... .... ..O.
6 2
55336100
.O.. O...
OOOO O...
.O.. ....
5 7
55506101
.O.. O...
OOOO O...
..O. ....
6 2
55716113
OO.. .O..
.... .OOO
.... .O..
.... .O..
6 1
55776143
OO.. .O..
.... .OOO
.... ..O.
.... ..O.
5 15
55986102
..O. O...
OOOO O...
.O.. ....
5 23 / 29
56036112
.OO. ....
OOOO ...O
.... ...O
6 4
56246144
OO.. .O..
.... .OO.
.... ..OO
.... ..O.
5 7
56346148
O... O... ....
.... OO.. .OOO
.... .... ..O.
5 1
56476103
.O.. ....
OOOO ...O
.O.. ...O
5 5 / 10
56556119
OO.. .O..
.... .O..
.... .OOO
.... .O..
5 1
56566135
OO.. .O..
.... .O..
.... .OOO
.... ..O.
5 2
62006208
.OO. .O..
OOOO ....
.O.. ....
6 2
62016207
.OO. ..O.
OOOO ....
.O.. ....
6 3
62026212
.OO. ....
OOOO O...
.O.. ....
5 17
62036211
.OO. ....
OOOO .O..
.O.. ....
6 17
62046210
.OO. ....
OOOO ..O.
.O.. ....
6 11
62056209
.OO. ....
OOOO ...O
.O.. ....
5 18
62066213
.OO. ....
OOOO ....
.O.. .O..
5 12
62176225
.OO. ....
OOO. ..OO
..O. ....
5 1
62196233
.OO. ..OO ..O.
OO.. .... ....
.O.. .... ....
5 1
62316243
.OO. ..O.
.... OOOO
.... ..O.
5 3
62326242
.OO. ..O.
.... OOOO
.... .O..
5 3
62656266
.O.. .O..
OOOO ....
.O.. ....
.O.. ....
6 1
6267
.O.. ....
OOOO .O..
.O.. ....
.O.. ....
6 1
62686270
.O.. ....
OOOO ..O.
.O.. ....
.O.. ....
6 1
62696271
.O.. ....
OOOO ...O
.O.. ....
.O.. ....
6 1
62726282
.O.. .O..
OOOO O...
.O.. ....
5 3
62736286
.O.. .O..
OOOO .O..
.O.. ....
6 5
62756293
.O.. .O..
OOOO ...O
.O.. ....
5 3
6276
.O.. .O..
OOOO ....
.O.. .O..
6 2
62776296
.O.. .O.. .O..
OOOO .... ....
.O.. .... ....
5 2
6279
.O.. ....
OOOO OO..
.O.. ....
6 1
6280
.O.. ....
OOOO O.O.
.O.. ....
6 1
6285
.O.. ....
OOOO .O.O
.O.. ....
6 3
6288
.O.. ....
OOOO ..OO
.O.. ....
6 2
62956340
.O.. ....
OOOO ....
.O.. .O..
.... .O..
6 1
62986461
.O.. ....
OOOO O...
..O. ....
..O. ....
6 2
62996463
.O.. ....
OOOO .O..
..O. ....
..O. ....
6 2
63006464
.O.. ....
OOOO ..O.
..O. ....
..O. ....
6 1
63016467
.O.. ....
OOOO ...O
..O. ....
..O. ....
6 1
63026465
.O.. ....
OOOO ....
..O. ..O.
..O. ....
6 1
63036466
.O.. ....
OOOO ....
..O. ....
..O. ..O.
6 1
63046470
.O.. .O..
OOOO O...
..O. ....
5 4
63056476
.O.. .O..
OOOO .O..
..O. ....
5 4
63076473
.O.. .O..
OOOO ...O
..O. ....
6 1
63116471
.O.. ....
OOOO OO..
..O. ....
6 5
63126472
.O.. ....
OOOO O.O.
..O. ....
6 4
63186483
.O.. ....
OOOO ....
..O. ..O.
.... ..O.
6 1
63336508
.O.. ....
OOOO ..OO
.... ..O.
5 2
6366
.O.. ....
OOO. ..O.
..OO ....
..O. ....
5 2
63716468
.O.. ....
OOO. ..OO
..O. ....
..O. ....
6 1
63786489
.O.. ....
OOO. ..OO
..O. ..O.
5 2
66526914
.O.. ....
.OOO ....
OO.. .O..
.... .O..
6 2
66536674
.O.. ....
.OOO OO..
.O.. ....
.O.. ....
6 1

Jul 1, 2005 by k16@chiba.email.ne.jp